Bilförsäkring

5 % medlemsrabatt
5 % rabatt

Läs om vår hantering av personuppgifter, automatisk behandling av köp och hur vi arbetar med uppringande kvalitetssamtal.

Bilen behöver ha minst trafikförsäkring för att du ska få köra med den. Välj den bilförsäkring som passar din bil.


 • 9 av 10 kunder förnyar hos oss

  Våra stabila priser och bra service gör att våra kunder stannar kvar hos oss.

 • Trafikförsäkring utan självrisk

  Gäller förare över 25 år och skada som ersätts av trafikförsäkringen.

 • Byt omfattning när du vill

  Större eller mindre bilförsäkring? Byt när du vill om behovet ändras.

Jämför innehållet Stor Bil Hel halv Trafik- Xtra Trafik
Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter dels personskador på förare, passagerare och andra personer, dels skador på andras fordon och egendom som föraren av din bil orsakar. Det är lag på att bilen har trafikförsäkring för att du ska får köra med den.

Bärgning

Du får ersättning för kostnader i samband med bärgning eller assistans vid olycka eller driftstopp. Även starthjälp, hemtransport och merkostnad för hotellnatt ingår.

Självrisken är 1 500 kr. Om du har tilläggsförsäkringen BilXtra är självrisken 0 kr.

Rättsskydd

Du får ersättning för kostnader vid vissa tvister som har med dig som fordonsägare att göra.

Stöld av bil

Du får ersättning vid stöld eller tillgrepp av hela bilen.

Självrisken är 1 500 kr om bilen var låst, i annat fall är självrisken 8 000 kr

Vid rån av fordon eller fordonsnyckel ingår kristerapi.

Stöld från och ur bil

Du får ersättning vid stöld eller tillgrepp av fordonsdelar till bilen. Avmonterade fordonsdelar ska vara inlåsta I utrymme som endast du har tillgång till.

Självrisken är 1 500 kr om bilen var låst, i annat fall är självrisken 8 000 kr.

Brandskada

Du får ersättning för skador som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.

Glasskada

Du får ersättning för skador på bilens vind-, sido- eller bakruta om de krossas eller spräcks. Du får ersättning för kostnaden att byta eller reparera ruta efter till exempel stenskott.

Feltankning

Du får ersättning för nödvändiga kostnader för rengöring av tank, behållare, ledningar och byte av filter, upp till 50 000 kr. Detta gäller om du tankat bilen med fel bränsle eller fyllt annan behållare med fel medel t.ex. olja i tanken för spolarvätska. Gäller för bilar som är yngre än 15 år, självrisken är 1 500 kr.

Maskinskada

För en bil som är yngre än 8 år eller har körts mindre än 100 000 km omfattas plötsliga fel som påverkar bilens funktion på till exempel motor, elektronik, växellåda och kraftöverföring.

För Stor Bilförsäkring gäller maskinskada för en bil som är yngre än 10 år eller har körts mindre än 150 000 km.

Självrisk:

 • 1 500 kr - om bilen är yngre än 5 år och har körts mindre än 80 000 km. Är bilen direktimporterad är självrisken 3 000 kr.
 • 3 000 kr - om bilen är äldre än 5 år eller har körts mer än 80 000 km. Är bilen direktimporterad är självrisken 6 000 kr.
 • 10 000 kr - om bilen är äldre än 8 år eller har körts mer än 100 000 km och du väljer Stor Bilförsäkring. Samma självrisk gäller för direktimporterad bil.
Vagnskada

Du får ersättning för skador på bilen efter en trafikolycka, skadegörelse eller annan olycka, t.ex. ett nedfallande träd.

Du kan välja mellan dessa självrisker:

 • 3 000 kr
 • 4 500 kr
 • 6 000 kr

Självrisken är 15 000 kr om det försäkrade marknadsvärdet på bilen är över 1,5 mkr.

För bilar med gällande vagnskadegaranti ingår detta skydd i garantin, men självrisken är ett annat belopp. Se ditt garantibevis.

BilXtra

Detta ingår:

 • Ersättning för merparten av hyrbilskostnaden i upp till 45 dagar, om ditt fordon skadas.
 • 0 kr i självrisk vid bärgning eller assistans.
 • Självrisken sänks med upp till 6 000 kr vid kollision med djur och vid skadegörelse, om reparationskostnaden är högre än 1 000 kr.
 • Saknar fordonet vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti kan du ändå få ersättning med upp till 6 000 kr.
Olycksfallsförsäkring

Försäkringen ger en extra ersättning upp till 600 000 kr, om föraren eller passagerare skadas och får bestående men eller omkommer vid en trafikolycka. Den ersätter även kostnaden för kristerapi av legitimerad psykolog vid 10 behandlingstillfällen.

Otursförsäkring

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada på bilens inredning i kupé och bagageutrymme. Den gäller även vid förlust av bilnyckel/bilnyckelkort och ersätter kostnaden för nödvändig omkodning.

VärdeXtra

Du får en ny bil, motsvarande den du har, om din bil stjäls eller blir totalförstörd på ett sätt som kan ersättas av vagnskadeförsäkringen eller vagnskadegarantin.

För att få en ny bil ska din skadade eller stulna bil vara högst 2 år och ha körts mindre än 40 000 km. Är bilen äldre eller om den körts mer, får du ersättning med bilens marknadsvärde plus 20 %.

Du betalar ingen självrisk.


TILLÄGGSFÖRSÄKRING


Detta ingår:

 • Hyrbil – ersättning för 75 % av dygns- och kilometerkostnaden upp till 45 dagar om din egen bil är okörbar p.g.a. en skada som försäkringen gäller för. Om skadan sker utomlands ersätter vi 100 % av dessa kostnader. 
 • Självriskreducering – ingen självrisk vid bärgning/räddning. Vid djurkollision och skadegörelse sänks din självrisk för vagnskada, om reparationskostnaden överstiger 1 000 kr. Har du helförsäkring sänks självrisken med upp till 6 000 kr, har du vagnskadegaranti sänks den självrisken med upp till 10 000 kr. 

  

Värdet på bilen avgör vilken bilförsäkring du ska välja: trafik-, halv- eller helförsäkring. Vi erbjuder ytterligare två alternativ. Väljer du Stor Bilförsäkring får du sänkt självrisk om du kolliderar med vilt, ersättning för skadad eller försvunnen nyckel och ersättning för skador inne i bilen. TrafikXtra är alternativet om du har en äldre bil men ändå vill få ersättning om bilen blir stulen eller behöver bärgas. I tabellen nedan kan du jämföra de olika alternativen.

 • Villkoren

  Här hittar du detaljerad information om vad försäkringen gäller för och hur skador ersätts.

  Villkor och förköpsinformation
 • Anmäl skada

  Läs vad som gäller vid skadehändelse. Utgå ifrån om det handlar om hem-, villa-, bil- eller personförsäkring. 

  Vid skada