Jägarförsäkring för medlemmar

i Svenska Jägareförbundet

Under jakt ingår olycksfalls- och ansvarsförsäkring i medlemskapet. Med vår hem- eller villaförsäkring får du även ett extra bra skydd för dina jaktvapen.

Försäkrar dina jaktvapen

Som medlem i Svenska Jägareförbundet får du en olycksfalls- och ansvarsförsäkring som gäller under jakten. Medlemskapet ger dig även rabatt på hem-, bil- och släpvagnsförsäkring.

Hemförsäkringen är viktig för dig som jägare eftersom den bland annat gäller för dina jaktvapen, både när de förvaras hemma och när du har med dig dem under jakt.  

Har du redan försäkring men i ett annat bolag? Du kan ändå få prisuppgift med din rabatt och vi garanterar det priset till den dag du kan flytta din försäkring till oss (nästa årsförfallodag).