Hemförsäkring

Hemförsäkringen är en viktig försäkring som gäller för dig, dem du bor med och dina saker både hemma och utanför bostaden. 

 • 10 % rabatt för medlemmar
 • Minst 10 % rabatt på alla försäkringar i vårt förmånsprogram
Ditt pris framställs automatiskt. Vi kan kontakta dig för att säkerställa ditt försäkringsskydd. Läs om vår hantering av personuppgifter.
 • Försäkring för jaktvapen

  Du får dina jaktvapen försäkrade upp till 120 000 kronor vid stöld och andra oförutsedda händelser.

 • Högre ersättning för mat i frys

  Viltkött och annan mat i frysen som förstörs vid strömavbrott ersätts med upp till 15 000 kronor.

 • Allriskförsäkring 100 000 kronor

  Med Stor Hemförsäkring har du ett högre försäkringsbelopp i allriskförsäkringen Otur.

Fördelar med hemförsäkringen

 • Med en hemförsäkring kan du få ersättning om dina saker stjäls vid inbrott eller förstörs i en brand.
 • Om din bostad blir obrukbar på grund av vatten- eller brandskada hjälper vi dig med ersättningsbostad.
 • Det ingår också ett personligt skydd som hjälper dig om du blir sjuk på resan, hamnar i rättstvist, krävd på skadestånd eller utsatt för rån eller överfall.

Rabatt med vårt förmånsprogram

Utöver medlemsrabatten på 10 % blir du också medlem i vårt förmånsprogram när du tecknar en hemförsäkring. Då får du minst 10 % på alla våra försäkringar.

Mer om förmånsprogrammet

Försäkring för dina jaktvapen

Hemförsäkringen för Svenska Jägareförbundets medlemmar gäller för jaktvapen upp till 120 000 kronor.

Jämför våra hemförsäkringar

Innehåll Stor Hem­försäkring Stor Hem Hem­försäkring Extra Hem Extra Hem­försäkring Hem
Ingår Ingår Ingår

Om du blir krävd på skadestånd utreder vi om du är skadeståndsskyldig och betalar eventuella skadestånd upp till 5 miljoner kronor.

Du kan även få ersättning för advokat- och rättegångskostnader upp till 300 000 kronor om du hamnar i en tvist som kan gå till tingsrätt. 

För att rättsskyddet ska gälla ska hemförsäkring ha funnits sammanhängande i minst två år om ett behov av hemförsäkring har funnits. 

Ingår Ingår Ingår

Dina egna, lånade eller hyrda saker i bostaden är försäkrade upp till 1,5 miljoner kronor (om du inte har valt ett högre belopp). 

Gäller om sakerna skadas eller förloras vid: 

 • inbrott/stöld/skadegörelse 
 • vattenskada 
 • brand/blixtnedslag. 
Ingår Ingår Ingår

Dina saker utanför hemmet 

Försäkringen gäller för dina saker även när du har dem utanför hemmet. 

Högsta ersättningsbelopp: 

 • Hemförsäkring 30 000 kronor 
 • Hemförsäkring Extra 50 000 kronor 
 • Stor Hemförsäkring 100 000 kronor. 
Ingår Ingår Ingår

Du kan få personlig rådgivning för att förebygga ID-stöld. Du får även hjälp att begränsa omfattningen vid en identitetsstöld och juridisk hjälp att avvisa felaktiga krav. 

Ingår Ingår Ingår

Om du råkar ut för till exempel rån, överfall, brand eller inbrott kan du få ersättning för kristerapi. 

Vi ersätter upp till 10 behandlingstillfällen hos en legitimerad psykolog med upp till 1 500 kronor per tillfälle. 

Ingår Ingår Ingår

Ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för till exempel läkarvård, medicin och resor om du råkar ut för ett olycksfall eller blir sjuk på resa. Försäkringen gäller också om du blir bestulen, utsatt för rån eller överfall eller krävd på skadestånd. 

Reseskyddet gäller för privat resa som är planerad att vara minst två övernattningar. Det gäller i 45 dagar för resor i hela världen. Ska du vara borta längre kan du förlänga reseskyddet upp till ett år. 

Ingår Ingår Ingår

Om du utsätts för rån, misshandel eller övergrepp kan du få ersättning med ett fast belopp. Beloppet varierar beroende på vilken typ av brott du utsatts för. 

Ingår Ingår Ingår inte

När du flyttar mellan två bostäder som båda är försäkrade hos oss kan du få ersättning om dina saker skadas eller stjäls under transporten. Detta gäller när du flyttar själv men inte om du anlitar flyttfirma. 

Flyttskyddet gäller för de händelser som ingår i försäkringens grundskydd men inte för sådant som kan ersättas av otursförsäkringen. 

Högsta ersättningsbelopp är 1,5 miljoner kronor (om du inte valt ett högre försäkringsbelopp). 

Ingår Ingår Ingår inte

Otur, kallas även allrisk eller drulle, gäller om dina saker skadas eller förloras på grund av en plötslig och oförutsedd yttre händelse. 

Högsta ersättningsbelopp är: 

 • Hemförsäkring Extra 50 000 kronor 
 • Stor Hemförsäkring 100 000 kronor. 
Ingår Ingår inte Ingår inte

Om du byter från annat försäkringsbolag till oss garanterar vi att försäkringen ersätter en skadehändelse som normalt inte omfattas av försäkringen. Du behöver visa att din försäkring i den andra bolaget skulle ha ersatt den typen av skadehändelse.

Garantin gäller i 1 år från försäkringens startdatum. Den gäller inte för specialförsäkrade föremål.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Om hemelektronik som är yngre än två år inte kan repareras får du ersättning med vad det kostar att köpa en ny motsvarande vara utan avdrag för värdeminskning. 

Exempel på hemelektronik är dator, tv, ljudanläggning och hushållsmaskiner. 

Ersättning med nyvärde gäller inte mobiltelefon, smart watch, kamera, sufplatta och GPS. 

Ingår Ingår inte Ingår inte

Om du eller någon i din familj blir sjuk eller råkar ut för olycksfall i samband med en resa, ingår följande skydd: 

 • Avbeställningsskydd - upp till 40 000 kronor per person eller totalt 120 000 kronor för hela familjen om resan måste ställas in 
 • Ersättning för förlorade semesterdagar - upp till 1 200 kronor per dag och totalt upp till 40 000 kronor per person om du blir sjuk under resan 
 • Ersättningsresa - upp till 40 000 kronor per person eller totalt 120 000 kronor för hela familjen 
 • Självriskbefrielse - du betalar ingen självrisk för vissa typer av händelser som ersätts av reseskyddet. 

Dessutom ingår nedanstående skydd under din resa: 

 • Förseningar på resan - om du eller ditt bagage blir försenat 
 • Hyrbilsskydd - självriskreducering upp till 10 000 kronor vid skada på bil som du hyr utomlands. 
Ingår Ingår inte Ingår inte

Innebär att du inte omedelbart blir underförsäkrad om du under pågående försäkringsår skaffar egendom som gör att värdet på din sammanlagda egendom överstiger försäkringsbeloppet. Du måste dock anmäla förändringen senast i samband med din förfallodag.

Tilläggsförsäkringar