Olycksfallsförsäkring under jakt

Försäkringen gäller vid olycksfall när du deltar i laglig jakt med för- och efterarbete.

Olycksfallsförsäkring ingår i medlemskapet 

  • Försäkringen gäller om du drabbas av ett olycksfall under jakt.
  • Försäkringen gäller utan självrisk.
  • Försäkringen gäller i hela Norden.

I tabellen nedanför hittar du detaljerad information om när försäkringen gäller.