Vad gäller för dig

och eventuell medförsäkrad?

Ta en titt på vad som gäller. Om det är något som du behöver göra, hittar du information om det här.

Jag är fullt arbetsför

Du behöver inte göra något, dina nya försäkringar hos oss på If börjar automatiskt att gälla den 1 januari 2018.

Jag är inte fullt arbetsför *

Du kommer att få en ny gruppförsäkring hos If motsvarande den du har idag, med undantag för eventuellt Sjukkapital och/eller Sjukförsäkring. För att behålla ditt försäkringsskydd behöver du ansöka om fortsättningsförsäkring för Sjukkapital och/eller Sjukförsäkring hos Länsförsäkringar. 

Sista dag för ansökan är den 31 mars 2018, men vi rekommenderar att du ansöker redan den 1 januari för att inte få ett glapp i försäkringen.

Hör även gärna av dig till oss på If så att vi kan säkerställa att du är rätt försäkrad.

Jag har en barnförsäkring

Om du har en barnförsäkring via Officersförbundet och ditt barn (eller något av dem) råkat ut för olycksfall, sjukdom eller har symtom på allvarlig sjukdom, rekommenderar vi dig att ansöka om en fortsättningsförsäkring hos Länsförsäkringar. Har du inte anmält sjukdomen eller olycksfallet redan kan du kontakta Länsförsäkringar på telefon 08–440 83 30 för att ansöka om en fortsättningsförsäkring. Sista dag för ansökan är den 31 mars 2018, men vi rekommenderar att du ansöker så fort som möjligt för att inte få ett glapp i försäkringen.

Min livförsäkring

Har du ett förmånstagarförordnande i livförsäkringen innebär det att du har möjlighet att välja till vem ersättningen ska gå. Om du inte meddelar något förmånstagarförordnande är det din make,maka, sambo eller registrerade partner som i första hand är förmånstagare – i andra hand dina arvingar. Hur vill du ha det?
Kontakta oss så hjälper vi dig.

Förmånstagarförordnande

Du som har haft ett förmånstagarförordnande hos Länsförsäkringar behöver anmäla det på nytt till oss före den 1 januari 2018. 

  1. Skriv ut och fyll i blanketten
    Förmånstagarförordnande

  2. Skicka den till
    If
    P 10
    106 80 Stockholm

* Att inte vara fullt arbetsför innebär att du någon gång under de senaste 30 dagarna har fått aktivitetsstöd eller ersättning från Försäkringskassan, alternativt annan aktör, på grund av nedsatt arbetsförmåga.