Bilförsäkring Unionen

Bilens värde och ditt behov av skydd styr vilken bilförsäkring du ska välja: trafik-, halv- eller helförsäkring. Vi erbjuder ytterligare två alternativ – Stor Bilförsäkring  och TrafikXtra. 

  • Medlemmar får 5 % rabatt på bilförsäkringen.
  • Förar- och passagerarolycksfall ingår gratis.
  • Du betalar inget om du blir långtidsarbetslös.
Anmäl skada

Omtanke utan extra kostnad

För att visa extra omtanke får medlemmar i Unionen tilläggsförsäkringen Förar- och passagerarolycksfall utan extra kostnad. På så sätt kan du som äger bilen visa extra omtanke till dem som färdas i din bil.

Denna olycksfallsförsäkring innebär att förare och passagerare får en extra ersättning upp till 600 000 kronor utöver det som ersätts från trafikförsäkringen, om de får bestående skador eller men efter en trafikolycka. 

Om du väljer Stor Bilförsäkring läggs den till automatiskt. Väljer du någon av de andra omfattningarna måste du klicka i att du vill ha det tillägget.

Rabatt med vårt förmånsprogram

Utöver medlemsrabatten på 5 % blir du också medlem i vårt förmånsprogram när du tecknar en bilförsäkring. Då får du minst 10 % på alla våra försäkringar.

Far och son
Med extra omtanke för alla i bilen.

En bra bilförsäkring

Stor Bilförsäkring är en av de bästa bilförsäkringarna på marknaden. I en jämförelse gjord av konsumenterna.se får den 4,5 av 5 i betyg. Stor Bilförsäkring ersätter bland annat:

  • hyrbil i 75 dagar om din egen bil blir okörbar pga. ersättningsbar skada
  • maskinskada upp till att bilen är 10 år eller gått 15 000 mil
  • skadad eller försvunnen bilnyckel.

Bilförsäkringens innehåll

Vi har något för alla. Trafikförsäkring är ett minimikrav och ersätter skador på personer och annan egendom. Vill du även ha rätt till ersättning för skador på din egen bil väljer du halv- eller helförsäkring.

Jämför innehållet Stor Bil Hel Halv TrafikXtra Trafik
Ingår Ingår Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte Ingår inte Ingår inte

Tilläggsförsäkringar

Avställningsförsäkring

Om du ställer av bilen hos Transportstyrelsen kan du ha avställningsförsäkring – garageförsäkring – under avställningsperioden. Du behöver inte betala för trafikförsäkring och fordonsskatt under tiden som bilen är avställd.

Avställningsförsäkringen gäller för stöld, brand, vagnskada och rättsskydd, så länge bilen förvaras i Sverige. Har du halv- eller helförsäkring för bilen ändras din försäkring automatiskt till en avställningsförsäkring när du ställer av den hos Transportstyrelsen. När du sedan ställer på bilen igen ändras din försäkring tillbaka till samma omfattning som tidigare. Om du vill byta försäkringsbolag kan du bara göra det på försäkringens årsförfallodag.