Villkor för personförsäkring

Här hittar du aktuella försäkringsvillkor för dig som medlem i Officersförbundet.

I villkoret kan du i detalj läsa om vad försäkring gäller för. Skada som inträffar ersätts enligt det villkor som är aktuellt vid skadetillfället.

Läs gärna villkoret tillsammans med försäkringsbrevet, för att se vad som gäller just för din försäkring. Skada som inträffar ersätts enligt det villkor som är aktuellt vid skadetillfället.