Lokal jaktvårdsorganisation

ansluten till Svenska Jägareförbundet

Olycksfalls- och ansvarsförsäkringen gäller för juridiska medlemmar i Svenska Jägareförbundet, länsjaktvårdsföreningar och lokala jaktvårdskretsar.

För att verksamheten ska anses som anordnad av Jägareförbundet eller till förbundet ansluten lokal jaktvårdsorganisation, länsjaktvårdsförening eller lokal jaktvårdskrets ska förteckning över deltagare, verksamhet och datum upprättats.

Olycksfallsförsäkring

​Olycksfall gäller för tjänstgörande funktionärer, provledare samt deltagare i av auktoriserad provledare anordnad praktisk och teoretiskt prov för jägarexamen. Registrerad funktionär och deltagare vid ungdomsverksamhet eller utbildning. Försäkringsskyddet gäller oavsett om deltagarna är medlemmar eller inte.

Ansvarsförsäkring

​Ansvar gäller i de avseenden ett skadestånd (t.ex. oaktsamhet eller försummelse) kan utkrävas av någon funktionär – som fysisk företrädare – för förbundet, länsjaktvårdsföreningen, kretsen eller den lokala jaktvårdsorganisationen. Rent olycksfall eller uppsåt kan aldrig ersättas av ansvarsförsäkringen. Omfattar även skadeståndsskyldighet för jakttorn samt för hund, då den vid jakt eller jaktträning begagnas av medlem.

För jaktstig, jaktskytte eller annan verksamhet med anknytning till jakt eller viltvård gäller ansvarsförsäkringen i den mån ansvar kan utkrävas av funktionär som företräder organisationen.

Försäkringsbelopp och självrisk

Försäkringsbeloppet är 10 miljoner kronor per skada, 20 miljoner per försäkringsår

Självrisken är ​4 000 kronor per skada

Jägarexamen

Provledare och deltagare i av auktoriserad provledare anordnat teoretiskt och praktiskt prov för jägarexamen.

Ungdomsverksamhet eller annan utbildning

Försäkringen gäller för av Svenska Jägareförbundet registrerad funktionär, dvs. en i den lokala organisationen förtroendevald eller utsedd person.

Den gäller också för deltagare i av jägareförbundet eller till förbundet ansluten lokal jaktvårdsorganisation anordnad och av funktionären ledd ungdomsverksamhet eller annan utbildning.

Övrig verksamhet

​Försäkringen gäller, i den mån ansvar kan utkrävas av funktionär som företräder organisationen, för av ansluten lokal jaktvårds-organisation anordnad verksamhet med anknytning till jakt eller viltvård.

Deltagare i verksamhet som beskrivits, även om dessa inte är medlemmar i Svenska Jägareförbundet.