Välkommen som kund hos oss

Som ny medlem i Officersförbundet får du
 • Välkomstpaket med tre viktiga personförsäkringar utan kostnad i tre månader. Vill du inte fortsätta efter den kostnadsfria perioden behöver du inte göra någonting.
 • Extra bra villkor och medlemspris på fler försäkringar.

Ditt välkomstpaket

För dig som är ny medlem i Officersförbundet ingår tre viktiga personförsäkringar; olycksfallsförsäkring, livförsäkring och sjukkapital, utan kostnad i tre månader. Att du är fullt arbetsför räcker för att få Välkomstpaketet, men du behöver svara på några frågor om din hälsa innan livförsäkringen och sjukkapital kan börja gälla. Försäkringsbeloppet för livförsäkringen och sjukkapital kan du anpassa för att passa just din livssituation.

Vill du fortsätta ha försäkringarna till ett förmånligt medlemspris betalar du fakturan du får från oss.
Vill du inte fortsätta ha försäkringarna kan du bortse från fakturan du fått tillsammans med erbjudandet om fortsatt försäkring. Försäkringsskyddet upphör då efter den kostnadsfria perioden.

Olycksfallsförsäkring

Om ett olycksfall leder till en bestående skada kan det innebära stora påfrestningar på ekonomin. Råkar du ut för ett olycksfall som förändrar din vardag kan ersättningen från olycksfallsförsäkringen ge ekonomisk trygghet, om du till exempel behöver göra omställningar i livet. Med omställningar i livet menar vi till exempel att bostaden behöver handikappanpassas eller att du inte kan arbeta fullt ut som tidigare. Ersättningens storlek för bestående skada beror på vilken invaliditetsgrad läkaren fastställer i procent. Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt, både på fritiden och under arbetstid. 

Exempel: Erik föll och skadade axeln

Erik råkade ut för ett olycksfall när han föll från en stege och skadade axeln. Han opererades och det tog flera veckor innan skadan läkt. Försäkringen betalade ut ersättning med 8 500 kr för behandlings- och läkningstiden samt för hans skadade jacka. Erik återgick till arbetet efter en tid men blev inte helt återställd i axeln. Han hade fortfarande besvär med smärta och begränsad rörlighet. Den bestående skadan bedömdes till 5 % medicinsk invaliditet och försäkringen betalade ut en skattefri engångsersättning på över 118 000 kr.

Detta ingår i olycksfallsförsäkringen

 • Medicinsk invaliditet (bestående skada)
 • Ekonomisk invaliditet (förlorad arbetsförmåga)
 • Dödsfall
 • Ärr
 • Tandskada
 • Behandlings- och läkningstid
 • Skadade kläder och glasögon
 • Merkostnader
 • Handikapphjälpmedel
 • Krisstöd

Försäkringsbeloppet är 2 365 000 kronor. 

Försäkringsbeloppet minskas med fem procentenheter per år från och med det år du fyller 56 år, men aldrig till lägre än 25 procent av det ursprungliga försäkringsbeloppet. Försäkringen gäller till 67 års ålder.

Livförsäkring

En livförsäkring ger dina nära ekonomisk trygghet om du avlider i förtid. Den är extra värdefull om du har hemmavarande barn eller bolån. Livförsäkringen betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp om du dör före 67 års ålder, och ger dina nära ett ekonomiskt andrum efter dödsfallet, ett tillskott som kan betyda att de kan bo kvar och inte behöva ta stora beslut i en svår situation.

Förmånstagare är i första hand make, maka, sambo eller registrerad partner och i andra hand arvingar. Det finns möjlighet att välja annan förmånstagare om du vill. 

Exempel: Allt gick så fort

Gustaf dog hastigt i en hjärtinfarkt. Trots sorgen började hans fru Ulrika direkt fundera på om hon och barnen skulle kunna bo kvar i radhuset och området där de tänkt att barnen skulle få växa upp. Pengar kunde förstås aldrig ersätta förlusten av Gustaf, men ersättningen från livförsäkringen hjälpte familjen att lösa en del praktiska problem. De kunde betala av bolånen och bo kvar i radhuset, och under den värsta tiden av sorg behövde de inte tänka på pengar.

