Seniorförsäkringar

När du fyller 67 år har du uppnått slutålder i de ordinarie personförsäkringar du kan ha via Officersförbundet, men du kan fortsätta ha dina försäkringar hos oss.

Livförsäkring

Din livförsäkring övergår till livförsäkring senior och kritisk sjukdom senior. Du behöver inte göra någon ny hälsoprövning.

Livförsäkring senior 

Livförsäkring senior gäller tills du fyller 85 år. Om du dör innan dess betalas försäkringsbeloppet ut till förmånstagaren för din försäkring. Förmånstagare är i första hand make, maka, sambo eller registrerad partner och i andra hand arvingar. Det finns även möjlighet att välja annan förmånstagare. Anmäl det genom att skicka in blanketten Förmånstagarförordnande till oss.

Försäkringsbeloppet är 95 200 kronor. Beloppet börjar trappas av från och med det år du fyller 70 år.

Pris: 105 kronor per månad

Kritisk sjukdom senior

Denna försäkring gäller tills du fyller 85 år. Försäkringen ger ersättning om du under försäkringstiden drabbas av cancer, hjärtinfarkt, hjärnblödning eller hjärninfarkt. Ersättning kan betalas ut en gång per diagnosgrupp. Beloppet betalas ut 30 dagar efter att diagnosen är fastställd och säkerställd av läkare. 

Du kan välja mellan två försäkringsbelopp; 25 000 kronor eller 40 000 kronor. Beloppet trappas av från och med det år du fyller 70 år. 

Pris: 55 kronor per månad för beloppet 25 000 kronor
         86 kronor per månad för beloppet 40 000 kronor (förvalt)

Olycksfallsförsäkring

Din olycksfallsförsäkring övergår till olycksfallsförsäkring senior när du fyller 67 år.

Olycksfallsförsäkring senior gäller dygnet runt tills du fyller 85 år.

Försäkringen kan hjälpa dig att klara ekonomin om du skulle råka ut för ett olycksfall som plötsligt förändrar din vardag. Detta ingår i olycksfallsförsäkring senior:

 • Medicinsk invaliditet (bestående skada) 
 • Ersättning för ärr
 • Tandskada
 • Behandlings- och resekostnader
 • Rehabilitering och hjälpmedel
 • Merkostnader
 • Kristerapi

Försäkringsbeloppet för bestående skada (medicinsk invaliditet) är 571 200 kronor. Från och med det år du fyller 72 år halveras försäkringsbeloppet.

Pris: 46 kronor per månad

 • Villkor och förköpsinformation

  Här hittar du detaljerad information om vad försäkringen gäller för och hur skador ersätts.

  Villkor personförsäkring
 • Mina sidor

  Logga in för att se dina försäkringar, betalningar, brev och eventuella skador.

  Logga in

Vanliga frågor om Seniorförsäkringen

Fler förmånliga medlemsförsäkringar