Om du råkat illa ut och vill

anmäla en personskada

Skadeanmälan gäller för alla personförsäkringar, förutom sjukvårdsförsäkringen.

Vill du hellre prata med oss – ring 0770-82 00 01

Här kan du läsa mer

innan du gör din anmälan

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen ger ekonomisk ersättning för dina bestående besvär om du inte blir återställd efter ett olycksfall. Du kan också få ersättning om din arbetsförmåga blir nedsatt till minst 50 %. Den akuta läkningstiden och behandlingskostnader ersätts med en schablonersättning. Vissa andra kostnader kan också ersättas från försäkringen. Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt.

Vad är ett "olycksfall"?

Ett olycksfall är enligt försäkringsvillkoret en fysisk kroppsskada som du ofrivilligt råkar ut för genom en plötslig, yttre ofrivillig händelse, dvs. genom utifrån kommande våld mot kroppen. Läs mer på if.se om vad som menas med ett olycksfall

Alla typer av kroppsskador orsakas inte av ett olycksfall. Kroppsskada som vanligtvis inte betraktas som olycksfallsskada är exempelvis ryggskott, diskbråck och muskelbristning.

Viktigt att veta

 • Om du skadat dig under arbetstid eller på väg till och från arbetet ska du även göra en anmälan till din arbetsgivares försäkring.
 • Om du har råkat ut för en trafikolycka ska du även göra en anmälan till fordonets trafikförsäkring.
 • Om egendom har skadats i samband med olycksfallet, till exempel mobiltelefon, cykel eller klocka, kan du ha rätt till ersättning från din hemförsäkring.
 • Om flera personförsäkringar finns är det viktigt att göra en anmälan till samtliga försäkringar, eftersom viss ersättning kan betalas ut från fler försäkringar.

Har det hänt något?

Gör en skadeanmälan direkt här. 

Livförsäkring

Livförsäkringen ger dina efterlevande en skattefri engångsersättning om du dör under försäkringens giltighetstid. Förmånstagare är i första hand make, maka, sambo eller registrerad partner och i andra hand arvingar. Livförsäkringens barnskydd ger ersättning om ditt barn drabbas av vissa diagnoser eller vid dödsfall.

Viktigt att veta

 • Ring oss för att göra en skadeanmälan.
 • Vid dödsfall behöver vi även en skriftlig skadeanmälan.
 • Under tiden som handläggningen pågår kommer vi att ha kontakt med den som företräder dödsboet.
 • Om flera personförsäkringar finns är det viktigt att göra en anmälan till samtliga försäkringar, eftersom viss ersättning kan betalas ut från fler försäkringar.

Har det hänt något?

Gör en skadeanmälan direkt här. 

Sjukkapital

Sjukkapital ger ekonomisk ersättning vid bestående besvär efter vissa sjukdomstillstånd. Försäkringen kan också lämna ersättning om du efter ett olycksfall eller en sjukdom blir sjukskriven till minst 50 % i tre år. Om du drabbas av någon av de diagnoser som finns beskrivna i försäkringsvillkoren får du en skattefri engångsersättning.

Viktigt att veta

Om flera personförsäkringar finns är det viktigt att göra en anmälan till samtliga försäkringar, eftersom viss ersättning kan betalas ut från fler försäkringar.

Har det hänt något?

Gör en skadeanmälan direkt här. 

Sjukförsäkring

Sjukförsäkring ger dig skattefri ersättning, som utbetalas månadsvis, om du är sjukskriven till minst 25 % i mer än tre månader.

Viktigt att veta

Ersättningen grundar sig på det försäkringsbelopp du har valt och till vilken grad du är sjukskriven.

Har det hänt något?

Gör en skadeanmälan direkt här. 

Barnförsäkring

Barnförsäkringen ger ekonomisk ersättning om barnet drabbas av ett olycksfall eller sjukdom. Försäkringen lämnar ersättning för bestående besvär eller förlorad arbetsförmåga till minst 50 %. Om du som vårdnadshavare har rätt till vårdbidrag kan du få vårdersättning från försäkringen. Försäkringen kan även lämna ersättning vid sjukhusvistelse och ersätta vissa kostnader efter ett olycksfall.

Viktigt att veta

 • Har barnet skadat sig under skoltid eller på väg till och från skolan ska du göra en anmälan även till skolans försäkring.
 • Om barnet har råkat ut för en trafikolycka ska du göra en anmälan även till fordonets trafikförsäkring.
 • Om egendom har skadats i samband med olycksfallet, till exempel mobiltelefon, cykel eller klocka, kan du ha rätt till ersättning från din hemförsäkring.
 • Om flera personförsäkringar finns är det viktigt att göra en anmälan till samtliga försäkringar, eftersom viss ersättning kan betalas ut från fler försäkringar.

Har det hänt något?

Gör en skadeanmälan direkt här. 

Sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkringen kan ersätta privat specialistvård och kostnader för resor och logi i samband med privat vård. I försäkringen ingår även viss rådgivning utan kostnad.

Viktigt att veta

 • Självrisken är 750 kronor.
 • Alla vårdkontakter ska bokas via Ifs vårdplanering.

If Vårdplanering

If Vårdplanering ger råd och hjälper till med tidsbokning för vård och behandling i nätverket av vårdgivare. 

Rådgivning och tidsbokning

Här kan du boka en tid eller skicka in en förfrågan om det som har hänt.

mer information

Villkor

Villkoret visar i detalj vad försäkringen gäller för. Skada ersätts enligt det villkor som är aktuellt vid skadetillfället.

Kundombudsmannen

Om du inte är nöjd med vårt beslut eller hantering av ett ärende kan du få det omprövat utan kostnad.

Läs om kundombudsmannen