SBAB Hemförsäkring

Hemförsäkring för bostadsrätter. Gäller för dig, dina saker och bostadsrätten. 

 • 15 % rabatt för SBAB-kunder
Detta ingår i hemförsäkringen
 • För dig och dem du bor med

  Försäkringen gäller er och era saker både hemma och på resa.

 • Hjälp när det krisar

  Brand, inbrott, stulen mobil och id-stöld. Försäkring för stort och smått.

 • Reseskydd 45 dagar

  Försäkringen innehåller reseskydd för resor i hela världen i 45 dagar.

Om försäkring för bostadsrätt

Alla behöver en hemförsäkring för att kunna få hjälp och ersättning vid exempelvis brand, inbrott eller vattenskada. Till dig som äger en bostadsrätt rekommenderar vi hemförsäkring med bostadsrättstillägget – en bostadsrättsförsäkring – för att kunna få ersättning för kostnaden att reparera skadat ytskikt eller den fasta inredningen.

Bostadsrättstillägget

Försäkringen ersätter kostnaden för att reparerar det skadade ytskiktet vid ersättningsbara skador. Vid skador i badrum gäller försäkringen för det yt- och tätskikt som har orsakat läckaget, under förutsättning att det finns ett kvalitetsdokument som är utfärdat av en behörig installatör.

 • Försäkringen gäller även för skador av brand, explosion, sot, frätande gas läckage genom rör, anordning eller ytskikt.
 • Om du har Stor Hem blir åldersavdraget på skadade byggnadsdelar max 15 000 kronor.

Ersättningsbostad

Om du inte kan bo kvar i din egen bostad efter omfattande skador som till exempel vatten- eller brandskada, ersätter vi kostnaderna för ersättningsbostad.

Medförsäkrad i din hemförsäkring

Hemförsäkringen gäller för den som är försäkringstagare och för de hushållsmedlemmar som är namngivna  i försäkringsbrevet. Det är viktigt att alla – även barnen – som ingår i hushållet finns namngivna för att du ska kunna får rätt ersättning vid en eventuell skada. Uppgiften hur många personer försäkringen gäller för påverkar priset. 

Saknas någon i din försäkring – använd formuläret Lägg till medförsäkrad

Dotter och pappa vid köksbordet
Försäkringen gäller för alla vars namn står i försäkringsbrevet.

Detta ingår i hemförsäkringen

Jämför innehållet Stor Hem Hem Extra Hem
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte

Tilläggsförsäkringar