Ifs förmånsprogram ger dig

rabatt och värdefulla förmåner

Vårt förmånsprogram belönar HEM ELLER BIL

HEM + BIL

HEM, BIL + PERSON*

Rabatt 
på alla försäkringar

10 % 15 % 15 %

Självriskkonto 
avsättning för varje skadefritt år

200 kr

300 kr

400 kr  

 

Plus en årlig genomgång av dina försäkringar. 

* De personförsäkringar som ingår i vårt förmånsprogram är barnförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring, olycksfallsförsäkring, Vuxen 50+,  sjukvårdsförsäkring och livförsäkring.

Så fungerar det

  • Har du hem- eller bilförsäkring hos oss och betalar försäkringen med e-faktura eller Autogiro får du 10 % rabatt på i stort sett alla dina försäkringar och 200 kronor till självriskkontot efter varje skadefritt år.
  • Har du både hem- och bilförsäkring får du 15 % rabatt på i stort sett alla dina försäkringar och 300 kronor till självriskkontot efter varje skadefritt år.
  • Har du hem-, bil- och minst en personförsäkring hos oss får du 15 % rabatt på i stort sett alla dina försäkringar och det högsta beloppet, 400 kronor, till självriskkontot efter varje skadefritt år. I den högsta nivån av förmånsprogrammet får du dessutom erbjudande om en årlig försäkringsgenomgång.

Vad innebär årlig försäkringsgenomgång?

En årlig försäkringsgenomgång innebär att vi ringer upp dig en gång per år för att gå igenom dina försäkringar, identifiera ditt försäkringsbehov och se till att du är rätt försäkrad. Om det har skett någon förändring under året som gör att dina försäkringar behöver ändras hjälper vi till med det. Har du till exempel flyttat eller förändrat familjesituationen, blivit sambo, separerat eller fått barn? Vi erbjuder en årlig försäkringsgenomgång eftersom vi vill att du som kund ska känna dig trygg med att du är rätt försäkrad.