Lokal jaktvårdsorganisation

Olycksfalls- och ansvarsförsäkringen gäller för juridiska medlemmar i Svenska Jägareförbundet, länsjaktvårdsföreningar och lokala jaktvårdskretsar.

För att verksamheten ska anses som anordnad av Jägareförbundet eller till förbundet ansluten lokal jaktvårdsorganisation, länsjaktvårdsförening eller lokal jaktvårdskrets ska förteckning över deltagare, verksamhet och datum upprättats.