Gratis Gravidförsäkring

Trygghet vid graviditet och förlossning
Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt
  1. Gratis gravidförsäkring

Gratis Gravidförsäkring kan du teckna direkt när gravidstickan visar ett plus.​​​​​​​​​​​​​​​​

Att vänta barn är en av livets mest spännande äventyr. Det är en tid fylld av förväntan, glädje och många frågor dyker upp längs vägen. Så fort du vet att du är gravid, rekommenderar vi att du skaffar Gratis Gravidförsäkring som ger ett olycksfallsskydd för mamman. Försäkringen är kostnadsfri och börjar gälla från den dag du tecknar försäkringen. Den gäller under hela graviditeten fram till dess att barnet är sex månader.


Dina förmåner som medlem

  • Ett paket Libero Touch

    Du får en produktcheck på ett paket Libero Touch

  • Barnsäkerhetsboken

    "Välkommen lilla du" med praktiska tips och råd.

Försäkringens innehåll Gratis Gravid
Bestående skada vid olycksfall (medicinsk invaliditet)

Drabbas du som är gravid av ett olycksfall som leder till medicinsk invaliditet (bestående skada) betalar vi invaliditetsersättning. Invaliditetsgraden fastställs i procent, av läkare. Försäkringsbeloppet är 500 000 kr. En invaliditetsgrad på 15 % ger därför ersättning med 75 000 kr. Fastställs invaliditetsgraden till 30 % eller högre betalar vi ut dubbel ersättning.

Dödsfall

Försäkringen betalar ersättning med 10 000 kr om barnet avlider. Om du som gravid avlider till följd av ett olycksfall lämnas ersättning med 50 000 kr.

Tandskada, rese- och behandlingskostnader

Om du som gravid råkar ut för ett olycksfall, ersätts kostnader för tandvård, läkarvård och resor som är nödvändig på grund av olycksfallet.
Självrisken är 1 000 kr.

Kristerapi

Drabbas du eller pappan/partnern till det väntade barnet av en krisreaktion på grund av att barnet dör eller föds med eller drabbas av allvarlig sjukdom eller missbildning betalar vi ersättning för kristerapibehandling hos en legitimerad psykolog.

Villkor och förköpsinformation

Villkoret visar i detalj vad försäkring gäller för. Skada ersätts enligt det villkor som är aktuellt vid skadetillfället.

Villkor och förköpsinformation


  1. Gratis gravidförsäkring