Villkorsändringar

Här kan du läsa om ändringar i villkor och pris för personförsäkring från 1 januari 2021.

Prisändringar

Från 1 januari 2021 har vi justerat priset i din försäkring. Du ser det nya priset i ditt försäkringsbrev.

Varför påverkar en höjning av prisbasbeloppet priset på mina försäkringar?

Ett prisbasbelopp är ett belopp som fastställs av regeringen varje år och speglar prisutvecklingen i samhället. 

Prisbasbeloppet ligger till grund för försäkringsbeloppet i de flesta av personförsäkringarna via Officersförbundet. När prisbasbeloppet höjs ökar därför också det ersättningsbelopp du kan få vid en skada. Eftersom värdet av din försäkring ökar kommer den också att kosta lite mer.

Inför 2021 höjs prisbasbeloppet från 47 300 kr till 47 600 kr.

Varför höjs priset på min barnförsäkring?

Priset på barnförsäkringen justeras i första hand på grund av att skadekostnaderna i försäkringen har varit stora. En liten del av prisökningen beror även på att prisbasbeloppet höjs inför 2021.

Varför höjs priset på min olycksfallsförsäkring?

Även olycksfallsförsäkringen har haft ökade skadekostnader som gör att priset för den också har justerats något utöver prisökningen som beror på att prisbasbeloppet höjs inför 2021.

 

 • juridisk hjälp

  Ifs Juridiska tjänster

  I samarbete med Verahill Familjejuridik får du juridisk rådgivning och hjälp i olika livssituationer.

  Erbjudande om juridiska tjänster
 • Man pratar i telefon

  Rätt försäkrad på 15 minuter

  Att bli rätt försäkrad är enkelt. Boka rådgivning så går vi igenom ditt försäkringsbehov.

  Boka rådgivning
 • Man med mobil

  Mina sidor

  Logga in för att se dina försäkringar, betalningar, brev och eventuella skador.

  Logga in