Lätt lastbilsförsäkring

Rätt försäkring för din lastbil är en trygghet på vägen. Eftersom en lätt lastbil oftast inte har vagnskadegaranti rekommenderar vi att du väljer helförsäkring.

  • 5 % rabatt för medlemmar

Jämför våra försäkringar för lätt lastbil

I tabellen ser du vilka händelser som ingår i försäkringen och vilken självrisk som gäller.

Innehåll Hel­försäkring Hel Halv­försäkring Halv Trafik­försäkring Trafik
Ingår Ingår Ingår

Om föraren, passagerare och personer utanför bilen skadas vid en olycka med bilen får de ersättning för sina personskador. Som bilägare måste du ha trafikförsäkring enligt lag och det är den minsta omfattning du kan välja på din bilförsäkring. Självrisken är 0 kr, men om föraren är under 25 år, saknar körkort, varit grovt vårdslös eller rattfull är självrisken 1 000 kr.

Ingår Ingår Ingår

Om föraren av din bil orsakar skador på någon annans egendom ersätts dessa av trafikförsäkringen. Som bilägare måste du ha trafikförsäkring enligt lag och det är den minsta omfattning du kan välja på din bilförsäkring. Självrisken är 0 kr, men om föraren är under 25 år, saknar körkort, varit grovt vårdslös eller rattfull är självrisken 1 000 kr.

Ingår Ingår Ingår inte

Du får ersättning vid stöld eller tillgrepp av fordonsdelar till bilen. Avmonterade fordonsdelar ska vara inlåsta i utrymme som endast du har tillgång till. Självrisken är 1 800 kr om bilen var låst, i annat fall är självrisken 8 000 kr.

Ingår Ingår Ingår inte

Du får ersättning vid stöld eller tillgrepp av hela bilen.

Självrisken är 1 800 kr om bilen var låst, i annat fall är självrisken 8 000 kr.

Vid rån av fordon eller fordonsnyckel ingår kristerapi.

Ingår Ingår Ingår inte

Du får ersättning för skador på bilen som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador. Självrisken är 1 800 kronor.

Ingår Ingår Ingår inte

Du får ersättning för skador på bilens vind-, sido- eller bakruta om de krossas eller spräcks. Du får ersättning för kostnaden att byta eller reparera ruta efter till exempel stenskott.

Självrisken vid reparation är 200 kr och vid byte 1 800 kr.

Ingår Ingår Ingår inte

Du får ersättning för nödvändiga kostnader för rengöring av tank, behållare, ledningar och byte av filter upp till 50 000 kronor. Detta gäller om du tankat bilen med fel bränsle eller fyllt annan behållare med fel medel t.ex. olja i tanken för spolarvätska. Gäller för bilar som är yngre än 15 år.

Självrisken är 1 500 kronor.

Ingår Ingår Ingår inte

För en lätt lastbil som är yngre än 8 år och har körts mindre än 100 000 km omfattas plötsliga fel som påverkar bilens funktion på till exempel motor, elektronik, växellåda och kraftöverföring.

Självrisken är 1 800 kr plus 20 % av kostnaden.

Om bilen är äldre än 5 år eller körts mer än 80 000 km är självrisken 3 500 kr + 20 % av resterande kostnad.

Är bilen direktimporterad är självrisken 3 600 kr plus 20 % av kostnaden. Om direktimporterad bil är äldre än 5 år eller körts mer än 80 000 km är självrisken 7 000 kr + 20 % av resterande kostnad.

Ingår Ingår Ingår inte

Du får ersättning för kostnader vid vissa tvister som har med dig som bilägare att göra.

Självrisken är 20 % av kostnaden, lägst 1 800 kr.

Ingår Ingår Ingår inte

Du får ersättning för kostnader i samband med bärgning eller assistans vid olycka eller driftstopp. Även starthjälp, hemtransport och merkostnad för hotellnatt ingår.

Självrisken är 1 800 kr. Om du har tillägget hyrbil och vägassistans är självrisken 0 kr.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Du får ersättning för skador på bilen efter en trafikolycka, skadegörelse eller annan olycka, t.ex. ett nedfallande träd.
Du kan välja mellan dessa självrisker:
• 3 500 kr
• 5 000 kr
• 7 000 kr 

Valbara tillägg till lätt lastbilsförsäkring

Avställningsförsäkring

När du ställer av fordonet hos Transportstyrelsen kan du ha en avställningsförsäkring – garageförsäkring – under tiden den är avställd. Du behöver inte betala fordonsskatt under tiden som fordonet är avställt.

Avställningsförsäkringen gäller för stöld, brand, vagnskada och rättsskydd, så länge fordonet förvaras i Sverige. Har du halv- eller helförsäkring ändras din försäkring automatiskt till en avställningsförsäkring när du ställer av den hos Transportstyrelsen. När du sedan ställer på fordonet igen ändras din försäkring tillbaka till samma omfattning som tidigare.