Sjuk- och olycksfallsförsäkring

En sjuk- och olycksfallsförsäkring är en ekonomisk trygghet om vardagen plötsligt förändras på grund av ett olycksfall eller en allvarlig sjukdom.

 • 10 % rabatt för medlemmar
 • Ekonomisk första hjälp

  50 000 kr som engångsutbetalning vid vissa allvarliga sjukdomar.

 • Dubbel ersättning

  Dubbel ersättning om den medicinska invaliditetsgraden blir 30 % eller högre.

 • Sjukhusvistelse ersätts

  Du får 200 kr/dag i upp till 365 dagar om du behöver vårdas på sjukhus.

Hur skulle din ekonomi påverkas om du inte skulle kunna arbeta på grund av allvarlig sjukdom eller olycksfall? Om du drabbas av allvarlig sjukdom eller råkar ut för ett olycksfall och blir sjukskriven en längre tid, täcker inte samhällets försäkringsskydd hela inkomstbortfallet. Med vår sjuk- och olycksfallsförsäkring får du ekonomisk trygghet om något sådant skulle hända.

Du som är mellan 18-49 år kan köpa vår sjuk- och olycksfallsförsäkring. Du som är mellan 50-69 år väljer försäkringen Vuxenförsäkring 50+.

Detta ingår Sjuk- och olycksfalls­försäkring
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår

Ditt försäkringsbelopp

Du väljer det försäkringsbelopp du vill ha för bestående skada (medicinsk invaliditet) och för förlorad arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet)​. Du kan välja mellan följande belopp.

 • 500 000 kr
 • 1 000 000 kr
 • 1 500 000 kr
 • 2 000 000 kr

Så beräknas ersättningen

Förutom det valda försäkringsbeloppet påverkas ersättningen du kan få av den invaliditetsgrad i procent läkaren fastställer för din skada.

Ett exempel: Om den bestående skadan fastställs till 15 % invaliditet och valt försäkringsbelopp är 1 500 000 kr, betalar vi ut 225 000 kr i ersättning. Om valt försäkringsbelopp istället är 500 000 kr betalar vi under samma omständigheter ut ersättning med 75 000 kr.

Utgifter för resor, mediciner och behandlingar, som inte ersätts från annat håll, ersätts med upp till 5 % av försäkringsbeloppet.​

Vanliga frågor om sjuk- och olycksfallsförsäkring