Villkorsändringar

Här kan du läsa om ändringar i villkor och pris för personförsäkring från 1 januari 2022.

Prisändringar

Från 1 januari 2022 har vi justerat priset i din försäkring. Du ser det nya priset i ditt försäkringsbrev.

Varför påverkar en höjning av prisbasbeloppet priset på mina försäkringar?

Ett prisbasbelopp är ett belopp som fastställs av regeringen varje år och speglar prisutvecklingen i samhället. 

Prisbasbeloppet ligger till grund för försäkringsbeloppet i de flesta av personförsäkringarna via Officersförbundet. När prisbasbeloppet höjs ökar därför också det ersättningsbelopp du kan få vid en skada. Eftersom värdet av din försäkring ökar kommer den också att kosta lite mer.

Inför 2022 höjs prisbasbeloppet från 47 600 kr till 48 300 kr.

Varför höjs priset på min sjukvårdsförsäkring?

Priset på sjukvårdsförsäkringen justeras på grund av att kostnaderna för privatvård blivit högre överlag och därmed ökar skadekostnaderna.

Varför höjs priset på min olycksfallsförsäkring?

Även olycksfallsförsäkringen har haft ökade skadekostnader som gör att priset har justerats något utöver prisökningen som beror på att prisbasbeloppet höjs inför 2022.