Frågor och svar om

Gratis gravidförsäkring

Vem gäller gravidförsäkringen för?

  • Gravidförsäkring gäller för dig som blivande mamma och för barnet som du väntar.
  • Gratis gravidförsäkring är en olycksfallsförsäkring som gäller för dig som blivande mamma.

Var gäller gravidförsäkringen?

Både Gratis Gravidförsäkring och Gravidförsäkring gäller inom Norden. De gäller även utanför Norden om du vistas där tillfälligt.

Självrisk

Om det inträffar en skada och du får ersättning från försäkringen, får du betala en del av skadekostnaden själv. Det är det som kallas självrisk. Självriskens storlek varierar beroende på vilken typ av skada du råkat ut för.
Ersättningen utbetalas utan självrisk för både Gravid- och Gratis Gravidförsäkring – med undantag för tandskador och när rese- och behandlingskostnader ersätts. Då är självrisken 1 000 kr.

Din självrisk står i ditt försäkringsbrev

Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina sidor. Du kan logga in på Mina sidor med BankID eller Mobilt BankID.

Hur ska jag göra om någonting händer?

Om det händer dig eller barnet något, vill vi att du tar kontakt med oss så snart som möjligt. Ring oss då på 0771-655 655.