Ansvarsförsäkring under jakt

Som medlem i Svenska Jägareförbundet kan du känna dig trygg med att alltid ha en ansvarsförsäkring om något händer under jakten. Ansvarsförsäkringen gäller i hela världen, med undantag för USA och Kanada.

Hemförsäkringens ansvarsförsäkring i första hand

Om du har en hemförsäkring finns ansvarsförsäkringen inkluderad i den, och det är den som gäller i första hand.

Hos de flesta försäkringsbolag fungerar det så att ansvarsmomentet i hemförsäkring är primär och den används i första hand. I och med ditt medlemskap i Svenska Jägareförbundet får du ersättning för den delen av hemförsäkringens självrisk som överstiger 1 000 kronor.

Mer information om försäkringen