Anmälan om personskada

Här kan du anmäla sjukdom eller olycksfall för alla personförsäkringar utom sjukvårdsförsäkringen.
Om du hellre vill ringa – 0770-82 00 01
Sjukvårdsförsäkringen – följ denna länk

Anmäl sjukdom eller olycksfall

Att läsa innan du gör din anmälan

  • Villkor och förköpsinformation

    Här hittar du detaljerad information om vad försäkringen gäller för och hur skador ersätts.

    Villkor personförsäkring
  • Kundombudsmannen

    Om du inte är nöjd med vårt beslut eller hantering av ett ärende kan du få det omprövat utan kostnad.

    Läs om kundombudsmannen