Villkorsändringar

Här kan du läsa om ändringar i villkor och pris för personförsäkring från 1 januari 2023.

Prisändringar

Vi har justerat priset för din försäkring. Faktorer som kan påverka priset är ökade skadekostnader och en höjning av prisbasbeloppet.

Från 1 januari 2023 höjs prisbasbeloppet med 4 200 kronor. Höjningen gör att ersättningen från många av försäkringarna blir högre. Eftersom värdet av försäkringen ökar kommer den också att kosta lite mer.

Du ser det nya priset i ditt försäkringsbrev.

Ändrade rekommendationer för sjukförsäkring

Inför 2023 har vi uppdaterat beloppsrekommendationerna i sjukförsäkringen. Sjukförsäkringen kan lämna månadsvis ersättning, utöver den ersättning du får från Försäkringskassan och arbetsgivaren, om du blir sjukskriven mer än 90 dagar. Med beloppsrekommendationer menar vi vilket försäkringsbelopp som rekommenderas utifrån din lönenivå.

Från och med 1 januari 2023 rekommenderar vi följande:

Månadsinkomst Rekommenderat försäkringsbelopp
Upp till 34 999 kr
 1 500 kr
35 000 kr – 44 999 kr
 2 100 kr
45 000 kr – 69 999 kr
2 500 kr
70 000 kr och uppåt
3 500 kr

Om du vill ändra ditt försäkringsbelopp kan du logga in på Mina Sidor eller ringa oss på 0770-82 00 01.

Mer att läsa