Snöskoterförsäkring

Ditt pris framställs automatiskt. Vi kan kontakta dig för att säkerställa ditt försäkringsskydd. Läs om vår hantering av personuppgifter.

Försäkring för skoter och släpsläde

Trafikförsäkringen måste du ha för att få köra med skotern. Med en helförsäkring kan du få ersättning för skador på skotern som uppstår vid kollisioner, avåkningar eller skadegörelse. Försäkringen kan du komplettera med en extra olycksfallsförsäkring för förare och passagerare.

Försäkringen gäller året om

Den här försäkringen är en så kallad årsförsäkring och du slipper ställa av fordonet hos Transportstyrelsen under perioder som den inte används. Priset på försäkringen är beräknat därefter.

  • Lägre självrisk vid drivmattsbrott

    Om du får brott på drivmattan utan att något annat skadats, betalar du bara halva vagnskadesjälvrisken.

  • Släpsläde ingår i försäkringen

    Försäkringen ersätter oregistrerad släpsläde upp till 20 000 kronor, om släden är avsedd att dras av fordonet.

  • Hjälp dygnet runt

    Skadeservice har alltid öppet så att du kan kontakta oss när du behöver hjälp.

Försäkringens innehåll

I tabellen ser du vilka händelser som ingår i försäkringen och vilken självrisk som gäller. 

Detta ingår Hel­försäkring Halv­försäkring Trafik­försäkring
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte

Tilläggsförsäkring

Villkor och förköpsinformation

I villkoret kan du i detalj läsa om hur försäkring gäller. Läs villkoret och försäkringsbrevet tillsammans, då ser du vad som gäller just för din försäkring. Skador regleras alltid enligt aktuellt villkor.

Förköpsinformationen är en sammanfattning av vad försäkringen omfattar, och innehåller även viktiga begränsningar. Läs igenom och spara förköpsinformationen.