Välkommen som kund hos oss

Som ny medlem i Officersförbundet får du
 • Välkomstpaket med 3 personförsäkringar utan kostnad i tre månader. Vill du inte fortsätta efter tre månader behöver du inte göra någonting.
 • Extra bra villkor och medlemspris på fler försäkringar.

Ditt välkomstpaket

För dig som är ny medlem i Officersförbundet ingår ett Välkomstpaket med tre viktiga personförsäkringar, helt utan kostnad i tre månader. Att du är fullt arbetsför räcker för att få Välkomstpaketet, men du behöver svara på några frågor om din hälsa innan livförsäkringen och sjukkapital kan börja gälla. Försäkringsbeloppet för livförsäkringen och sjukkapital kan du anpassa för att passa just din livssituation.

Om du vill fortsätta ha försäkringarna till medlemspris betalar du den första fakturan du får från oss.
Vill du inte fortsätta ha försäkringarna behöver du inte göra någonting alls. Du kan ignorera fakturan du får tillsammans med erbjudandet om fortsatt försäkring. Försäkringsskyddet upphör då efter den kostnadsfria perioden.

Olycksfallsförsäkring

Om ett olycksfall leder till en bestående skada kan det innebära stora påfrestningar på ekonomin. Råkar du ut för ett olycksfall som förändrar din vardag kan ersättningen från olycksfallsförsäkringen ge ekonomisk trygghet, om du till exempel behöver göra omställningar i livet. Med omställningar i livet menar vi till exempel att bostaden behöver handikappanpassas eller att du inte kan arbeta fullt ut som tidigare. Ersättningens storlek för bestående skada beror på vilken invaliditetsgrad läkaren fastställer i procent. Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt, både på fritiden och under arbetstid. 

Exempel: Erik föll och skadade axeln

Erik råkade ut för ett olycksfall när han föll från en stege och skadade axeln. Han opererades och det tog flera veckor innan skadan läkt. Försäkringen betalade ut ersättning med 8 500 kr för behandlings- och läkningstiden samt för hans skadade jacka. Erik återgick till arbetet efter en tid men blev inte helt återställd i axeln, utan hade kvarstående besvär med smärta och begränsad rörlighet. Den bestående skadan bedömdes till 5 % medicinsk invaliditet och försäkringen betalade ut en skattefri engångsersättning på 113 750 kr.

Detta ingår i olycksfallsförsäkringen

 • Medicinsk invaliditet (bestående skada)
 • Ekonomisk invaliditet (förlorad arbetsförmåga)
 • Dödsfall
 • Ärr
 • Tandskada
 • Behandlings- och läkningstid
 • Skadade kläder och glasögon
 • Merkostnader
 • Handikapphjälpmedel
 • Krisstöd

Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet är 2 275 000 kronor. 

Försäkringsbeloppet minskas med fem procentenheter per år från och med det år du fyller 56 år, men aldrig till lägre än 25 procent av det ursprungliga försäkringsbeloppet. Försäkringen gäller till 67 års ålder.

Pris

30 kr per månad

Livförsäkring

En livförsäkring ger dina nära ekonomisk trygghet om du avlider i förtid. Den är extra värdefull om du har hemmavarande barn eller bolån. Livförsäkringen betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp om du dör före 67 års ålder, och ger dina nära ett ekonomiskt andrum efter dödsfallet, ett tillskott som kan betyda att de kan bo kvar och inte behöva ta stora beslut i en svår situation.

Förmånstagare är i första hand make, maka, sambo eller registrerad partner och i andra hand arvingar. Det finns möjlighet att välja annan förmånstagare om du vill. 

Exempel: Allt gick så fort

Gustaf dog hastigt i en hjärtinfarkt. Trots sorgen började hans fru Ulrika direkt fundera på om hon och barnen skulle kunna bo kvar i radhuset och området där de tänkt att barnen skulle få växa upp. Pengar kunde förstås aldrig ersätta förlusten av Gustaf, men ersättningen från livförsäkringen hjälpte familjen att lösa en del praktiska problem. De kunde betala av bolånen och bo kvar i radhuset, och under den värsta tiden av sorg behövde de inte tänka på pengar.

