Fordonsförsäkringar

De motorfordon som är registrerade i vägtrafikregistret och som inte är avställda, måste ha trafikförsäkring. Trafikförsäkringen ersätter alla personskador och sakskador du orsakat med fordonet. Utöver trafikförsäkring väljer du försäkringsskydd efter ditt behov.