Försäkringar för Unionens medlemmar

Förutom rabatt på försäkringarna får du pengar avsatta till ett självriskkonto för varje år du är skadefri. Om du skulle bli långtidsarbetslös behöver du inte betala dina medlemsförsäkringar.

Försäkringar med rabatt

Du som är medlem i Unionen får 15 % rabatt på hem- och villaförsäkring, samt 5 % rabatt på bilförsäkring.

Har du redan försäkring men i ett annat bolag? Du kan ändå få prisuppgift med din medlemsrabatt och vi garanterar det priset till den dag du kan flytta din försäkring till oss (nästa årsförfallodag). 

Fler försäkringar

Den rabatt du får gäller för de försäkringar du kan läsa om och köpa på denna sida.

Är det något annat du behöver försäkra? Se alla våra försäkringar