Detta ingår livförsäkringen

 • Ersättning vid dödsfall (valt försäkringsbelopp)
 • Barnskydd för den försäkrades arvsberättigade barn:
 • Ersättning vid dödsfall utbetalas med 47 300 kr.
 • Ekonomisk första hjälp vid vissa diagnoser utbetalas med 473 000 kr.

Välj ditt försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet är 283 800 kr. Du kan höja försäkringsbeloppet till det som bäst passar ditt behov, med hänsyn till eventuella bolån och om du har hemmavarande barn. 

Försäkringsbeloppet minskar inte med åldern. Försäkringen gäller till 67 års ålder.

Du kan själv ändra ditt försäkringsbelopp genom att logga in på Mina sidor.

Sjukkapital

Att bli svårt sjuk eller skadad kan vända upp och ner på tillvaron och innebära en ekonomisk påfrestning. Försäkringen Sjukkapital innebär att du får ett skattefritt engångsbelopp om du får en bestående skada på grund av vissa sjukdomstillstånd. Försäkringen ger även ersättning för nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall, om du blir sjukskriven till minst 50 % i tre år.  Samhällets försäkringsskydd vid långvarig sjukskrivning är bristfälligt och det ekonomiska tillskott som sjukkapitalet ger kan vara en lättnad i en tuff situation.

I försäkringen ingår även en ekonomisk första hjälp som betalas ut vid vissa diagnoser, till exempel cancer. Beloppet betalas ut när diagnosen är fastställd och säkerställd av läkare.

Exempel: Anna blev kroniskt sjuk

Anna blev sjuk och fick besked att hon drabbats av Diabetes typ 1. Sjukdomen kräver livslång behandling, vilket innebar en stor förändring i hennes liv. Annas bestående besvär bedömdes av läkare till 15 %. Hennes försäkring hade ett försäkringsbelopp på 283 800 kr och hon fick en skattefri engångsersättning på över 42 000 kr.

Detta ingår i försäkringen

 • Ersättning för bestående skada (medicinsk invaliditet) vid vissa sjukdomstillstånd
 • Ersättning för nedsatt arbetsförmåga vid sjukdom och olycksfall
 • Ekonomisk första hjälp vid vissa diagnoser utbetalas med 47 300 kr.

Välj försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet är 283 800 kronor. Du kan höja försäkringsbeloppet till det som bäst passar ditt behov, med hänsyn till inkomst och eventuella bolån. 

Försäkringsbeloppet för sjukkapitalet minskar med fem procentenheter per år från det år du fyller 56 år, men aldrig till lägre än 50 procent av det ursprungliga försäkringsbeloppet. Försäkringen gäller till 67 års ålder.

Du kan själv ändra ditt försäkringsbelopp genom att logga in på Mina sidor.

För att livförsäkringen och sjukkapital i ditt välkomstpaket ska börja gälla behöver du svara på några frågor om din hälsa. Frågorna ställer vi för att kunna ge dig rätt försäkringsskydd för ditt behov.

Klicka på länken och ladda ner Ansökan och hälsodeklaration. Skicka ansökan till:

If Skadeförsäkring
P10
106 80 Stockholm

Försäkringarna börjar gälla tidigast dagen efter den dag du ansökte om dem, under förutsättning att vi kan bevilja försäkring. 

Villkor

Villkoret visar i detalj vad försäkringen gäller för. Skada ersätts enligt det villkor som är aktuellt vid skadetillfället.

Försäkring för din partner

Du kan utöka försäkringsskyddet att gälla även för din partner. Fyll i din partners uppgifter här på webben för att se pris och teckna försäkringen. 

frågor och svar

om ditt välkomstpaket

Kontakta oss om du inte hittar svar på din fråga här.

Vad händer efter tre månader?

Innan den kostnadsfria perioden är slut får du ett erbjudande om att fortsätta med försäkringarna som ingår i Välkomstpaketet till ett förmånligt medlemspris.

Vill du fortsätta ha försäkringarna till ett förmånligt medlemspris betalar du fakturan du får från oss. Vill du inte fortsätta ha försäkringarna kan du bortse från fakturan du får tillsammans med erbjudandet om fortsatt försäkring. Försäkringsskyddet upphör då efter den kostnadsfria perioden.

