Personförsäkring

För att ändra eller lägga till barn i en personförsäkring som du redan har loggar du in på Mina sidor. Har du ingen försäkring, eller är du partner till en medlem kan du räkna ut pris här.

Varför är det viktigt med ett

personförsäkring

Om du blir svårt sjuk, skadad eller avlider kan det få stora ekonomiska konsekvenser både för digsjälv och dina nära. För att slippa göra stora förändringar i livet när allt annat ställs på ända böralla ha en personförsäkring.Vilket försäkringsskydd just du bör ha beror på din livssituation. Det är lika viktigt att försäkra dig själv och familjen, som huset och bilen.

Olycksfallsförsäkring

Om ett olycksfall leder till en bestående skada kan det innebära stora påfrestningar på ekonomin. Råkar du ut för ett olycksfall som förändrar din vardag kan ersättningen från olycksfallsförsäkringen ge ekonomisk trygghet, om du till exempel behöver göra omställningar i livet. Med omställningar i livet menar vi till exempel att bostaden behöver handikappanpassas eller att du inte kan arbeta fullt ut som tidigare. Ersättningens storlek för bestående skada beror på vilken invaliditetsgrad läkaren fastställer i procent. Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt, både på fritiden och under arbetstid. 

Exempel: Erik föll och skadade axeln

Erik råkade ut för ett olycksfall när han föll från en stege och skadade axeln. Han opererades och det tog flera veckor innan skadan läkt. Försäkringen betalade ut ersättning med 8 500 kr för behandlings- och läkningstiden samt för hans skadade jacka. Erik återgick till arbetet efter en tid men blev inte helt återställd i axeln. Han hade fortfarande besvär med smärta och begränsad rörlighet. Den bestående skadan bedömdes till 5 % medicinsk invaliditet och försäkringen betalade ut en skattefri engångsersättning på över 115 000 kr.

Detta ingår i olycksfallsförsäkringen

 • Medicinsk invaliditet (bestående skada)
 • Ekonomisk invaliditet (förlorad arbetsförmåga)
 • Dödsfall
 • Ärr
 • Tandskada
 • Behandlings- och läkningstid
 • Skadade kläder och glasögon
 • Merkostnader
 • Handikapphjälpmedel
 • Krisstöd

Försäkringsbeloppet är 2 325 000 kronor. 

Försäkringsbeloppet minskas med fem procentenheter per år från och med det år du fyller 56 år, men aldrig till lägre än 25 procent av det ursprungliga försäkringsbeloppet. Försäkringen gäller till 67 års ålder.

Livförsäkring

En livförsäkring ger dina nära ekonomisk trygghet om du avlider i förtid. Den är extra värdefull om du har hemmavarande barn eller bolån. Livförsäkringen betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp om du dör före 67 års ålder, och ger dina nära ett ekonomiskt andrum efter dödsfallet, ett tillskott som kan betyda att de kan bo kvar och inte behöva ta stora beslut i en svår situation.

Förmånstagare är i första hand make, maka, sambo eller registrerad partner och i andra hand arvingar. Det finns möjlighet att välja annan förmånstagare om du vill. 

Exempel: Allt gick så fort

Gustaf dog hastigt i en hjärtinfarkt. Trots sorgen började hans fru Ulrika direkt fundera på om hon och barnen skulle kunna bo kvar i radhuset och området där de tänkt att barnen skulle få växa upp. Pengar kunde förstås aldrig ersätta förlusten av Gustaf, men ersättningen från livförsäkringen hjälpte familjen att lösa en del praktiska problem. De kunde betala av bolånen och bo kvar i radhuset, och under den värsta tiden av sorg behövde de inte tänka på pengar.

Detta ingår livförsäkringen

 • Ersättning vid dödsfall (valt försäkringsbelopp)
 • Barnskydd för den försäkrades arvsberättigade barn:
  • Ersättning vid dödsfall utbetalas med 46 500 kr.
  • Ekonomisk första hjälp vid vissa diagnoser utbetalas med 465 000 kr.

Välj försäkringsbelopp efter behov

Välj vilket försäkringsbelopp som bäst passar ditt behov, med hänsyn till eventuella bolån och om du har hemmavarande barn. Försäkringsbeloppet minskar inte med åldern. Försäkringen gäller till 67 års ålder.

Om du redan har försäkringen kan du själv ändra ditt försäkringsbelopp genom att logga in på Mina sidor.

Sjukkapital

Att bli svårt sjuk eller skadad kan vända upp och ner på tillvaron och innebära en ekonomisk påfrestning. Försäkringen Sjukkapital innebär att du får ett skattefritt engångsbelopp om du får en bestående skada på grund av vissa sjukdomstillstånd. Försäkringen ger även ersättning för nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall, om du blir sjukskriven till minst 50 % i tre år. Samhällets försäkringsskydd vid långvarig sjukskrivning är bristfälligt och det ekonomiska tillskott som sjukkapitalet ger kan vara en lättnad i en tuff situation.

