Släpvagnsförsäkring

Som jägare kan det vara praktiskt att ha en släpvagn och till den behöver du en släpvagnsförsäkring.

  • 50 % rabatt för medlemmar

Försäkring för släpet

Dragbilens trafikförsäkring gäller även för släpvagnen. Det innebär att om du kör på någon annans egendom med släpet är det dragbilens trafikförsäkring som ersätter skadekostnaden. Du väljer helförsäkring om du vill kunna få ersättning för skadorna på släpet i en sådan situation. Du kan även välja halvförsäkring som gäller vid brand och stöld, men då har du inget försäkringsskydd vid en trafikolycka.