If i samarbete med Developers Bay

I samarbete med Developers Bay erbjuder If en förmånlig och anpassad företagsförsäkring för ditt företag och dina risker. Försäkringen omfattar ansvarsskydd med innehåll av rättsskydd, professionsansvar- och databrottsförsäkring, och dessutom egendoms- och personförsäkring.​

Alla anslutna företag får rabatt upp till 25 %

Boka rådgivning
  • Professionsansvar

    Professionsansvar är en försäkring som täcker upp när du riskerar att krävas på ersättning för ett misstag eller fel beslut, t.ex. inom rollen som rådgivare i olika situationer.

  • Juridikhjälpen

    Juridikhjälpen ingår i din Rättsskyddsförsäkring och ger dig 15 timmar juridisk rådgivning av våra jurister med många års erfarenhet.

  • Personförsäkring – ESV

    Om du eller en anställd blir sjuk finns det risk att intäkterna sjunker, samtidigt som de fasta kostnaderna fortfarande måste betalas.​

Det finns undersökningar som pekar på att många småföretag är oförsäkrade.​ Ännu vanligare är det att företag är felförsäkrade.​ Låt oss vara din guide så detta inte blir ett bekymmer för dig.​

Markus - kundansvarig

Developers Bay

Agentur och community för frilansare inom tech.

Läs mer om Developers Bay