Anmäla en personskada

Skadeanmälan gäller för alla personförsäkringar, förutom sjukvårdsförsäkringen.

Anmäl skada

Vill du hellre prata med oss – ring 0770-82 00 01

Här kan du läsa mer

innan du gör din anmälan

mer information

  • Villkor

    Här hittar du detaljerad information om vad försäkringen gäller för och hur skador ersätts.

    Villkor personförsäkring
  • Kundombudsmannen

    Om du inte är nöjd med vårt beslut eller hantering av ett ärende kan du få det omprövat utan kostnad.

    Läs om kundombudsmannen