Om du behöver

anmäla en skada

Vi hjälper dig att anmäla din skada och skicka anmälan till rätt ställe. Använd vår guide och länkarna på denna sida. Känner du dig ändå osäker på hur du ska göra är du alltid välkommen att kontakta oss via mejl eller telefon.

Olycksfallsskada

Har du råkat ut för ett olycksfall ska du fylla i blanketten för olycksfallsskada,

Mejla din anmälan till skadeservice@if.se, eller skicka den till If, F200, 106 80 Stockholm

Ansvarsskada

Försäkrad hos If

I första hand ska du anmäla en ansvarsskada till din hemförsäkring. Har du hemförsäkring hos If gäller försäkringen när någon kräver att du ska betala skadestånd för person- eller sakskada.
Ansvarsskadeanmälan om du har din hemförsäkring hos If

Ifs hjälper dig att:

  • utreda om du är skadeståndsskyldig
  • förhandla med den som kräver skadestånd
  • föra din talan vid rättegång och svarar då också för rättegångskostnaderna
  • betalar det skadestånd du blir skyldig att utge

Försäkrad i annat bolag

Har du hemförsäkring hos ett annat försäkringsbolag ska du anmäla skadan till dem. Om din självrisk är över 1 000 kronor hos ditt försäkringsbolag kan du även skicka en anmälan till oss så vi kan handlägger vi beloppet för självrisken över 1 000 kronor.
Anmälan för självrisk över 1 000 kronor.

Saknar hemförsäkring

Om du inte har någon hemförsäkring ska du använda denna blanketten
Anmälan för dig som inte har hemförsäkring

Hem-, villa-, fordon- eller släpförsäkring

Här kan du anmäla skada på sakförsäkring, t.ex. din hem-, villa-, bil- eller släpförsäkring, dygnet runt.

Gör en skadeanmälan på if.se

Skadeanmälan från lokal jaktvårdsorganisation

Fyll i anmälan för lokal jaktvårdsorganisation och mejla den till liabilityclaims@if.se eller skicka den till If, F200, 106 80 Stockholm