Vuxenförsäkring 50+

Om vardagen plötsligt förändras på grund av ett olycksfall eller allvarlig sjukdom, är det tryggt att ha en bra försäkring. Därför finns försäkringen Vuxen 50+.

  • 10 % rabatt för medlemmar
  • Ekonomisk första hjälp

    Direktutbetalning på 50 000 kronor vid vissa allvarliga sjukdomar.

  • Sjukhusvistelse ersätts

    Du får 300 kronor per dygn i upp till 90 dagar om du behöver vårdas på sjukhus.

  • Skattefri ekonomisk hjälp

    Du får skattefri ekonomisk hjälp vid bestående men efter ett olycksfall.

Samhällets försäkringsskydd är begränsat om du drabbas av ett olycksfall eller en sjukdom som påverkar ditt liv. Med försäkringen Vuxen 50+ kan du få ersättning om du får en bestående skada efter ett olycksfall. Vid vissa allvarliga sjukdomar betalas en engångsersättning ut direkt när diagnosen är fastställd och säkerställd av läkare. Ersättningen som utbetalas är skattefri​

Du kan köpa försäkringen när du är mellan 50-79 år. Är du yngre än 50 år väljer du sjuk- och olycksfallsförsäkring.

Detta ingår Vuxenförsäkring 50+
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår

Frågor och svar

Vanliga frågor om vuxenförsäkring 50+