Vill du ändra betalsätt?

Vill du betala med autogiro eller e-faktura kan du enkelt ändra betalsätt genom att logga in på Mina Sidor. Du kan även kontakta oss, så hjälper vi dig.

Vad kostar försäkringarna i Välkomstpaketet efter tre månader?

Välkomstpaketet kostar 82 kr per månad efter de kostnadsfria månaderna. Om du höjt försäkringsbelopp eller lagt till försäkringar under den kostnadsfria perioden ökar priset.

Hur tackar jag nej till försäkringarna efter tre månader?

Vill du inte ha försäkringarna efter tre månader kan du bortse från fakturan som kommer från oss. Försäkringsskyddet upphör då efter den kostnadsfria perioden. 

Du kan också kontakta oss så hjälper vi dig att avsluta försäkringen. 

När börjar försäkringarna i Välkomstpaketet att gälla?

Försäkringarna i välkomstpaketet börjar gälla från medlemsdatum, dvs. den dag du registrerades som medlem hos Officersförbundet. Startdatum ser du på ditt aktuella försäkringsbrev.

Jag vill göra ändringar i försäkringen, hur gör jag?

Logga in på Mina sidor där du själv enkelt kan anpassa ditt försäkringsskydd. Du kan t.ex. lägga till en ny försäkring eller anpassa storleken på försäkringsbeloppet i en försäkring du redan har. 

Kontakta oss om du vill ha rådgivning om vilket försäkringsskydd som passar just dig.

Hur gäller försäkringen vid risksporter och utlandsinsatser?

För dig som är medlem i Officersförbundet finns inga undantag i försäkringarna när det gäller risksporter, till exempel fallskärmshoppning och bergsbestigning. Dessutom gäller försäkringarna dygnet runt när du deltar i utlandsinsatser. Dessutom gäller försäkringarna när du deltar i utlandsinsatser i en krigszon på uppdrag av svensk myndighet.

Vad betyder "fullt arbetsför"?

För att få försäkringarna i Välkomstpaketet krävs att du är fullt arbetsför. Fullt arbetsför innebär att du inte någon gång under de senaste 30 dagarna har fått aktivitetsstöd eller ersättning från Försäkringskassan, alternativt annan aktör, på grund av nedsatt arbetsförmåga.

Om du inte är fullt arbetsför vid inträdet i förbundet behöver du själv kontakta If och meddela det.

Kan jag medförsäkra partner och barn?

Ja, du kan utöka försäkringsskyddet att gälla även för din partner. Fyll i din partners uppgifter här på webben för att se pris och teckna försäkringen.

Om det handlar om att utöka försäkringsskyddet till att gälla för ditt/dina barn så gör du det genom att logga in på Mina sidor.

Hur gör jag om jag blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall?

Om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall kontaktar du oss, så hjälper vi dig. 
Kontakta oss

Kan jag se vilka försäkringar jag har och vad som ingår?

Ja, det kan du genom att logga in på Mina sidor. Där får du en översikt över dina försäkringar, försäkringsbrev och betalningsmeddelanden.
Logga in och se dina försäkringar

Varför är försäkringspaketet bra för mig?

Om du blir svårt sjuk, skadad eller avlider kan det få stora ekonomiska konsekvenser både för dig själv och dina nära. För att slippa göra stora förändringar i livet när allt annat ställs på ända bör alla ha en personförsäkring. Det är lika viktigt att försäkra dig själv och familjen, som huset och bilen. 

Försäkringarna i Välkomstpaketet introducerar dig till ett ekonomiskt skydd. Ett skydd som du sedan kan anpassa efter dina behov. 

Fler förmånliga försäkringar

för dig som medlem

Dina medlemsförmåner

Som medlem får du rabatt och extra bra villkor på fler försäkringar hos oss, t.ex. hem- villa- och bilförsäkring. 

Mina sidor

Logga in och hitta dina försäkringsbrev och aktuella betalningar. Välj mellan Bank-id och Mobilt Bank-id.

Anmäl skada

Läs vad som gäller vid skadehändelse. Utgå ifrån om det handlar om hem-, villa-, bil- eller personförsäkring.