Villaförsäkring Unionen

Att äga hus innebär stort ansvar och ett behov av ekonomiskt skyddsnät. Med villaförsäkring får du ett skydd för byggnaderna, tomten och dina personliga tillhörigheter.

Jämför villaförsäkringarna

Dina förmåner

 • Rabatt på rabatt

  15 % medlemsrabatt på villaförsäkring + minst 10 % rabatt med Ifs förmånsprogram.

 • Du betalar inget vid arbetslöshet

  Om du blir långtidsarbetslös behöver du inte betala försäkringen.

 • Hälsocheck av huset

  Stor Villa – Vart 4:e år får du en genomgång av huset utan extra kostnad.

Villaförsäkringen är en trygghet om något händer

Att äga hus innebär stort ansvar och ett behov av ekonomiskt skyddsnät. Med villaförsäkring får du ett skydd för byggnaderna, tomten och dina personliga tillhörigheter. 

Inbrott, vattenskada i köket, stulna cyklar, sjuk på semesterresan eller en trasig värmepanna mitt i vintern. När det händer något finns vi här för dig, både för att lösa praktiska frågor och med att ersätta det som skadats.

Om din bostad har fått sådana skador att det inte är möjligt att bo kvar i den hjälper vi till med en tillfällig bostad. 

Jämför innehållet i vår villaförsäkring

Så fungerar rabatt på rabatt

Utöver medlemsrabatten på 15 % får du minst 10 % rabatt i Ifs förmånsprogram när du tecknar en hemförsäkring. Den rabatten gäller även på nästan alla våra försäkringar.

Så räknar du ut dubbla rabatter

Endast för Unionens medlemmar

Som medlem i Unionen får du dessa fördelar:

 • 15 % rabatt på försäkringen.
 • Om du blir långtidsarbetslös behöver du inte betala försäkringen.
 • Ersättning för 15 kristerapibehandlingar, istället för 10, om du behöver det efter exempelvis inbrott eller annan skadehändelse.  
 • Det högsta ersättningsbeloppet för rättskydd är 350 000 kronor istället för 300 000 kronor. 
Kvinna dricker te

Jämför våra villaförsäkringar

Innehåll Stor Villa Stor Villa Villa Extra Villa Extra Villa Villa
Ingår Ingår Ingår

Om du blir krävd på skadestånd för att ha skadat någon eller någons saker, utreder vi om du är skadeståndsskyldig och betalar ett eventuellt skadestånd upp till 5 miljoner kronor.

Du kan även få ersättning för advokat- och rättegångskostnader upp till 350 000 kronor om du hamnar i en tvist som kan gå till tingsrätt.

Grundförutsättningen för att rättskyddet ska gälla är att hemförsäkring ska ha funnits sammanhängande i minst två år om ett behov av försäkring har funnits.

Ingår Ingår Ingår

​Du får ersättning för skador på byggnaden som uppstått vid brand, blixtnedslag eller explosion. Dock inte vid sprängningsarbete.​

Ingår Ingår Ingår

​​Du får ersättning för dina saker som skadas eller förloras vid inbrott eller skadegörelse i bostaden, vattenläckage, brand eller blixtnedslag. Försäkringsbeloppet är 1,5 miljoner kronor om du inte själv ​valt ett högre belopp.

Försäkringen gäller även utanför bostaden, men då är högsta ersättningsbeloppet 30 000 kronor.
Har du Villa Extra är beloppet 50 000 kronor och för Stor Villa är högsta ersättningsbeloppet 100 000 kronor.

För saker som förvaras i annan byggnad på din tomt är det högsta ersättningsbeloppet 200 000 kronor. 

Ingår Ingår Ingår

Försäkringen ersätter skada på hushållsmaskiner, installation för vatten, kyla, värme, avlopp, ventilation, gas, el, sanitetsgods, glasruta i fönster eller dörr i byggnaden. Ytliga skador och skönhetsfel ersätts inte.

Ingår Ingår Ingår

Ersätter behandlingskostnader för kristerapi efter till exempel rån, överfall, brand eller inbrott. Maxbeloppet för behandling av legitimerad psykolog är 1 500 kronor per tillfälle i upp till 15 behandlingar per försäkrad person och skadetillfälle.

Ingår Ingår Ingår

Ger ersättning för skada på byggnaden som orsakats av skyfall, jordskalv, storm eller hagel.

Ingår Ingår Ingår

Ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för till exempel läkarvård, medicin och resor om du råkar ut för ett olycksfall eller blir sjuk på resa. Försäkringen gäller också om du blir bestulen, utsatt för rån eller överfall eller krävd på skadestånd. 

Reseskyddet gäller för privat resa som är planerad att vara minst två övernattningar. Det gäller i 45 dagar för resor i hela världen. Ska du vara borta längre kan du förlänga reseskyddet upp till ett år. 

Ingår Ingår Ingår

Om du får in skadedjur – till exempel råttor, möss eller bostadsinsekter – i bostadshuset eller någon annan bostadsbyggnad på tomten och det blir en sanitär olägenhet, får du hjälp med att få bort dem. Saneringen omfattar inte byggtekniska åtgärder eller omhändertagande av de avlidna skadedjuren.

Du får ersättning för skador orsakade av vilda djur (ej råttor, möss, andra gnagare eller insekter) som tagit sig in i bostadsbyggnaden.

Om Husbock eller andra träskadeinsekter angripit virket i huset, repareras skador som påverkar bärigheten.

Läs mer om skadedjursförsäkringen.

