If i samarbete med svensk elektronik

Anpassad försäkring för ditt företag!

Förmånlig försäkring för dig som medlem

Samarbetet mellan If och Svensk Elektronik gör det möjligt att erbjuda en anpassad försäkring för din verksamhet med hög kvalitet och till ett bra pris. En försäkring för dig som är medlem i Svensk Elektronik och har en verksamhet inom exempelvis tillverkning, konstruktion eller är leverantörer inom elektronikindustrin.

  • Återkallelseskydd

    Ni omfattas av återkallelseskydd om något går fel i produktion.

  • Höjda försäkringsbelopp

    I försäkringen ingår höjda belopp på professionsansvarsförsäkringen.

  • 24 h service vid databrott

    Om du råkar ut för ett databrott har vi tillgänglig service dygnet runt.