If i samarbete med TechSverige

I samarbete med TechSverige erbjuder If en förmånlig och anpassad företagsförsäkring för ditt företag och dina risker. Försäkringen omfattar ansvarsskydd med innehåll av rättsskydd, professionsansvars- och databrottsförsäkring, och dessutom egendomsförsäkring och personförsäkring.

Alla medlemsföretag får rabatt upp till 20 %.

Boka rådgivning

Anpassad företagsförsäkring för varje medlemsföretag

  • Anpassat till ditt företag

    Alla företag har olika behov och vi utgår från era önskemål och ger råd för att hitta bästa skydd.

  • Försäkringsgaranti

    Om du har informerat om något som vi har glömt att försäkra så täcks skadan oavsett om något händer.

  • Rättsskydd vid patenttvist

    Vi företräder dig vid förhandlingar och rättegång om det uppstått tvister som rör patent.

Cyberförsäkring

Problemen med dataintrång ökar snabbt. Varje dag utsätts både små och stora företag för hackare och virus. Följderna kan bli att system stängs ner, register och dokumentation raderas eller sprids, eller att någon tar över din dator och kräver dig på pengar.

Känns väldigt roligt att samarbeta med TechSverige och hjälpa medlemmarna att de är rätt försäkrade i en osäker värld

Markus - kundansvarig

TechSverige

TechSverige är en bransch- och arbetsgivarorganisation med cirka 1 400 medlemsföretag – små, nystartade, väletablerade och stora – som sammantaget har närmare 100 000 medarbetare i Sverige.

Läs mer om TechSverige