Husbilsförsäkring

Ditt pris framställs automatiskt. Vi kan kontakta dig för att säkerställa ditt försäkringsskydd. Läs om vår hantering av personuppgifter.

Försäkra dig om en tryggare semesterresa

Det är viktigt med rätt försäkring för husbilen, både när du kör på vägarna och när du kommer fram till resmålet.

Trafikförsäkringen är obligatorisk, men vi rekommenderar att du väljer minst en halvförsäkring för att kunna få ersättning om semestern måste avbrytas på grund av att husbilen skadas. Kombinerar du husbilsförsäkringen med hemförsäkring är dina personliga tillhörigheter som du förvarar i husbilen försäkrade upp till 80 000 kr. 50 000 kr ingår i husbilsförsäkringen och 30 000 kr i hemförsäkringen.

  • Maskinskydd för vitvaror

    Helförsäkringen ersätter maskinskada på fast monterande vitvaror och bl.a. manöverpanel för husbil yngre än 8 år.

  • Semesteravbrott ersätts

    Du får ersättning om semesterresan måste avbrytas för att husbilen skadas när du har hel- eller halvförsäkring.

  • Fast självrisk vid glasskada

    Om du behöver byta en skadad ruta är självrisken 1 800 kr. Om rutan kan repareras betalar du 200 kr.

Försäkringens innehåll

I tabellen ser du vilka händelser som ingår i försäkringen och vilken självrisk som gäller. 

Detta ingår Hel­försäkring Halv­försäkring Trafik­försäkring
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte

Tilläggsförsäkringar

Villkor och förköpsinformation

I villkoret kan du i detalj läsa om hur försäkring gäller. Läs villkoret och försäkringsbrevet tillsammans, då ser du vad som gäller just för din försäkring. Skador regleras alltid enligt aktuellt villkor.

Förköpsinformationen är en sammanfattning av vad försäkringen omfattar, och innehåller även viktiga begränsningar. Läs igenom och spara förköpsinformationen.