Detta ingår livförsäkringen

 • Ersättning vid dödsfall (valt försäkringsbelopp)
 • Barnskydd för den försäkrades arvsberättigade barn:
  • Ersättning vid dödsfall utbetalas med 45 500 kr.
  • Ekonomisk första hjälp vid vissa diagnoser utbetalas med 455 000 kr.

Välj försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet är 273 800 kr. Du kan höja försäkringsbeloppet till det som bäst passar ditt behov, med hänsyn till eventuella bolån och om du har hemmavarande barn. Följande belopp kan du välja:

 •    273 000 kr
 •    455 000 kr
 •    682 500 kr
 • 1 137 500 kr
 • 1 592 500 kr
 • 2 275 000 kr

Försäkringsbeloppet är detsamma under hela försäkringstiden, fram till 67 års ålder.

Kontakta oss för att höja ditt försäkringsbelopp.

Sjukkapital

Att bli svårt sjuk eller skadad kan vända upp och ner på tillvaron och innebära en ekonomisk påfrestning. Försäkringen Sjukkapital innebär att du får ett skattefritt engångsbelopp om du får en bestående skada på grund av vissa sjukdomstillstånd. Försäkringen ger även ersättning för förlorad arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall, om du blir sjukskriven till minst 50 % i tre år.  Samhällets försäkringsskydd vid långvarig sjukskrivning är bristfälligt och det ekonomiska tillskott som sjukkapitalet ger kan vara en lättnad i en tuff situation.

I försäkringen ingår även en ekonomisk första hjälp som betalas ut vid en vissa diagnoser, till exempel cancer. Beloppet betalas ut när diagnosen är fastställd och säkerställd av läkare.

Exempel: Anna blev kroniskt sjuk

Anna blev sjuk och fick besked att hon drabbats av Diabetes typ 1. Sjukdomen kräver livslång behandling, vilket innebar en stor påverkan och förändring i hennes liv. Annas bestående besvär bedömdes till 15 %. Hennes försäkring hade ett försäkringsbelopp på 273 000 kr och hon fick en skattefri engångsersättning på 40 950 kr. Om Anna hade haft ett försäkringsbelopp på 1 365 000 kr hade hon fått ersättning med 204 750 kr.

Detta ingår i försäkringen

 • Ersättning för bestående skada (medicinsk invaliditet) vid vissa sjukdomstillstånd
 • Ersättning för förlorad arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet) vid sjukdom och olycksfall
 • Ekonomisk första hjälp

Välj försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet är 273 000 kronor. Välj det försäkringsbelopp som passar ditt behov med hänsyn till inkomst och eventuellt bolån. Följande belopp kan du välja:

 •    273 000 kr
 •    455 000 kr
 •    682 500 kr
 •    910 000 kr
 • 1 365 000 kr

Kontakta oss för att höja ditt försäkringsbelopp.

Försäkringsbeloppet för sjukkapitalet minskar med fem procentenheter per år från det år du fyller 56 år, till lägst 50 %. Försäkringen gäller till 67 års ålder.

För att livförsäkringen och sjukkapital i ditt välkomstpaket ska börja gälla behöver du svara på några frågor om din hälsa. Frågorna ställer vi för att kunna ge dig rätt försäkringsskydd för ditt behov.

Klicka på länken och ladda ner Ansökan och hälsodeklaration. Skicka ansökan till:

If Skadeförsäkring
P10
106 80 Stockholm

Försäkringarna börjar gälla tidigaste dagen efter den dag du ansökte om dem, under förutsättning att vi kan bevilja försäkring. Du får besked direkt efter inskickad hälsodeklaration.

Villkor

Villkoret visar i detalj vad försäkring gäller för. Skada ersätts enligt det villkor som är aktuellt vid skadetillfället.

Har du familj?

Du kan utöka försäkringsskyddet att gälla även familjemedlemmar. Kontakta oss för att få hjälp med detta.

frågor och svar

om ditt välkomstpaket

Kontakta oss om du inte hittar svar på din fråga här.

