Frågor och svar

Vem gäller gravidförsäkringen för?

Gratis Gravidförsäkring är en olycksfallsförsäkring som gäller för dig som blivande mamma.

Var gäller gravidförsäkringen?

Gratis Gravidförsäkring gäller inom Norden. Den gäller även utanför Norden om du vistas där tillfälligt.

Självrisk

Om det inträffar en skada och du får ersättning från försäkringen, får du betala en del av skadekostnaden själv. Det är det som kallas självrisk. Självriskens storlek varierar beroende på vilken typ av skada du råkat ut för.

Ersättningen utbetalas utan självrisk för Gratis Gravidförsäkring – med undantag för tandskador och när rese- och behandlingskostnader ersätts. Då är självrisken 1 000 kr.

Din självrisk står i ditt försäkringsbrev

Den självrisk du har framgår i ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina sidor. Du kan logga in på Mina sidor med Bank-id eller Mobilt Bank-id.

Hur ska jag göra om någonting händer?

Om det händer dig eller barnet något, vill vi att du tar kontakt med oss så snart som möjligt. Ring oss på 0771-655 655.