Utökad gravidförsäkring

Trygghet vid graviditet och förlossning
Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt
  1. Utökad gravidförsäkring

Utökad gravidförsäkring är en försäkring som ger ett skydd för både barnet och mamman​.

Du kan köpa den utökad Gravidförsäkring från och med vecka 22 i graviditeten. Försäkringen börjar gälla från den dag försäkringen är betald, men tidigast från och med graviditetsvecka 22, och gäller tills barnet blir sex månader.


  • Gäller vid komplikationer

    Gravidförsäkringen gäller vid förlossningskomplikationer och om behov av sjukhusvård uppstår.

  • Ersättning vid medfödd sjukdom

    Föds ditt barn med en allvarlig (namngiven) sjukdom betalar Gravidförsäkring ut 50 000 kr som en ekonomisk första hjälp.

Försäkringens innehåll Gravid Gratis Gravid
Bestående skada vid olycksfall (medicinsk invaliditet)

Drabbas du som är gravid av ett olycksfall som leder till medicinsk invaliditet (bestående skada) betalar vi invaliditetsersättning. Invaliditetsgraden fastställs i procent, av läkare. Försäkringsbeloppet är 500 000 kr. En invaliditetsgrad på 15 % ger därför ersättning med 75 000 kr. Fastställs invaliditetsgraden till 30 % eller högre betalar vi ut dubbel ersättning.

Dödsfall

Om barnet eller den gravida avlider betalas ersättning från båda våra gravidförsäkringar. 

Gravidförsäkring:

Försäkringen betalar ersättning med 25 000 kr om barnet avlider. Om du som gravid eller pappan/partnern avlider lämnas ersättning med 10 000 kr.

Gratis Gravidförsäkring:

Försäkringen betalar ersättning med 10 000 kr om barnet avlider. Om du som gravid avlider till följd av ett olycksfall lämnas ersättning med 50 000 kr.

Tandskada, rese- och behandlingskostnader

Gravidförsäkring

Om barnet råkar ut för ett olycksfall, ersätts kostnader för tandvård, läkarvård och resor som är nödvändig på grund av olycksfallet.
Självrisken är 1 000 kr.

Gratis Gravidförsäkring

Om du som gravid råkar ut för ett olycksfall, ersätts kostnader för tandvård, läkarvård och resor som är nödvändig på grund av olycksfallet.
Självrisken är 1 000 kr.

Kristerapi

Drabbas du eller pappan/partnern till det väntade barnet av en krisreaktion på grund av att barnet dör eller föds med eller drabbas av allvarlig sjukdom eller missbildning betalar vi ersättning för kristerapibehandling hos en legitimerad psykolog.

Bestående skada vid sjukdom​ (medicinsk invaliditet)

Drabbas barnet av sjukdom eller olycksfall som leder till medicinsk invaliditet betalar vi ut invaliditetsersättning. Invaliditetsgraden fastställ i procent, av läkare. Försäkringsbeloppet är 500 000 kr. En invaliditetsgrad på 15 % ger därför ersättning med 75 000 kr. Fastställs invaliditetsgraden till 30 % eller högre betalar vi dubbel ersättning.

Ekonomisk första hjälp

Skulle barnet födas med en allvarlig sjukdom betalar försäkringen ut en engångssumma på 50 000 kr, som en ekonomisk första hjälp. Beloppet betalas ut så snart diagnosen är fastställd och säkerställd av läkare. De diagnoser som ersätts är bland annat Spina bifida (kluven ryggrad), Vattenskalle, Cerebral pares (CP), Downs syndrom, allvarliga hjärtfel och blindhet.

Förlossningskomplikationer

Sker förlossningen genom akut kejsarsnitt eller om du i samband med förlossningen drabbas av svår blödning eller svår bristning betalar vi ut 3 000 kr.

Sjukhusvistelse

Vid behov av sjukhusvård ger försäkringen i följande fall ersättning med 250 kr per dygn från första dagen av sjukhusvistelsen:

  • Om du som är gravid behöver vårdas på sjukhus till följd av graviditetskomplikationer under minst tre dagar i följd eller förlossningskomplikationer under minst sju dagar i följd.
  • Om barnet behöver sjukhusvård på grund av sjukdom eller olycksfall under minst tre dagar i följd.
Självriskersättning

Om barnvagnen eller bilbarnstolen stjäls och du får ersättning från din hem- eller bilförsäkring, betalar vi din självrisk upp till 3 000 kr.

KOM IHÅG: DU FÅR EN GRATIS GRAVIDFÖRSÄKRING

Gratis gravidförsäkring ingår inte automatiskt i Gravidförsäkring, utan du behöver anmäla till oss ​att du vill ha den. Det kan du göra så snart du har upptäckt att du är gravid. Glöm inte bort det, eftersom Gratis gravidförsäkring ger dig ett viktigt försäkringsskydd som inte ingår i Gravidförsäkring. Gratis gravidförsäkring börjar gälla från samma dag som du tecknar den och gäller tills barnet blir sex månader gammalt.

BARN ÄR DE VIKTIGASTE PERSONERNA ATT FÖRSÄKRA

När barnet har kommit till världen behöver det en barnförsäkring. Gravidförsäkringen ger barnet ett visst försäkringsskydd, men bara de första sex månaderna. Du får 20 % rabatt på första årets pris om du köper barnförsäkring innan barnet har fyllt ett år.​


Villkor och förköpsinformation

Villkoret visar i detalj vad försäkring gäller för. Skada ersätts enligt det villkor som är aktuellt vid skadetillfället.

Villkor och förköpsinformation

En trygg start

Med ett litet nyfött barn väntar en ny vardag. Här ger vi dig tips och omtanke under graviditeten så du hinner förbereda dig.


  1. Utökad gravidförsäkring