I försäkringen ingår även en ekonomisk första hjälp som betalas ut vid vissa diagnoser, till exempel cancer. Beloppet betalas ut när diagnosen är fastställd och säkerställd av läkare.

Exempel: Anna blev kroniskt sjuk

Anna blev sjuk och fick besked att hon drabbats av Diabetes typ 1. Sjukdomen kräver livslång behandling, vilket innebar en stor försändring i hennes liv. Annas bestående besvär bedömdes av läkare till 15 %. Hennes försäkring hade ett försäkringsbelopp på 279 000 kr och hon fick en skattefri engångsersättning på över 40 000 kr. 

Detta ingår i försäkringen

 • Ersättning för bestående skada (medicinsk invaliditet) vid vissa sjukdomstillstånd
 • Ersättning för nedsatt arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet) vid sjukdom och olycksfall
 • Ekonomisk första hjälp.

Välj försäkringsbelopp

Välj det försäkringsbelopp som passar ditt behov med hänsyn till inkomst och eventuellt bolån. 

Försäkringsbeloppet för Sjukkapital minskar med fem procentenheter per år från det år du fyller 56 år, till lägst 50 %. Försäkringen gäller till 67 års ålder.

Om du redan har försäkringen kan du själv ändra ditt försäkringsbelopp genom att logga in på Mina sidor.

Sjukförsäkring

Blir du allvarlig sjuk och sjukskriven en längre tid täcker samhällets försäkringsskydd oftast inte hela inkomstbortfallet. Sjukförsäkringen är ett komplement för en tryggare ekonomisk tillvaro vid en längre tids sjukskrivning. Ersättningen från försäkringen är skattefri och du behöver inte vara sjukskriven på heltid för att få ersättning, även deltidssjukskrivna kan få ersättning från försäkringen.

Exempel: Markus blev sjukskriven

Markus blir hastigt sjuk när han kommer hem efter ett avslutat utlandsuppdrag. Han kan inte arbeta utan blir helt sjukskriven under ett års tid. Sjukpenningen han får från Försäkringskassan blir lägre än 80 % av hans vanliga lön, som var betydligt högre än inkomsttaket för sjukpenningnivån. Sjukförsäkringen kan lämna ersättning efter tre månaders sjukskrivning, vilket innebär att Markus får en skattefri ersättning med 2 500 kr per månad under nio månader.

Detta ingår i sjukförsäkringen

En skattefri ersättning utbetalas månadsvis vid långtidssjukskrivning. Det belopp som utbetalas är det försäkringsbelopp du valt, se nedan. 

Välj försäkringsbelopp i rätt spann

Välj försäkringsbeloppet i det spann som motsvarar din månadsinkomst.

Spannet för månadsinkomst: Försäkringsbelopp

 •           0 kr–26 999 kr: 1 500 kr
 • 27 000 kr–39 999 kr: 2 100 kr
 • 40 000 kr–49 999 kr: 2 500 kr
 • 50 000 kr–                 : 3 500 kr

Om du redan har försäkringen kan du själv ändra ditt försäkringsbelopp genom att logga in på Mina sidor.

Barnförsäkring

Barnförsäkringen gäller både vid sjukdom och olycksfall och ger dig och ditt barn ekonomisk trygghet i situationer då samhällets skydd inte räcker till. Försäkring ger ersättning och hjälp vid allvarlig sjukdom eller olycksfall som leder till bestående skada (medicinsk invaliditet) och förlorad arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet). Ersättningens storlek bestäms av invaliditetsgraden, som fastställs av läkare, och valt försäkringsbelopp. Försäkringen gäller försäkringstagarens samtliga arvsberättigade barn. Barnförsäkringen gäller dygnet runt tills barnet fyller 25 år.

Exempel: Peters dotter Ella blev sjuk

Peters dotter Ella blir sjuk och får besked om att hon drabbats av Diabetes typ 1. Sjukdomen kräver livslång behandling och påverkar alla i familjen. På grund av sjukdomen måste Ella ibland vara inlagd på sjukhus.

Om sjukhusvistelse varar i minst tre dagar i följd kan barnförsäkringen betala 220 kr per dag i upp till 90 dagar. Vårdbehovet för Ella ökar på grund av sjukdomen och Peter får under tre års tid helt vårdbidrag beviljat från Försäkringskassan. Han kan därför få 3 960 kr per månad i vårdersättning från försäkringen under tre års tid.

Ellas bestående besvär bedöms till 15 % och då  försäkringsbeloppet på hennes barnförsäkring är 2 325 000 kr blir ersättningen för bestående skada nästan 350 000 kr, som betalas ut som en skattefri engångsersättning.

