Gravidförsäkring

 1. Liberoklubben
 2. Försäkringar
 3. Utökad gravidförsäkring

Gravidförsäkring ger ett skydd för både barnet och mamman under graviditeten och förlossningen.

 • Gäller vid komplikationer

  Gravidförsäkring gäller om förlossningskomplikationer uppstår.

 • Medfödd sjukdom kan ersättas

  För vissa medfödda sjukdomar betalar vi ut 50 000 kronor.

 • Du kan betala med Swish

  När du köper gravidförsäkringen kan du betala den med Swish.


Vår Gravidförsäkring ger ett skydd för både dig och barnet och ger ersättning om barnet föds med vissa allvarliga sjukdomar och om barnet behöver vårdas på sjukhus. För dig som är gravid omfattar försäkringen bland annat ersättning vid sjukhusvistelse på grund av graviditets- eller förlossningskomplikationer.
Du kan köpa Gravidförsäkring från och med vecka 22. Om du köper Gravidförsäkring gäller även skyddet i Gratis Gravidförsäkring för dig.

Försäkringens innehåll Gravid Gratis Gravid
Medicinsk invaliditet för den gravida (olycksfall)

Medicinsk invaliditet (bestående skada) innebär en bestående nedsättning av den fysiska eller psykiska kroppsfunktionen. Nedsättningen mäts i procent och fastställs av läkare. 

Om du som är gravid drabbas av ett olycksfall som leder till en bestående skada betalar vi invaliditetsersättning upp till 500 000 kronor. 

Ersättning vid dödsfall

Gravidförsäkring:

Försäkringen betalar ersättning med 25 000 kronor om barnet avlider. Om du som gravid eller pappan/partnern avlider lämnas ersättning med 10 000 kronor.

Gratis Gravidförsäkring:

Försäkringen betalar ersättning med 10 000 kronor om barnet avlider. Om du som gravid avlider till följd av ett olycksfall lämnas ersättning med 50 000 kronor.

Om barnet eller den som är gravid avlider betalas ersättning från båda våra gravidförsäkringar. 

Ersättning för ärr

Gravidförsäkring:

Om barnet får ett ärr efter ett olycksfall eller en sjukdom kan ersättning betalas ut. Ersättningen påverkas bland annat av var ärret sitter.

Gratis Gravidförsäkring:

Du som gravid kan få ersättning om du får ett ärr efter ett olycksfall. Ersättningen påverkas bland annat av din ålder och var ärret sitter.

Kristerapi

Drabbas du eller pappan/partnern till det väntade barnet av en krisreaktion på grund av att barnet dör eller föds med eller drabbas av allvarlig sjukdom eller missbildning betalar vi ersättning för kristerapibehandling hos en legitimerad psykolog.

Tandskada, rese- och behandlingskostnader

Gravidförsäkring

Om barnet råkar ut för ett olycksfall, ersätts kostnader för tandvård, läkarvård och resor som är nödvändig på grund av olycksfallet.

Gratis Gravidförsäkring

Om du som gravid råkar ut för ett olycksfall, ersätts kostnader för tandvård, läkarvård och resor som är nödvändig på grund av olycksfallet.

Medicinsk invaliditet för barnet (sjukdom och olycksfall)

Medicinsk invaliditet (bestående skada) innebär en bestående nedsättning av den fysiska eller psykiska kroppsfunktionen. Nedsättningen mäts i procent och fastställs av läkare. 

Om barnet drabbas av sjukdom eller olycksfall som leder till en bestående skada betalar vi invaliditetsersättning upp till 500 000 kronor. 

Ekonomisk första hjälp

Om barnet föds med en allvarlig sjukdom betalar försäkringen ut en engångssumma på 50 000 kronor, som en ekonomisk första hjälp. Beloppet betalas ut så snart diagnosen är fastställd och säkerställd av läkare.

De diagnoser som ersätts är bland annat Spina bifida (kluven ryggrad), vattenskalle, cerebral pares (CP), Downs syndrom, allvarliga hjärtfel och blindhet. Se villkoret för vilka diagnoser försäkringen gäller för.

Förlossningskomplikationer

Sker förlossningen genom akut kejsarsnitt eller om du i samband med förlossningen drabbas av svår blödning eller svår bristning betalar vi ut 3 000 kronor.

Sjukhusvistelse

Vid behov av sjukhusvård ger försäkringen i följande fall ersättning med 250 kronor per dag från första dagen av sjukhusvistelsen:

 • Om du som är gravid behöver vårdas på sjukhus till följd av graviditetskomplikationer under minst tre dagar i följd eller förlossningskomplikationer under minst sju dagar i följd.
 • Om barnet behöver sjukhusvård på grund av sjukdom eller olycksfall under minst tre dagar i följd.
Självriskersättning

Om barnvagnen eller bilbarnstolen stjäls och du får ersättning från din hem- eller bilförsäkring, betalar vi din självrisk upp till 3 000 kronor.

Kom ihåg barnförsäkringen

När barnet kommit till världen behöver den en barnförsäkring så snart som möjligt efter födseln. Gravidförsäkringen ger barnet ett visst försäkringsskydd, men bara de första sex månaderna. 

Rabatt på barnförsäkringen

Som medlem i Liberoklubben får du 500 kr rabatt på barnförsäkringen det första året. Dessutom får du ytterligare 20 % rabatt om du köper barnförsäkringen innan barnet fyllt ett år.

Köper du Gravidförsäkring får du istället hela priset, 1 250 kronor, i förstaårsrabatt på barnförsäkringen när du försäkrar ditt barn inom 30 dagar från födseln. Rabatten kan inte kombineras med andra erbjudanden.

 • Villkoren

  Här hittar du detaljerad information om vad försäkringen gäller för och hur skador ersätts.

  Villkor och förköpsinformation
 • Kundservice

  Vi svarar gärna på dina frågor om försäkringar och dina förmåner som medlem i Liberoklubben.

  Kontakta oss
 • En trygg start

  En ny vardag väntar med ett nyfött barn. Här får du tips under graviditeten så du hinner förbereda dig.

  Läs mer på if.se
 1. Liberoklubben
 2. Försäkringar
 3. Utökad gravidförsäkring