Försäkring för samfällighetsföreningar

Det är styrelsens ansvar att samfälligheten är rätt försäkrad om något oförutsett händer. Vår försäkring innehåller inte bara skydd om er förening skulle råka ut för en egendomskada, utan även skydd om ni råkar ut för ett skadeståndskrav samt rättsskydd om ni hamnar i tvist. I försäkringen ingår också styrelseansvar som omfattar skadeståndskrav som framställs mot föreningens styrelseledamöter.

Vi erbjuder kostnadsfri försäkringsgenomgång för er samfällighetsförening.

Kostnadsfri genomgång
  • Försäkringsrådgivning

    Vi går tillsammans igenom ert försäkringsbehov så att ni kan vara säkra på att ni får rätt skydd.

  • Styrelseansvar

    Skydd mot skadeståndskrav som framställs mot samfällighetens styrelseledamöter.

Försäkringsskydd Ingår
Ingår
Ingår
Ingår

Som styrelsemedlem är du personligt ansvarig

Att ha en korrekt försäkrad samfällighet är inte bara viktigt för eventuella skador eller olyckor som kan drabba själva samfälligheten, utan också för er som styrelsemedlemmar i föreningen.

Många vet inte tillräckligt om det ansvar man faktiskt tar på sig som styrelsemedlem då det innebär ett personligt ansvar om något går fel. Du kan t.ex. personligen råka illa ut ekonomiskt om någon annan i styrelsen tar ett beslut som du aldrig motsatt dig vilket kan leda till ett ekonomiskt tapp eller ett skadestånd.

Som en del i vår samfällighetsförsäkring ingår även ansvarsskydd för er i styrelsen så att ni slipper oroa er för att t.ex. personligen bli ekonomiskt ersättningsskyldiga. Se därför till att under nästa styrelsemöte ta upp diskussionen om försäkring så att ni kan vara säkra på att ni är rätt försäkrade. Det är viktigt för föreningen, medlemmarna och er i styrelsen.