Detta ingår i barnförsäkringen

 • Medicinsk invaliditet (bestående skada)
 • Ekonomisk invaliditet (förlorad arbetsförmåga)
 • Ärr
 • Vårdersättning 132 kr per dag
 • Sjukhusvistelse 220 kr per dag
 • Tandskada
 • Behandlings-och resekostnader
 • Hjälpmedel
 • Kläder och glasögon
 • Merkostnader
 • Dödsfall

Försäkringsbelopp

Du kan välja försäkringsbelopp för bestående skada (medicinsk invaliditet) och förlorad arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet). 

Om du redan har försäkringen kan du själv ändra ditt försäkringsbelopp genom att logga in på Mina sidor.

Sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkring för vuxen

Sjukvårdsförsäkringen ger dig rätt till privat specialistvård och fungerar som komplement till övrig vård för att snabba på vårdprocessen.  Passar dig som vill försäkra dig om rätt vård snabbt, få professionell rådgivning och hjälp med tidsbokning. 

Försäkringen ersätter kostnaderna i samband med vård. Du får även tillgång till If Vårdplanering, som ger dig professionella råd och hjälper till med tidsbokning för vård och behandling i ett stort nätverk av vårdgivare.

Självrisken är 750 kr.

Detta ingår

 • Vårdgaranti
 • Rådgivning
 • Vårdplanering
 • Sjukhusvård och operationer
 • Logoped och dietist
 • Resor och logi
 • Eftervård och rehabilitering
 • Hjälpmedel
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Behandling av beroende och spelmissbruk
 • Ideell ersättning vid stora operationer, 10 000 kr
 • Second opinion
 • Aktiv uppföljning
 • Sjukgymnast, naprapat och kiropraktor
 • Psykolog

Sjukvårdsförsäkring för barn

Sjukvårdsförsäkringen ger ditt barn rätt till privat specialistvård och fungerar som komplement till övrig vård för att snabba på vårdprocessen. Passar dig som vill garantera ditt barn rätt vård snabbt, få professionell rådgivning och hjälp med tidsbokning.

Försäkringen ersätter kostnaderna i samband med vård. Du får även tillgång till Ifs Vårdplanering, som ger dig professionella råd och hjälper till med tidsbokning för vård och behandling i ett stort nätverk av vårdgivare.

Självrisken är 750 kr.

Detta ingår i sjukvårdsförsäkringen för barn

 • Vårdgaranti
 • Rådgivning
 • Vårdplanering
 • Sjukhusvård och operationer
 • Logoped och dietist
 • Resor och logi
 • Eftervård och rehabilitering
 • Hjälpmedel
 • Ideell ersättning vid stora operationer, 10 000 kr
 • Second opinion
 • Aktiv uppföljning
 • Sjukgymnast, naprapat och kiropraktor
 • Psykolog

Alla medlemmar med en personförsäkring genom Officersförbundet har tillgång till Samtalsstöd. Det innebär att du kan ringa och få råd av psykolog, jurist, ekonom och socionom.

Samtalsstöd kan du ringa till dygnet runt, alla dagar på året. Det finns ingen begränsning på antal samtal. 

Du kan ringa för att få råd kring

 • arbetsrelaterade problem
 • samlevnads- och relationsproblem
 • sociala problem
 • personliga kriser
 • stress
 • hälsa och livsstilsproblem
 • juridik
 • ekonomi.

Samtalsstöd når du på 0770-82 00 01.

Du vet väl att personförsäkringarna via Officersförbundet gäller när du gör utlandstjänst på uppdrag av Försvarsmakten eller annan svensk myndighet?

Trots att försäkringen gäller som vanligt under utlandstjänsten finns det saker som är bra att tänka på innan du åker iväg – se till att dina försäkringar:

 • passar din livssituation
 • betalas via autogiro
 • kan administreras av person som företräder dig, genom att fylla i en fullmakt.

Du kan enkelt ändra dina försäkringar och byta betalningssätt genom att logga in på Mina Sidor.

Villkor

Villkoret visar i detalj vad försäkringen gäller för. Skada ersätts enligt det villkor som är aktuellt vid skadetillfället.

Hälsodeklarationen

Få svar på de vanligaste frågorna om de hälsouppgifter du behöver lämna när du köper livförsäkring, sjukkapital och sjukförsäkring.

Fler fördelar

för dig som är medlem i Officersförbundet

Dina medlemsförmåner

Som medlem får du rabatt och extra bra villkor på fler försäkringar hos oss, t.ex. hem- och bilförsäkring. 

Läs om dina förmåner
Man med mobil

Mina sidor

Logga in och hitta dina försäkringsbrev och aktuella betalningar. Välj mellan Bank-id och Mobilt Bank-id.

Logga in

Kundservice

Vi svarar gärna på frågor om försäkringar och de förmåner du får som medlem i Officersförbundet.

Välj hur du vill kontakta oss