Ansvarsförsäkring

under jakten

Som medlem i Svenska Jägareförbundet kan du känna dig trygg med att alltid ha en ansvarsförsäkring om något händer under jakten. Ansvarsförsäkringen gäller i hela världen, med undantag för USA och Kanada.

Om du har en hemförsäkring finns ansvarsförsäkringen inkluderad i den, och i första hand är det hemförsäkringen som gäller. Så fungerar det hos de flesta försäkringsbolag. I och med ditt medlemskap får du ersättning för den delen av hemförsäkringens självrisk som överstiger 1 000 kronor.

Detta gäller försäkringen för

​Försäkringen gäller för skada som du bedöms skadeståndsskyldig till enligt lag och som inträffar under deltagande i

  • All laglig jakt med för- och efterarbete*
  • jaktskytte
  • jaktstig
  • inskjutning och övningsskjutning för jakt
  • viltvårdsarbete
  • alla eftersök av skadat vilt, även vid uppdrag avseende trafikskadat vilt eller avlivning av oljeskadade fåglar.

Försäkringen omfattar även skadeståndsskyldighet för:

  • Jakttorn
  • hund, då den vid jakt eller jaktlig träning används av medlemmen.

Försäkringsbelopp och självrisk

Försäkringsbelopp ​10 miljoner per skada och försäkringsår.​

Självrisken är ​1 000 kronor vid varje skadetillfälle då hemförsäkring (ansvarsförsäkring) saknas alternativt självriskreduktion till 1 000 kronor om uppkommen skada regleras genom hemförsäkringen.

Undantag

  • Försäkringen gäller inte för hyrd eller lånad egendom.
  • Försäkringen ersätter inte heller ersättningsskyldighet som uppkommer till följd av överträdelse av avskjutningsföreskrift vid jakt

Vid skada

Om du behöver anmäla en ansvarsskada hittar du en guide och rätt länkar för att göra detta genom att följa denna länk