Lätt lastbilsförsäkring Unionen

Rätt försäkring för din lastbil är en trygghet på vägen. Eftersom en lätt lastbil oftast inte har vagnskadegaranti rekommenderar vi att du väljer helförsäkring

  • Medlemmar får 5 % rabatt
Anmäl skada

Dina fördelar

  • Rabatt på försäkringen

    Medlemmar får 5 % rabatt på bilförsäkringen.

  • Utökat skydd utan extra kostnad

    Förare och passagerare får extra ersättning upp till 600 000 kronor.

  • Du betalar inget vid arbetslöshet

    Om du blir långtidsarbetslös behöver du inte betala försäkringen.

Rätt försäkring för lätt lastbil

Rätt försäkring för din lätta lastbil är en trygghet på vägen. Eftersom en lätt lastbil oftast inte har vagnskadegaranti rekommenderar vi att du väljer helförsäkring

Extra skydd för personerna i bilen

Medlemmar i Unionen får tilläggsförsäkringen Förar- och passagerarolycksfall utan extra kostnad. När du köper försäkringen och väljer omfattning ska du ändå klicka i att du vill ha det tillägget.

Denna olycksfallsförsäkring innebär att förare och passagerare får en extra ersättning upp till 600 000 kronor utöver det som ersätts från trafikförsäkringen, om de får bestående skador eller men efter en trafikolycka. 

Kvinna vid ratten

Tilläggsförsäkringar

Avställningsförsäkring

Om du ställer av bilen hos Transportstyrelsen kan du ha avställningsförsäkring – garageförsäkring – under avställningsperioden. Du behöver inte betala för trafikförsäkring och fordonsskatt under tiden som bilen är avställd.

Avställningsförsäkringen gäller för stöld, brand, vagnskada och rättsskydd, så länge bilen förvaras i Sverige. Har du halv- eller helförsäkring för bilen ändras din försäkring automatiskt till en avställningsförsäkring när du ställer av den hos Transportstyrelsen. När du sedan ställer på bilen igen ändras din försäkring tillbaka till samma omfattning som tidigare. Om du vill byta försäkringsbolag kan du bara göra det på försäkringens årsförfallodag.