Gratis Gravidförsäkring

En kostnadsfri försäkring för gravida
Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt
 1. Gratis gravidförsäkring

Gratis Gravidförsäkring skyddar dig som är gravid. Teckna direkt när gravidstickan visar ett plus.​​​​​​​​​​​​​​​​

Så fort du vet att du är gravid rekommenderar vi att du skaffar Gratis Gravidförsäkring. Du får ersättning om du råkar ut för ett olycksfall och får bestående besvär eller om du har kostnader för tand- eller läkarvård i samband med händelsen. Du och din partner får också behandling hos psykolog om ni drabbas av en krisreaktion på grund av att barnet dör eller får en allvarlig sjukdom.

Som medlem i Liberoklubben får du boken "Välkommen lilla du" när du tecknar Gratis Gravidförsäkring, en bok med praktiska tips och råd om hur du skapar en tryggare och säkrare barnvärld.


 • Trygghet genom graviditeten

  En försäkring för olycksfallsskador för dig som är gravid under hela graviditeten.

 • Kristerapi

  Du får ersättning för behandling hos psykolog om barnet dör eller får en allvarlig sjukdom.

 • Barnsäkerhetsboken

  Du får boken "Välkommen lilla du" med tips och råd för en tryggare vardag för ditt barn.

Försäkringens innehåll Gratis Gravid
Bestående skada vid olycksfall (medicinsk invaliditet)

Drabbas du som är gravid av ett olycksfall som leder till medicinsk invaliditet (bestående skada) betalar vi invaliditetsersättning. Invaliditetsgraden fastställs i procent, av läkare. Försäkringsbeloppet är 500 000 kr. En invaliditetsgrad på 15 % ger därför ersättning med 75 000 kr. Fastställs invaliditetsgraden till 30 % eller högre betalar vi ut dubbel ersättning.

Dödsfall

Försäkringen betalar ersättning med 10 000 kr om barnet avlider. Om du som gravid avlider till följd av ett olycksfall lämnas ersättning med 50 000 kr.

Tandskada, rese- och behandlingskostnader

Om du som gravid råkar ut för ett olycksfall, ersätts kostnader för tandvård, läkarvård och resor som är nödvändig på grund av olycksfallet.
Självrisken är 1 000 kr.

Kristerapi

Drabbas du eller pappan/partnern till det väntade barnet av en krisreaktion på grund av att barnet dör eller föds med eller drabbas av allvarlig sjukdom eller missbildning betalar vi ersättning för kristerapibehandling hos en legitimerad psykolog.

Kom ihåg barnförsäkringen

När barnet kommit till världen behöver den en barnförsäkring så snart som möjligt efter födseln. Gratis Gravidförsäkring skyddar inte barnet utan ger endast dig som gravid ett visst försäkringsskydd tills barnet är sex månader.

Rabatt på barnförsäkringen

Du som är medlem i Liberoklubben får 500 kronor rabatt på barnförsäkringen det första året. Dessutom får du ytterligare 20 % rabatt om du köper barnförsäkringen innan barnet fyllt ett år.


Villkor och förköpsinformation

Villkoret visar i detalj vad försäkring gäller för. Skada ersätts enligt det villkor som är aktuellt vid skadetillfället.

Villkor och förköpsinformation

Kundservice

Vi svarar gärna på dina frågor om försäkringar och dina förmåner som medlem i Liberoklubben.

Frågor och svar

Här får du svar på de vanligaste frågorna om Gratis Gravidförsäkring. 


 1. Gratis gravidförsäkring