Försäkring för fasticons konsulter

If har tillsammans med Fasticon tagit fram en försäkring för sina konsulter. Försäkringen är till för dig inom fastighetsbranschen och är skräddarsydd efter dina behov.

  • Förmånligt pris

    Tillsammans har vi förhandlat fram det bästa priset för dig.

  • Anpassat till dig

    Vi anpassar försäkringen efter ditt behov.

  • Hjälp och rådgivning

    Få hjälp och rådgivning för att förstå vad du behöver.

Anpassa försäkringen

utefter ditt behov

Ansvarsförsäkring

Du behöver en ansvarsförsäkring med professionsansvar för att ha ett fullgott skydd om något skulle gå fel hos kunden du har uppdrag åt.

Ersättning vid sjukskrivning

Om du blir långvarit sjukskriven får du ersättning varje dag när du är sjuk. Välj själv karenstid och hur stort belopp du vill få utbetalt.

Tjänsteresa

När du är ute hos kund kan det vara bra med en försäkring som gäller om du skulle bli sjuk, råka ut för en olycka eller om dina saker skulle gå sönder.

Vill du veta mer?

Jag hjälper dig!