If i samarbete med Officersförbundet

Den 1 januari 2018 tar vi på If över Officersförbundets gruppförsäkring för medlemmar.

Försäkringen kommer att ha motsvarande innehåll som den du har idag, och gäller precis som tidigare även vid utlandsinsatser och vid utövande av risksporter. De närmaste dagarna skickar vi ett försäkringsbrev till dig där du kan se innehållet i försäkringen. 

Bra att känna till

Frågor och svar

Kontakta oss om du har frågor och funderingar