Ansvarsförsäkring under jakten

Som medlem i Svenska Jägareförbundet kan du känna dig trygg med att alltid ha en ansvarsförsäkring om något händer under jakten. Ansvarsförsäkringen gäller i hela världen, med undantag för USA och Kanada.

Om du har en hemförsäkring finns ansvarsförsäkringen inkluderad i den, och i första hand är det hemförsäkringen som gäller. Så fungerar det hos de flesta försäkringsbolag. I och med ditt medlemskap får du ersättning för den delen av hemförsäkringens självrisk som överstiger 1 000 kronor.