Ifs Självriskkonto

Hjälp att betala självrisken

Som förmånskund får du och alla i hushållet ett självriskkonto, som en hjälp till att betala självrisken om en skada skulle inträffa. ​

För varje år du är skadefri på din bilförsäkring, hemförsäkring eller villaförsäkring får du 200 kr per försäkring avsatt till ditt självriskkonto.

Som förmånskund får du och alla i hushållet ett självriskkonto, som en hjälp till att betala självrisken om en skada skulle inträffa.

Har du bil- eller hemförsäkring är du förmånskund och får ett självriskkonto som gäller för alla i hushållet. Vi sätter av en summa till kontot efter varje år som gått utan att en skada inträffat på hem- och bilförsäkringen. Det högsta belopp som kan finnas på självriskkontot är 3 000 kronor. Summan kan du betala självrisken med, om olyckan skulle vara framme.

Vilket belopp sätts av till självriskkontot?

Självriskkontot är en del av vårt förmånsprogram och vilken summa vi sätter av till kontot beror på vilka försäkringar du, och de personer som ingår i samma hushåll som du, har hos oss. Summan sätts av när bil- och/eller hemförsäkringen förnyas efter ett år, om det inte har inträffat någon skadehändelse som ersatts från försäkringen. 

  • Har du bil- eller hemförsäkring får du 200 kronor till självriskkontot efter varje skadefritt år.
  • Har du både bil- och hemförsäkring får du 300 kronor till självriskkontot efter varje skadefritt år.
  • Har du bil-, hem- och minst en personförsäkring får du 400 kronor till självriskkontot efter varje skadefritt år.

Vad kan självriskkontot användas till?

Den summa som finns på självriskkontot kan användas till att betala självrisken med, om det inträffar en skadehändelse som vi betalar ut ersättning för från någon av din – eller någon annan i hushållets – privata försäkring hos oss. Självriskkontot kan användas när ersättningsbeloppet som betalas ut är högre än den gällande självrisken. Alla som ingår i hushållet kan använda självriskkontot.

Två undantag

Det finns två självrisker som du inte kan betala med hjälp av självriskkontot.

  • Självrisker på trafikförsäkringen.
  • Självrisken vid skada på en bil som har bilmärkesförsäkring.

Viktig information om självriskkontot

  • Självriskkontot ingår som en förmån i vårt förmånsprogram.
  • Det högsta belopp som kan finnas på självriskkontot är 3 000 kronor.
  • Om ditt sedan tidigare sparade saldo på självriskkontot överstiger 3 000 kronor sker inga nya avsättningar.
  • Summan på kontot kan inte tas ut i kontanter.