Studerandeförsäkringen

ingår i ditt medlemskap

Som studerandemedlem i Officersförbundet ingår ett försäkringspaket med tre viktiga personförsäkringar under utbildningstiden.

Ditt försäkringspaket

För dig som är studerandemedlem ingår Studerandeförsäkringen i ditt medlemskap. Det innebär att du får ett försäkringspaket med tre personförsäkringar, olycksfallsförsäkring, livförsäkring och sjukkapital, för att du ska vara tryggt försäkrad under utbildningstiden. Att du är fullt arbetsför räcker för att få Studerandeförsäkringen. Försäkringen gäller i upp till tre år. 

Olycksfallsförsäkring

Om ett olycksfall leder till en bestående skada kan det innebära stora påfrestningar på ekonomin. Råkar du ut för ett olycksfall som förändrar din vardag kan ersättningen från olycksfallsförsäkringen ge ekonomisk trygghet, om du till exempel behöver göra omställningar i livet. Med omställningar i livet menar vi till exempel att bostaden behöver handikappanpassas eller att du inte kan arbeta fullt ut som tidigare. Ersättningens storlek för bestående skada beror på vilken invaliditetsgrad läkaren fastställer i procent. Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt, både på fritiden och under arbetstid. 

Exempel: Erik föll och skadade axeln

Erik råkade ut för ett olycksfall när han föll från en stege och skadade axeln. Han opererades och det tog flera veckor innan skadan läkt. Försäkringen betalade ut ersättning med 8 500 kr för behandlings- och läkningstiden samt för hans skadade jacka. Erik återgick till arbetet efter en tid men blev inte helt återställd i axeln, utan hade kvarstående besvär med smärta och begränsad rörlighet. Den bestående skadan bedömdes till 5 % medicinsk invaliditet och försäkringen betalade ut en skattefri engångsersättning på 113 750 kr.

Detta ingår i olycksfallsförsäkringen

 • Medicinsk invaliditet (bestående skada)
 • Ekonomisk invaliditet (förlorad arbetsförmåga)
 • Dödsfall
 • Ärr
 • Tandskada
 • Behandlings- och läkningstid
 • Skadade kläder och glasögon
 • Merkostnader
 • Handikapphjälpmedel
 • Krisstöd

Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet är 2 275 000 kronor. 

Försäkringsbeloppet minskas med fem procentenheter per år från och med det år du fyller 56 år, men aldrig till lägre än 25 procent av det ursprungliga försäkringsbeloppet. Försäkringen gäller till 67 års ålder.

Pris

30 kr per månad

Livförsäkring

En livförsäkring ger dina nära ekonomisk trygghet om du avlider i förtid. Den är extra värdefull om du har bolån. Livförsäkringen betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp om du dör före 67 års ålder, och ger dina nära ett ekonomiskt andrum efter dödsfallet, ett tillskott som kan betyda att de kan bo kvar och inte behöva ta stora beslut i en svår situation.

Förmånstagare är i första hand make, maka, sambo eller registrerad partner och i andra hand arvingar. Det finns möjlighet att välja annan förmånstagare om du vill. 

Exempel: Allt gick så fort

Gustaf dog hastigt i en hjärtinfarkt. Trots sorgen började hans fru Sofia direkt fundera på om hon ska kunna bo kvar i lägenheten. Pengar kunde förstås aldrig ersätta förlusten av Gustaf, men ersättningen från livförsäkringen hjälpte Sofia att lösa en del praktiska problem, och under den värsta tiden av sorg behövde hon inte tänka på pengar.

Detta ingår livförsäkringen

 • Ersättning vid dödsfall (valt försäkringsbelopp)
 • Barnskydd för den försäkrades arvsberättigade barn:
  • Ersättning vid dödsfall utbetalas med 45 500 kr.
  • Ekonomisk första hjälp vid vissa diagnoser utbetalas med 455 000 kr.

Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet är 273 000 kr. 

Sjukkapital

Att bli svårt sjuk eller skadad kan vända upp och ner på tillvaron och innebära en ekonomisk påfrestning. Försäkringen Sjukkapital innebär att du får ett skattefritt engångsbelopp om du får en bestående skada på grund av vissa sjukdomstillstånd. Försäkringen gäller även för förlorad arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall, om du blir sjukskriven till minst 50 % i tre år. Samhällets försäkringsskydd vid långvarig sjukskrivning är bristfälligt och det ekonomiska tillskott som sjukkapitalet ger kan vara en lättnad i en tuff situation.

I försäkringen ingår även en ekonomisk första hjälp som betalas ut vid en vissa diagnoser, till exempel cancer. Beloppet betalas ut när diagnosen är fastställd och säkerställd av läkare.

Exempel: Anna blev kroniskt sjuk

Anna blev sjuk och fick besked att hon drabbats av Diabetes typ 1. Sjukdomen kräver livslång behandling, vilket innebar en stor påverkan och förändring i hennes liv. Annas bestående besvär bedömdes till 15 %. Hennes försäkring hade ett försäkringsbelopp på 273 000 kr och hon fick en skattefri engångsersättning på 40 950 kr.

Detta ingår i försäkringen

 • Ersättning för bestående skada (medicinsk invaliditet) vid vissa sjukdomstillstånd
 • Ersättning för förlorad arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet) vid sjukdom och olycksfall
 • Ekonomisk första hjälp

Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet är 273 000 kronor.

Villkor

Villkoret visar i detalj vad försäkring gäller för. Skada ersätts enligt det villkor som är aktuellt vid skadetillfället.

Mina sidor

Logga in och hitta dina försäkringsbrev och aktuella betalningar. Välj mellan Bank-id och Mobilt Bank-id.

Frågor och svar

om studerandeförsäkringen

Kontakta oss om du inte hittar svar på din fråga här.

Kan jag höja försäkringsbeloppet?

I Studerandeförsäkringen är det inte möjligt att höja försäkringsbeloppet, men om du vill ha ett högre belopp kan du köpa försäkringen till samma förmånliga pris som en ordinarie medlem får. 

Om du vill köpa försäkring med ett högre försäkringsbelopp ringer du oss på 0770-82 00 01.

Vad betyder "fullt arbetsför"?

För att få Studerandeförsäkringen krävs att du är fullt arbetsför. Fullt arbetsför innebär att du inte någon gång under de senaste 30 dagarna har fått aktivitetsstöd eller ersättning från Försäkringskassan, alternativt annan aktör, på grund av nedsatt arbetsförmåga.

Kan jag medförsäkra familjemedlemmar?

I Studerandeförsäkringen är det inte möjligt att medförsäkra dina familjemedlemmar, som partner eller barn. För att få möjlighet att göra det, kan du avsäga dig studerandeförsäkringen och istället köpa personförsäkring till samma förmånliga pris som en ordinarie medlem får. Då kan du även medförsäkra partner och barn. Ring oss på 0770-82 00 01 för att få hjälp och mer information. 

Vart vänder jag mig med frågor om försäkringen?

Om du har frågor om din försäkring under utbildningstiden är du välkommen att kontakta oss på If. 

Kontakta oss

Fler förmånliga försäkringar

för dig som medlem

Dina medlemsförmåner

Som medlem får du rabatt och extra bra villkor på fler försäkringar hos oss, t.ex. hem- och bilförsäkring. 

Läs om dina förmåner

Kundservice

Vi svarar gärna på frågor om försäkringar och de förmåner du får som medlem i Officersförbundet.

Välj hur du vill kontakta oss