Vad gäller för dig

Ta en titt på vad som gäller för dig och eventuellt medförsäkrad. Om det är något som du behöver göra, hittar du information om det här.

* Att inte vara fullt arbetsför innebär att du någon gång under de senaste 30 dagarna har fått aktivitetsstöd eller ersättning från Försäkringskassan, alternativt annan aktör, på grund av nedsatt arbetsförmåga.