Släpvagnsförsäkring

Som jägare kan det vara praktiskt att ha en släpvagn och till den behöver du en släpvagnsförsäkring.

  • 50 % rabatt för medlemmar

Försäkring för släpet

Dragbilens trafikförsäkring gäller även för släpvagnen. Det innebär att om du kör på någon annans egendom med släpet är det dragbilens trafikförsäkring som ersätter skadekostnaden. Du väljer helförsäkring om du vill kunna få ersättning för skadorna på släpet i en sådan situation. Du kan även välja halvförsäkring som gäller vid brand och stöld, men då har du inget försäkringsskydd vid en trafikolycka. 

Jämför våra släpvagnsförsäkringar

I tabellen ser du vilka händelser som ingår i försäkringen och vilken självrisk som gäller.

Innehåll Hel­försäkring Hel Halv­försäkring Halv
Ingår Ingår

Du får ersättning vid stöld eller tillgrepp av fordonsdelar till släpvagnen. Avmonterade fordonsdelar ska vara inlåsta i utrymme som endast du har tillgång till.

Självrisken är 1 800 kr om släpvagnen var låst med godkänt dragskolås, annars 3 500 kr.

Ingår Ingår

Du får ersättning vid stöld eller tillgrepp av hela släpvagnen.

Självrisken är 1 800 kr om släpvagnen var låst med godkänt dragskolås, annars 3 500 kr.

Ingår Ingår

Du får ersättning för skador på släpvagnen som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.

Självrisken är 1 800 kr.

Ingår Ingår

Du får ersättning för kostnader vid vissa tvister som har med dig som släpvagnsägare att göra.

Självrisken är 20 % av kostnaden, lägst 1 800 kr.

Ingår Ingår inte

Du får ersättning för skador på släpvagnen efter en trafikolycka, skadegörelse eller annan olycka, t.ex. ett nedfallande träd.

Självrisken är 1 800 kr.