Villkor och förköpsinformation

Hemförsäkring

Villaförsäkring

Hästförsäkring

Hund- och Kattförsäkring

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Vuxen 50+

Villkor

I villkoren kan du i detalj läsa om vad försäkring gäller för. Läs villkoren och försäkringsbrevet tillsammans, då ser du vad som gäller just för din försäkring.

Förköpsinformation

Förköpsinformationen är en sammanfattning av vad försäkringen gäller för. Den innehåller även viktiga begränsningar. Du har rätt att få denna information innan du köper en försäkring, och det är viktigt att du läser den tillsammans med offerten eller sammanställningen i webbshopen för att få en tydlig bild av försäkringens omfattning. Läs igenom och spara förköpsinformationen.

Vilket villkor är aktuellt för mig?

Den senaste versionen av villkoren för respektive försäkring gäller för dig som har köpt en försäkring, tackat ja till en offert eller förnyat din försäkring efter det datum som står på framsidan av villkoren. Har din försäkring inte förnyats ännu gäller tidigare års villkor.

Skador regleras alltid enligt det villkor som gäller för avtalsperioden då skadan inträffade.