Studentförsäkring Unionen

 1. Unionen
 2. Försäkringar
 3. Studentförsäkring

När du studerar kan det vara svårt att klara av att betala stora, plötsliga utgifter. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​För 75 kronor per månad får du en hemförsäkring som gäller både hemma och på resan.​​​ 

 • Drulleförsäkring

  Tappad mobil, knäckta glasögon. Med Stor Hem eller Extra får du hjälp.

 • Reseskydd 45 dagar

  Försäkringen innehåller reseskydd för resor i hela världen i 45 dagar.

 • Hjälp när det krisar

  Brand, inbrott, stulen mobil och id-stöld. Försäkring för stort och smått.


Försäkringens innehåll Studentförsäkring
Ansvar och rättsskydd

Om du blir krävd på skadestånd för att ha skadat någon eller någons saker, utreder vi om du är skadeståndsskyldig och betalar ett eventuellt skadestånd upp till 5 miljoner kronor.

Du kan även få ersättning för advokat- och rättegångskostnader upp till 300 000 kronor om du hamnar i en tvist som kan gå till tingsrätt.

Grundförutsättningen för att rättskyddet ska gälla är att hemförsäkring ska ha funnits sammanhängande i minst två år om ett behov av försäkring har funnits.

Dina saker

Ger ersättning för dina saker som skadas eller förloras vid inbrott eller skadegörelse i bostaden, vattenläckage, brand eller blixtnedslag.

 • Försäkringsbeloppet är 1 500 000 kr om du inte valt något annat.
 • Högsta ersättningsbelopp för cykel är 35 000 kr om cykeln inte är specialförsäkrad.
 • Kontanter ersätts med högst 4 000 kr.
 • Försäkringen gäller även utanför bostaden, upp till 50 000 kr.

Det finns begränsningar för stöldbegärlig egendom, se villkoret för mer information.

Krishantering

Ersätter behandlingskostnader för kristerapi efter till exempel rån, överfall, brand eller inbrott. Maxbeloppet för behandling av legitimerad psykolog är 1 500 kr per tillfälle i upp till 15 behandlingar per försäkrad person och skadetillfälle.

Reseskydd

​Reseskyddet gäller för privat resa som är planerad att vara mer än två dygn. Försäkringen gäller vid sjukdom, olycksfall eller om du blir bestulen. Ansvars-, överfalls- och rättsskydd gäller även under resan. Försäkringen gäller i hela världen i 45 dagar, men kan förlängas om du ska vara borta längre.

Överfallsskydd

Du får ersättning om du utsätts för rån, misshandel eller övergrepp på din person genom uppsåtligt våld eller hot om våld.

När du flyttar

När du flyttar mellan två bostäder får du ersättning med upp till hela försäkringsbeloppet om dina saker skadas eller stjäls under transporten. Detta gäller när du flyttar själv med hjälp av vänner och släktingar, inte om du anlitar en flyttfirma.

Flyttskyddet gäller för de händelser som ingår i försäkringens grundskydd och inte för sådant som kan ersättas av otursförsäkringen. Om du inte har Stor Hemförsäkring eller Hemförsäkring Extra är högsta ersättningsbeloppet 30 000 kr.

Otur (allrisk)

Otursförsäkringen, även kallad allriskförsäkring, gäller för dina personliga saker som skadas eller förloras på grund av en plötslig och oförutsedd yttre händelse. Högsta ersättningsbeloppet är 50 000 kr om du har Hemförsäkring Extra, 80 000 kr om du har Stor Hemförsäkring.

Id-stöld

Försäkringen gäller för rådgivning för att förebygga id-stöld, assistans att begränsa skadans omfattning vid id-stöld och för kostnader för juridisk hjälp.

Fördelar för Unionens studentmedlemmar

 • Fast pris på 75 kronor i månaden.
 • Du får 100 kronor extra avsatt till ett självriskkonto varje år du är skadefri.

För dig som vill veta lite mer

 1. Unionen
 2. Försäkringar
 3. Studentförsäkring