Atv försäkring

Du måste enligt lag ha minst trafikförsäkring. Med en helförsäkring kan du få ersättning för skador på ATV:n som uppstår vid kollisioner, avåkningar eller skadegörelse. 

 • 5 % rabatt för medlemmar
 • Årsförsäkring där priset inte påverkas vid avställning
 • Släpsläde ingår i försäkringen

  Försäkringen ersätter oregistrerad släpsläde upp till 20 000 kronor, om släden är avsedd att dras av fordonet.

 • Spårsändare ger lägre självrisk

  Godkänt spårningssystem ger lägre självrisk vid stöld om spårsändaren var i funktion när snöskotern stals.

 • Hjälp dygnet runt

  Skadeservice har alltid öppet så att du kan kontakta oss när du behöver hjälp.

Jämför våra ATV-försäkringar

I tabellen ser du vilka händelser som ingår i försäkringen och vilken självrisk som gäller.

Innehåll Hel­försäkring Hel Halv­försäkring Halv Trafik­försäkring Trafik
Ingår Ingår Ingår

Om föraren, passagerare och andra trafikanter skadas vid en olycka med ATV'n får de ersättning för sina personskador. Du som äger en ATV måste ha trafikförsäkring enligt lag och det är den minsta omfattning du kan välja på din ATV-försäkring.

Självrisken är 0 kr, en självrisk på 1 000 kr tillkommer om föraren saknar körkort, varit grovt vårdslös eller rattfull.

Ingår Ingår Ingår

Om föraren av din ATV orsakar skador på någon annans egendom ersätts dessa av trafikförsäkringen. Du som äger en ATV måste ha trafikförsäkring enligt lag och det är den minsta omfattning du kan välja på din ATV-försäkring.

Självrisken är 0 kr, en självrisk på 1 000 kr tillkommer om föraren saknar körkort, varit grovt vårdslös eller rattfull.

Ingår Ingår Ingår inte

Du får ersättning vid stöld eller tillgrepp av fordonsdelar till ATV'n. Avmonterade fordonsdelar ska vara inlåsta i utrymme som endast du har tillgång till.

Självrisken är 6 000 kr om den var låst genom ramen med ett godkänt klass 3-lås, annars 11 000 kr. Har din ATV godkänt spårningssystem med larmcentralkoppling och dessa var i funktion vid skadetillfället behöver du inte betala grundsjälvrisken.

Ingår Ingår Ingår inte

Du får ersättning vid stöld eller tillgrepp av hela ATV'n.

Självrisken är 6 000 kr om den var låst genom ramen med ett godkänt klass 3-lås, annars 11 000 kr. Har din ATV godkänt spårningssystem med larmcentralkoppling och dessa var i funktion vid skadetillfället behöver du inte betala grundsjälvrisken.

Vid rån av fordon eller fordonsnyckel ingår kristerapi.

Ingår Ingår Ingår inte

Du får ersättning för skador på ATV'n som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.

Självrisken är 1 800 kr.

Ingår Ingår Ingår inte

Du får ersättning för skador på vind- och plexiglasskydd (inte strålkastarglas) om de spräckts eller krossats.

Självrisken vid reparation är 200 kr och vid byte 1 800 kr.

Ingår Ingår Ingår inte

Du får ersättning för kostnader vid vissa tvister som har med dig som ATV-ägare att göra.

Självrisken är 20 % av kostnaden, lägst 1 800 kr.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Du får ersättning för skador på ATV'n efter en trafikolycka, skadegörelse eller annan olycka, t.ex. ett nedfallande träd.

Du kan välja mellan dessa självrisker:

 • 3 500 kr

 • 7 000 kr

Tilläggsförsäkring

Mer att läsa