Gravidförsäkring

Trygghet vid graviditet och förlossning
Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt
Betala med Swish!
 1. Utökad gravidförsäkring

Gravidförsäkring ger ett skydd för både barnet och mamman under graviditeten och förlossningen.

Vår Gravidförsäkring ger ett skydd för både dig och barnet och ger ersättning om barnet föds med vissa allvarliga sjukdomar och om barnet behöver vårdas på sjukhus. För dig som är gravid omfattar försäkringen bland annat ersättning vid sjukhusvistelse på grund av graviditets- eller förlossningskomplikationer.

Du kan köpa Gravidförsäkring från och med vecka 22. Om du köper Gravidförsäkring gäller även skyddet i Gratis Gravidförsäkring för dig.


 • Gäller vid komplikationer

  Gravidförsäkring gäller om förlossningskomplikationer uppstår.

 • Ersättning vid medfödd sjukdom

  Om barnet föds med en allvarlig sjukdom betalar Gravidförsäkring ut 50 000 kr.

 • Betala med Swish

  Nu kan du betala med Swish när du köper Gravidförsäkring. Snabbt, smidigt och enkelt!

Försäkringens innehåll Gravid Gratis Gravid
Bestående skada vid olycksfall (medicinsk invaliditet)

Drabbas du som är gravid av ett olycksfall som leder till medicinsk invaliditet (bestående skada) betalar vi invaliditetsersättning. Invaliditetsgraden fastställs i procent, av läkare. Försäkringsbeloppet är 500 000 kr. En invaliditetsgrad på 15 % ger därför ersättning med 75 000 kr. Fastställs invaliditetsgraden till 30 % eller högre betalar vi ut dubbel ersättning.

Dödsfall

Om barnet eller den gravida avlider betalas ersättning från båda våra gravidförsäkringar. 

Gravidförsäkring:

Försäkringen betalar ersättning med 25 000 kr om barnet avlider. Om du som gravid eller pappan/partnern avlider lämnas ersättning med 10 000 kr.

Gratis Gravidförsäkring:

Försäkringen betalar ersättning med 10 000 kr om barnet avlider. Om du som gravid avlider till följd av ett olycksfall lämnas ersättning med 50 000 kr.

Tandskada, rese- och behandlingskostnader

Gravidförsäkring

Om barnet råkar ut för ett olycksfall, ersätts kostnader för tandvård, läkarvård och resor som är nödvändig på grund av olycksfallet.
Självrisken är 1 000 kr.

Gratis Gravidförsäkring

Om du som gravid råkar ut för ett olycksfall, ersätts kostnader för tandvård, läkarvård och resor som är nödvändig på grund av olycksfallet.
Självrisken är 1 000 kr.

Kristerapi

Drabbas du eller pappan/partnern till det väntade barnet av en krisreaktion på grund av att barnet dör eller föds med eller drabbas av allvarlig sjukdom eller missbildning betalar vi ersättning för kristerapibehandling hos en legitimerad psykolog.

Bestående skada vid sjukdom​ (medicinsk invaliditet)

Drabbas barnet av sjukdom eller olycksfall som leder till medicinsk invaliditet betalar vi ut invaliditetsersättning. Invaliditetsgraden fastställ i procent, av läkare. Försäkringsbeloppet är 500 000 kr. En invaliditetsgrad på 15 % ger därför ersättning med 75 000 kr. Fastställs invaliditetsgraden till 30 % eller högre betalar vi dubbel ersättning.

Ekonomisk första hjälp

Skulle barnet födas med en allvarlig sjukdom betalar försäkringen ut en engångssumma på 50 000 kr, som en ekonomisk första hjälp. Beloppet betalas ut så snart diagnosen är fastställd och säkerställd av läkare. De diagnoser som ersätts är bland annat Spina bifida (kluven ryggrad), Vattenskalle, Cerebral pares (CP), Downs syndrom, allvarliga hjärtfel och blindhet.

Förlossningskomplikationer

Sker förlossningen genom akut kejsarsnitt eller om du i samband med förlossningen drabbas av svår blödning eller svår bristning betalar vi ut 3 000 kr.

Sjukhusvistelse

Vid behov av sjukhusvård ger försäkringen i följande fall ersättning med 250 kr per dygn från första dagen av sjukhusvistelsen:

 • Om du som är gravid behöver vårdas på sjukhus till följd av graviditetskomplikationer under minst tre dagar i följd eller förlossningskomplikationer under minst sju dagar i följd.
 • Om barnet behöver sjukhusvård på grund av sjukdom eller olycksfall under minst tre dagar i följd.
Självriskersättning

Om barnvagnen eller bilbarnstolen stjäls och du får ersättning från din hem- eller bilförsäkring, betalar vi din självrisk upp till 3 000 kr.

Kom ihåg barnförsäkringen

När barnet kommit till världen behöver den en barnförsäkring så snart som möjligt efter födseln. Gravidförsäkringen ger barnet ett visst försäkringsskydd, men bara de första sex månaderna. 

Rabatt på barnförsäkringen

Som medlem i Liberoklubben får du 500 kr rabatt på barnförsäkringen det första året. Dessutom får du ytterligare 20 % rabatt om du köper barnförsäkringen innan barnet fyllt ett år.

Köper du Gravidförsäkring får du istället hela priset, 1 250 kronor, i förstaårsrabatt på barnförsäkringen när du försäkrar ditt barn inom 30 dagar från födseln. Rabatten kan inte kombineras med andra erbjudanden.


Villkor och förköpsinformation

Villkoret visar i detalj vad försäkring gäller för. Skada ersätts enligt det villkor som är aktuellt vid skadetillfället.

Villkor och förköpsinformation

Kundservice

Vi svarar gärna på dina frågor om försäkringar och dina förmåner som medlem i Liberoklubben.

En trygg start

En ny vardag väntar med ett nyfött barn. Här får du tips under graviditeten så du hinner förbereda dig.


 1. Utökad gravidförsäkring