SBAB-försäkring för hus och hem

Försäkringar ger ett bra ekonomiskt skyddsnät om något skulle hända med din bostad eller fritidshus. Du som är kund hos SBAB får rabatt och andra förmåner på försäkringen. 

  • 15 % rabatt för SBAB-kunder

    Du får 15 % rabatt på hus- och hemförsäkringarna.

  • Byggnader upp till 60 kvadrat ingår

    Övriga byggnader på tomten ingår i villaförsäkringen utan extra kostnad.

Lägg till familjemedlemmar

Försäkringen gäller för den som är försäkringstagare och för de hushållsmedlemmar som är namngivna  i försäkringsbrevet. Det är viktigt att alla – även barnen – som ingår i hushållet finns namngivna för att du ska kunna får rätt ersättning vid en eventuell skada.

Om du vill lägga till en medförsäkrad i din försäkring kan du använda detta formulär . Vi behöver då uppgift om medförsäkrades personnummer och namn. Vill du inte uppge personnummer kan du istället kontakta oss. 

Om du har barn under 18 år som även har annat boende gäller försäkringen för barnet under den tid det vistas hos dig om ersättning inte kan fås från annan försäkring. När barnet fyller 18 år måste du lägga till honom eller henne som medförsäkrad för att han eller hon ska omfattas av din försäkring.  

Har du redan försäkring i ett annat bolag?

Du kan ändå få prisuppgift med din rabatt och vi garanterar det priset till den dag du kan flytta din försäkring till oss (nästa årsförfallodag).