Anmälan om personskada

Här kan du anmäla sjukdom eller olycksfall för alla personförsäkringar utom sjukvårdsförsäkringen.
Om du hellre vill ringa – 0770-82 00 01
Sjukvårdsförsäkringen – följ denna länk

Anmäl sjukdom eller olycksfall

Att läsa innan du gör din anmälan