Bilförsäkring

Alltid 14 dagars ångerrätt!
  1. Bilförsäkring

Välj en bilförsäkring som passar dig, din bil och dina behov. Du kan välja mellan fem olika försäkringar, från trafikförsäkring upp till Stor Bilförsäkring.

Alla behöver ha trafikförsäkring för att få köra med bilen. Helförsäkring passar de flesta vars bil är äldre än tre år. Halvförsäkring räcker om bilen är ny och har vagnskadegaranti eller när den inte längre är värd att helförsäkra. TrafikXtra är ett alternativ till en äldre bil som du vill ha stöldförsäkring till och hjälp med bärgning. Med Stor Bilförsäkring får du en försäkring där bland annat hyrbil, ersättning för ny bil och drulleförsäkring, ingår. Välj den bilförsäkring som täcker det behov just du har för din bil.

Jämför innehållet Stor bil Hel Halv trafik- xtra trafik
Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter dels personskador på förare, passagerare och andra personer, dels skador på andras fordon och egendom som föraren av din bil orsakar. Det är lag på att bilen har trafikförsäkring för att du ska får köra med den.

Förar- och passagerarolycksfall

Försäkringen betalar extra ersättning – utöver det som betalas från trafikförsäkringen – med upp till 600 000 kronor, om föraren eller passagerare skadas och får bestående men eller omkommer vid en trafikolycka. Ersätter kristerapi av legitimerad psykolog vid 10 behandlingstillfällen. Förar- och passagerarolycksfall gäller utan självrisk.

Räddning inkl. assistans

Försäkringen gäller för bärgning eller assistans vid olycka eller driftstopp, samt transport av förare, passagerare och bagage om föraren blir sjuk eller skadad under färden.

Rättsskydd

Försäkringen gäller för ombuds- och rättegångskostnader i vissa tvister och mål.

Stöld

Försäkringen gäller vid stöld, tillgrepp och försök till stöld eller tillgrepp. Avmonterade fordonsdelar ska vara inlåsta i utrymme som endast du har tillgång till.

Stöld av biltillbehör

Försäkringen gäller vid stöld, stöldförsök och inbrott. Avmonterade fordonsdelar ska vara inlåsta i utrymme som endast du har tillgång till. 

Brand

Försäkringen gäller för skador som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.

Glasskada

Försäkringen gäller för bilens vind-, sido- eller bakruta om de krossas eller spräcks. Vi ersätter byte av ruta eller reparation av ruta efter till exempel ett stenskott.

Maskinskada

För en bil som är yngre än 8 år och har körts mindre än 100 000 km omfattas plötsliga fel som påverkar bilens funktion på till exempel motor, elektronik, växellåda och kraftöverföring.

För Stor Bilförsäkring gäller maskinskada för en bil som är yngre än 10 år och har körts mindre än 120 000 km.

Feltankning

Om du tankat bilen med fel typ av bränsle eller fyllt annan behållare med fel medel t.ex. olja i tanken för spolarvätska, får du ersättning för nödvändiga kostnader för rengöring av tank, behållare, ledningar och byte av filter upp till 50 000 kr. Uppstår det följdskador på grund av feltankning ersätts dessa via maskinskadeförsäkringen. Läs mer under maskinskada.

Vagnskada

Försäkringen gäller för skador som uppstått vid trafikolycka, skadegörelse av tredje man eller annan yttre olyckshändelse – till exempel att träd blåst ner.

Otursförsäkring

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada på bilens inredning i kupé och bagageutrymme. Den gäller även vid förlust av bilnyckel/bilnyckelkort och ersätter kostnaden för nödvändig omkodning.

VärdeXtra

Försäkringen gäller om bilen blir totalskadad och skadorna kan ersättas av vagnskadeförsäkringen eller vagnskadegarantin, eller om bilen stjäls. Om din bil är högst två år gammal och inte har körts mer än 40 000 km får du en motsvarande ny bil. Är bilen äldre eller har körts mer får du ersättning med bilens marknadsvärde plus 20 %.

BilXtra

Det här ingår i Bilxtra:

  • Ersättning för merparten av hyrbilskostnaden i upp till 45 dagar, om ditt fordon skadas.
  • 0 kr i självrisk vid bärgning eller assistans och sänkt vagnskadesjälvrisk vid skada utomlands.
  • Självrisken sänks med upp till 6 000 kr vid kollision med djur och vid skadegörelse, om reparationskostnaden är högre än 1 000 kr.
  • Saknar fordonet vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti kan du ändå få ersättning med upp till 6 000 kr.

Tilläggsförsäkringar

att komplettera din försäkring med

Detta ingår:

  • Ersättning för 75 % av dygns- och kilometerkostnaden för en hyrbil i upp till 45 dagar om din egen bil är okörbar pga. en skada som försäkringen gäller för.
  • Om du är utomlands ersätts 100 % av hyrbilskostnaden.
  • Sänkt självrisk, normalt till 0 kr, vid djurkollision, skadegörelse eller assistans. Självrisken sänks med upp till 10 000 kr om du har vagnskadegaranti och upp till 6 000 kr om du har helförsäkring. Reparationskostanden måste överstiga 1 000 kr.

  

​EXTRA FÖR DIG SOM MEDLEM I UNIONEN

Tilläggsförsäkringen Förar- och passagerarolycksfall ingår gratis i försäkringen.

Avställningsförsäkring

Ställer du av bilen hos Transportstyrelsen kan du ha en avställningsförsäkring – garageförsäkring – under tiden den är avställd. Det blir billigare så. Du behöver inte heller betala fordonsskatt under tiden som bilen är avställd.

Avställningsförsäkringen gäller för stöld, brand, vagnskada och rättsskydd, så länge bilen förvaras i Sverige. Har du halv- eller helförsäkring för bilen ändras din försäkring automatiskt till en avställningsförsäkring när du ställer av den hos Transportstyrelsen. När du sedan ställer på bilen igen ändras din försäkring tillbaka till samma omfattning som tidigare.


Villkor och förköpsinformation

Villkoret visar i detalj vad försäkring gäller för. Skada ersätts enligt det villkor som är aktuellt vid skadetillfället.

Villkor och förköpsinformation

Anmäl skada

Här kan du anmäla din skada dygnet runt,  snabbt och enkelt. Vi kontaktar dig senast kommande vardag.

Anmäl skada på if.se


  1. Bilförsäkring