Bilförsäkring

Alltid 14 dagars ångerrätt!
5 % rabatt
Hantering av personuppgifter
Ditt köp behandlas automatiskt

Välj en bilförsäkring som passar dig, din bil och dina behov. Du kan välja mellan fem olika försäkringar, från trafikförsäkring upp till Stor Bilförsäkring.

Alla behöver ha trafikförsäkring för att få köra med bilen. Helförsäkring passar de flesta vars bil är äldre än tre år. Halvförsäkring räcker om bilen är ny och har vagnskadegaranti eller när den inte längre är värd att helförsäkra. TrafikXtra är ett alternativ till en äldre bil som du vill ha stöldförsäkring till och hjälp med bärgning. Med Stor Bilförsäkring får du en försäkring där bland annat hyrbil, ersättning för ny bil och drulleförsäkring, ingår. Oavsett vilken du väljer har du som medlem i Jägareförbundet 5 % rabatt.


 • Skadeverkstäderna rankar If högst

  If får högst betyg av verkstäderna i Motorbranschens Riksförbunds årliga undersökning.

 • Skadeservice dygnet runt

  Skadeservice hjälper till om något händer. Du kan kontakta oss dygnet runt.​​​

 • Generös maskinskadeförsäkring

  Stor Bilförsäkring ersätter maskinskada upp till 10 år eller 15 000 mil. Hel- och halvförsäkring har gräns 8 år eller 10 000 mil.

Jämför innehållet Stor Bil Hel halv Trafik- Xtra Trafik
Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter dels personskador på förare, passagerare och andra personer, dels skador på andras fordon och egendom som föraren av din bil orsakar. Det är lag på att bilen har trafikförsäkring för att du ska får köra med den.

Bärgning

Du får ersättning för kostnader i samband med bärgning eller assistans vid olycka eller driftstopp. Även starthjälp, hemtransport och merkostnad för hotellnatt ingår. Självrisken är 1 500 kr.

Rättsskydd

Du får ersättning för kostnader vid vissa tvister som har med dig som fordonsägare att göra.

Stöld av bil

Du får ersättning vid stöld eller tillgrepp av hela bilen.

Självrisken är 1 500 kr om bilen var låst, i annat fall är självrisken 8 000 kr

Vid rån av fordon eller fordonsnyckel ingår kristerapi.

Stöld från och ur bil

Du får ersättning vid stöld eller tillgrepp av fordonsdelar till bilen. Avmonterade fordonsdelar ska vara inlåsta I utrymme som endast du har tillgång till.

Självrisken är 1 500 kr om bilen var låst, i annat fall är självrisken 8 000 kr.

Brandskada

Du får ersättning för skador på som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.

Glasskada

Du får ersättning för skador på bilens vind-, sido- eller bakruta om de krossas eller spräcks. Du får ersättning för kostnaden att byta eller reparera ruta efter till exempel stenskott.

Feltankning

Du får ersättning för nödvändiga kostnader för rengöring av tank, behållare, ledningar och byte av filter, upp till 50 000 kr. Detta gäller om du tankat bilen med fel bränsle eller fyllt annan behållare med fel medel t.ex.olja i tanken för spolarvätska.

Läs under maskinskada för att se självrisk och ålders- och milgränser.

Maskinskada

För en bil som är yngre än 8 år och har körts mindre än 100 000 km omfattas plötsliga fel som påverkar bilens funktion på till exempel motor, elektronik, växellåda och kraftöverföring.

För Stor Bilförsäkring gäller maskinskada för en bil som är yngre än 10 år och som har körts mindre än 150 000 km.

Självrisk:

 • 1 500 kr - om bilen är yngre än 5 år och har körts mindre än 8 000 mil. Är bilen direktimporterad är självrisken 3 000 kr
 • 3 000 kr - om bilen är äldre än 5 år eller har körts mer än 8 000 mil. Är bilen direktimporterad är självrisken 6 000 kr.
 • 10 000 kr - om bilen är äldre än 8 år eller har körts mer än 10 000 mil och du väljer Stor Bilförsäkring. Samma självrisk gäller för direktimporterad bil.
Vagnskada

Du får ersättning för skador på bilen efter en trafikolycka, skadegörelse eller annan olycka, t.ex. ett nedfallande träd.

Du kan välja mellan dessa självrisker:

 • 3 000 kr
 • 4 500 kr
 • 6 000 kr

För bilar med gällande vagnskadegaranti ingår detta skydd i garantin, men självrisken är ett annat belopp. Se ditt garantibevis.

BilXtra

Detta ingår:

 • Ersättning för merparten av hyrbilskostnaden i upp till 45 dagar, om ditt fordon skadas.
 • 0 kr i självrisk vid bärgning eller assistans.
 • Självrisken sänks med upp till 6 000 kr vid kollision med djur och vid skadegörelse, om reparationskostnaden är högre än 1 000 kr.
 • Saknar fordonet vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti kan du ändå få ersättning med upp till 6 000 kr.
Olycksfallsförsäkring

Försäkringen ger en extra ersättning upp till 600 000 kr, om föraren eller passagerare skadas och får bestående men eller omkommer vid en trafikolycka. Den ersätter även kostnaden för kristerapi av legitimerad psykolog vid 10 behandlingstillfällen.

Otursförsäkring

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada på bilens inredning i kupé och bagageutrymme. Den gäller även vid förlust av bilnyckel/bilnyckelkort och ersätter kostnaden för nödvändig omkodning.

VärdeXtra

Du får en ny bil, motsvarande den du har, om din bil stjäls eller blir totalförstörd på ett sätt som kan ersättas av vagnskadeförsäkringen eller vagnskadegarantin.

För att få en ny bil ska din skadade eller stulna bil vara högst 2 år och ha körts mindre än 40 000 km. Är bilen äldre eller om den körts mer, får du ersättning med bilens marknadsvärde plus 20 %.

Du betalar ingen självrisk.


Tilläggsförsäkring

att komplettera din försäkring med

Detta ingår:

 • Hyrbil – ersättning för 75 % av dygns- och kilometerkostnaden upp till 45 dagar om din egen bil är okörbar p.g.a. en skada som försäkringen gäller för. Om skadan sker utomlands ersätter vi 100 % av dessa kostnader. 
 • Självriskreducering – ingen självrisk vid bärgning/räddning. Vid djurkollision och skadegörelse sänks din självrisk för vagnskada, om reparationskostnaden överstiger 1 000 kr. Har du helförsäkring sänks självrisken med upp till 6 000 kr, har du vagnskadegaranti sänks den självrisken med upp till 10 000 kr. 

  

Avställningsförsäkring

När du ställer av bilen hos Transportstyrelsen kan du ha en avställningsförsäkring – garageförsäkring – under tiden den är avställd. Du behöver inte betala fordonsskatt under tiden som bilen är avställd.

Avställningsförsäkringen gäller för stöld, brand, vagnskada och rättsskydd, så länge bilen förvaras i Sverige. Har du halv- eller helförsäkring för bilen ändras din försäkring automatiskt till en avställningsförsäkring när du ställer av den hos Transportstyrelsen. När du sedan ställer på bilen igen ändras din försäkring tillbaka till samma omfattning som tidigare.


Villkor och förköpsinformation

Villkoret visar i detalj vad försäkring gäller för. Skada ersätts enligt det villkor som är aktuellt vid skadetillfället.

Villkor och förköpsinformation

Skadeanmälan

Här kan du anmäla din skada dygnet runt,  snabbt och enkelt. Vi kontaktar dig senast kommande vardag.

Anmäl skada