seniorförsäkringar

som fyller eller har fyllt 67 år

När du fyller 67 år har du uppnått slutålder i de ordinarie personförsäkringar du kan ha via Officersförbundet. Men du är fortsatt försäkrad.

Din seniorförsäkring

Från och med 2018 kommer du att få din gruppförsäkring från Officersförbundet via oss på If. Vid 67 års ålder uppnår du slutåldern för din gruppförsäkring. Det innebär att en ny försäkring kan börja gälla för dig från och med den 1 januari 2018 – en så kallad seniorförsäkring. Du behöver inte göra en ny hälsoprövning för att omfattas av seniorförsäkringarna.

För dig som har

 • livförsäkring övergår den till Livförsäkring Senior och Kritisk Sjukdom Senior när du fyller 67 år. Ordinarie livförsäkring upphör då att gälla.
 • olycksfallsförsäkring övergår den till Olycksfallsförsäkring Senior när du fyller 67 år. Ordinarie olycksfallsförsäkring upphör då att gälla.

Livförsäkring Senior

Försäkringen ger ersättning till dina nära om du skulle avlida. Förmånstagare är i första hand make, maka, sambo eller registrerad partner och i andra hand arvingar. Det finns även möjlighet att välja annan förmånstagare. Anmäl det genom att skicka in blanketten Förmånstagarförordnande till oss.

Detta ingår i livförsäkringen

 • Ersättning vid dödsfall utbetalas med gällande dödsfallskapital (försäkringsbeloppet).

Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet är två prisbasbelopp (2019 motsvarar det 93 000 kr) – som börjar trappas av från och med det år du fyller 70 år. Slutålder för Livförsäkring Senior är 85 år.

Pris: 100 kr per månad.

Kritisk sjukdom Senior

Försäkringen ger ersättning om du under försäkringstiden drabbas av cancer, hjärtinfarkt, hjärnblödning eller hjärninfarkt. Ersättning kan betalas ut en gång per diagnosgrupp. Beloppet betalas ut 30 dagar efter att diagnosen är fastställd och säkerställd av läkare. 

Försäkringsbelopp

Du kan välja försäkringsbelopp, 25 000 kr eller 40 000 kr. Beloppet börjar trappas av från och med det år du fyller 70 år. Slutålder för Kritisk Sjukdom Senior är 85 år. 

Pris

 • 55 kr per månad för försäkringsbelopp 25 000 kr
 • 86 kr per månad för försäkringsbelopp 40 000 kr.

Olycksfall Senior

Om ett olycksfall leder till en bestående skada kan det innebära stora påfrestningar på din ekonomi. Råkar du ut för ett olycksfall som förändrar din vardag kan ersättningen från olycksfallsförsäkringen ge ekonomisk trygghet, om du till exempel behöver göra omställningar i livet. Med omställningar i livet menar vi till exempel att bostaden behöver handikappanpassas. Ersättningens storlek för bestående skada beror på vilken invaliditetsgrad läkaren fastställer i procent. Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt.

Detta ingår i försäkringen

 • Medicinsk invaliditet (bestående skada)
 • Ärr
 • Tandskada
 • Behandlings- och resekostnader
 • Rehabilitering och hjälpmedel
 • Merkostnader
 • Kristerapi

Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet är 12 prisbasbelopp (2019 motsvarar det 558 000 kr). Från och med det år du fyller 72 år halveras försäkringsbeloppet. Slutålder för Olycksfallsförsäkring Senior är 85 år.

Pris: 44 kr per månad.

Villkor

Villkoret visar i detalj vad försäkring gäller för. Skada ersätts enligt det villkor som är aktuellt vid skadetillfället.

Mina sidor

Logga in och hitta dina försäkringsbrev och aktuella betalningar. Välj mellan Bank-id och Mobilt Bank-id.

Hur tackar jag ja till Seniorförsäkringen?

Du tackar ja genom att betala fakturan. Om du inte vill ha Seniorförsäkringen behöver du inte betala fakturan eller påminnelsen, din försäkring avslutas då automatiskt.

Kan jag välja vilka Seniorförsäkringar jag vill ha kvar?

Ja, det kan du göra. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Kan jag se vilka försäkringar jag har och vad som ingår?

Ja, det kan du genom att logga in på Mina sidor. Där får du en översikt över dina försäkringar, försäkringsbrev och betalningsmeddelanden.
Logga in och se dina försäkringar

Kan jag som medlem fortfarande ha en medförsäkrad partner?

Ja, att du har en seniorförsäkring påverkar inte din partners försäkring. Din partner kan ha en ordinarie försäkring eller en seniorförsäkring, beroende på partnerns ålder.

Hur gör jag om jag blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall?

Om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall kontaktar du oss, så hjälper vi dig. 
Kontakta oss

Vilka medlemsförmåner får jag hos If?

Förutom förmånliga personförsäkringar, får du som är medlem i Officersförbundet också extra extra förmånligt pris även på hem- och bilförsäkring. Ring oss på 0770-82 00 01, så hjälper vi dig.

Läs om alla dina medlemsförmåner

Fler förmånliga försäkringar

för dig som medlem