Vad händer efter tre månader?

Innan den kostnadsfria perioden är slut får du ett erbjudande om att fortsätta med försäkringarna som ingår i Välkomstpaketet till ett förmånligt medlemspris.

 • Om du vill fortsätta ha försäkringarna till medlemspris betalar du den första fakturan du får från oss.
 • Vill du inte fortsätta ha försäkringarna behöver du inte göra någonting alls. Du kan ignorera fakturan du får tillsammans med erbjudandet om fortsatt försäkring. Försäkringsskyddet upphör då efter den kostnadsfria perioden.

Vill du ändra betalsätt?

Kontakta oss om du vill betala med Autogiro eller e-faktura.

Vad kostar försäkringarna i Välkomstpaketet efter tre månader?

När du får ditt nya försäkringsbrev kan du se vad försäkringarna kostar. Eller kontakta oss för mer information

Hur tackar jag nej till försäkringarna efter tre månader?

Vill du inte ha försäkringarna efter tre månader kan du ignorera fakturan som kommer från oss. Försäkringsskyddet upphör då efter den kostnadsfria perioden. 

Du kan också kontakta oss så hjälper vi dig att avsluta försäkringen. 

När börjar försäkringarna i Välkomstpaketet att gälla?

Försäkringarna i välkomstpaketet börjar gälla från medlemsdatum, dvs. den dag du registrerades som medlem hos Officersförbundet. Startdatum ser du på ditt aktuella försäkringsbrev.

Jag vill höja försäkringsbeloppet, hur gör jag?

Du kan höja försäkringsbeloppet på livförsäkringen och sjukkapitalförsäkringen till det belopp som bäst passar ditt behov, med hänsyn till eventuella bolån och om du har hemmavarande barn. Ring oss så hjälper vi dig. 

Hur gäller försäkringen vid risksporter och utlandsinsatser?

För dig som är medlem i Officersförbundet finns inga undantag i försäkringarna när det gäller risksporter, till exempel fallskärmshoppning och bergsbestigning. Dessutom gäller försäkringarna dygnet runt när du deltar i utlandsinsatser.

Vad betyder "fullt arbetsför"?

För att få försäkringarna i Välkomstpaketet krävs att du är fullt arbetsför. Fullt arbetsför innebär att du inte någon gång under de senaste 30 dagarna har fått aktivitetsstöd eller ersättning från Försäkringskassan, alternativt annan aktör, på grund av nedsatt arbetsförmåga.

Kan jag medförsäkra partner och barn?

Ja, du kan försäkra din partner och dina barn. Kontakta oss, så hjälper vi dig med det.

Hur gör jag om jag blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall?

Om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall kontaktar du oss, så hjälper vi dig. 
Kontakta oss

Kan jag se vilka försäkringar jag har och vad som ingår?

Ja, det kan du genom att logga in på Mina sidor. Där får du en översikt över dina försäkringar, försäkringsbrev och betalningsmeddelanden.
Logga in och se dina försäkringar

Varför är försäkringspaketet bra för mig?

De flesta av oss försäkrar bilen och hemmet, men många tänker inte på att det är lika viktigt att försäkra sig själv och familjen. Om du blir långtidssjukskriven täcker inte samhällets försäkringsskydd hela inkomstbortfallet, vilket kan innebära stora påfrestningar på ekonomin, i en redan tuff situation. Försäkringarna i Välkomstpaketet introducerar dig till ett bra ekonomiskt skydd, om du skulle drabbas av allvarlig sjukdom eller råka ut för ett olycksfall som leder till en bestående skada eller förlorad arbetsförmåga.

Fler förmånliga försäkringar

för dig som medlem

Dina medlemsförmåner

Som medlem får du rabatt och extra bra villkor på fler försäkringar hos oss, t.ex. hem- och bilförsäkring. 

Mina sidor

Logga in och hitta dina försäkringsbrev och aktuella betalningar. Välj mellan Bank-id och Mobilt Bank-id.

Anmäl skada

Läs vad som gäller vid skadehändelse. Utgå ifrån om det handlar om hem-, villa-, bil- eller personförsäkring.