Ingår Ingår Ingår

​Gäller om vatten från ledningssystem oberäknat rinner ut från systemet eller från anslutna anordning som till exempel handfatet, eller från badrum, duschrum eller tvättstuga.

Dusch- och badrum samt tvättstuga ska ha golvbrunn och vara byggda enligt byggnormer och branschregler.

Ingår Ingår Ingår

Om du utsätts för rån, misshandel eller övergrepp kan du få ersättning med ett fast belopp. Beloppet varierar beroende på vilken typ av brott du utsatts för. 

Ingår Ingår Ingår

Du kan få personlig rådgivning för att förebygga ID-stöld. Du får även hjälp att begränsa omfattningen vid en identitetsstöld och juridisk hjälp att avvisa felaktiga krav. 

Ingår Ingår Ingår inte

Försäkringen ersätter kostnader för sanering och reparation upp till 2 miljoner kronor om det försäkrade huset angrips av hussvamp. Arbetet sker i samarbete med Anticimex. ​

Ingår Ingår Ingår inte

När du flyttar mellan två bostäder som båda är försäkrade hos oss kan du få ersättning om dina saker skadas eller stjäls under transporten. Detta gäller när du flyttar själv men inte om du anlitar flyttfirma. 

Flyttskyddet gäller för de händelser som ingår i försäkringens grundskydd men inte för sådant som kan ersättas av otursförsäkringen. 

Högsta ersättningsbelopp är 1,5 miljoner kronor (om du inte valt ett högre försäkringsbelopp). 

Ingår Ingår Ingår inte

​Otursförsäkringen, även kallad allrisk, ersätter personliga saker som skadas eller förloras på grund av en plötslig och oförutsedd händelse. Högsta ersättningsbelopp är 50 000 kronor om du har Villaförsäkring Extra, 100 000 kronor om du har Stor Villaförsäkring.

Skadas villabyggnaden eller tomtmarken är högsta ersättningsbeloppet 200 000 kronor och för övriga byggnader är det 50 000 kronor.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Om du byter från annat försäkringsbolag till oss garanterar vi att försäkringen ersätter en skadehändelse som normalt inte omfattas av försäkringen. Du behöver visa att din försäkring i den andra bolaget skulle ha ersatt den typen av skadehändelse.

Garantin gäller i 1 år från försäkringens startdatum. Den gäller inte för specialförsäkrade föremål.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Om hemelektronik som är yngre än två år inte kan repareras får du ersättning med vad det kostar att köpa en ny motsvarande vara utan avdrag för värdeminskning. 

Exempel på hemelektronik är dator, tv, ljudanläggning och hushållsmaskiner. 

Ersättning med nyvärde gäller inte mobiltelefon, smart watch, kamera, sufplatta och GPS. 

Ingår Ingår inte Ingår inte

Vart fjärde år får du en noggrann genomgång av huset, råd och förslag på åtgärder för att hålla huset i gott skick och minska risken för skador. Efter genomgången får du en underhållsplan för de kommande fyra åren. Några enkla säkerhetskriterier som låst ytterdörr, rätt antal brandvarnare och underlägg under diskmaskinen, kylen och frysen ger fördelaktigare villkor som ex. lägre självrisk vid läckageskador.​​ Läs mer om Huskollen.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Om vi, efter en skada, ersätter gamla byggnadsdelar med nya betalar du en kostnad för det som blir ersatt, ett åldersavdrag, som kan bli 100 000 kronor. Omfattningen Begränsat åldersavdrag innebär att din kostnad istället blir högst 10 000 kronor. 

Det begränsade åldersavdraget gäller inte för yt- och tätskikt i badrum som är äldre än 30 år. Det gäller inte heller vid skada på hushållsmaskiner eller installationer som ersätts enligt villkorspunkten 3.3 G.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Om huset skadas i så stor omfattning att reparationskostnaden beräknas uppgå till minst 75 % av kostnaden för att bygga ett nytt motsvarande hus, kan du välja att få resten av huset rivet och istället få ett nytt motsvarande hus uppfört på samma grund.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Du är fullt försäkrad under försäkringsåret även om du glömt meddela oss om du gjort till- eller ombyggnad eller skaffat fler saker så att värdet överstiger försäkringsbeloppet. Du behöver bara komma ihåg att ändra försäkringen innan den förnyas nästa gång.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Om du eller någon i din familj blir sjuk eller råkar ut för olycksfall i samband med en resa, ingår följande skydd: 

 • Avbeställningsskydd - upp till 40 000 kronor per person eller totalt 120 000 kronor för hela familjen om resan måste ställas in 
 • Ersättning för förlorade semesterdagar - upp till 1 200 kronor per dag och totalt upp till 40 000 kronor per person om du blir sjuk under resan 
 • Ersättningsresa - upp till 40 000 kronor per person eller totalt 120 000 kronor för hela familjen 
 • Självriskbefrielse - du betalar ingen självrisk för vissa typer av händelser som ersätts av reseskyddet. 

Dessutom ingår nedanstående skydd under din resa: 

 • Förseningar på resan - om du eller ditt bagage blir försenat 
 • Hyrbilsskydd - självriskreducering upp till 10 000 kronor vid skada på bil som du hyr utomlands. 
Ingår Ingår inte Ingår inte

Om vatten oberäknat rinner in genom taket eller fasad ovan mark kan du få ersättning med upp till 20 000 kronor. Det gäller för skador på huvudbyggnaden och andra delar som är hopbyggd med huvudbyggnaden, men inte för själva skadan på taket eller fasaden. 

Tilläggsförsäkringar

För dig som vill veta mer