Mc-försäkring

Ditt pris framställs automatiskt. Vi kan kontakta dig för att säkerställa ditt försäkringsskydd. Läs om vår hantering av personuppgifter.

Välj en mc-försäkring som passar din mc och dina behov

Rätt försäkring är en trygghet för dig både när du kör mc och när den är parkerad.

Äger du en motorcykel måste du ha en trafikförsäkring enligt lag för att få köra med den. Beroende på vilket försäkringsskydd du vill ha kan du välja halvförsäkring eller helförsäkring. Välj sedan om halv- eller helförsäkringen ska kunna ändras till en avställningsförsäkring eller om den ska gälla året runt.

Årsförsäkring eller inte - du väljer

Väljer du årsförsäkring innebär det att du slipper ställa av din mc hos Transportstyrelsen under vinterhalvåret och priset på försäkringen är beräknat efter att den inte används under hela året. Om du inte väljer årsförsäkringen ändras halv- eller helförsäkringen automatiskt till en avställningsförsäkring om du ställer av motorcykeln hos Transportstyrelsen.

  • Lägre självrisk med spårsändare

    Godkänt positioneringssystem kopplat till larmcentral ger lägre självrisk vid stöld om den var i funktion vid skadetillfället

  • Inget krav på garage

    Försäkringen gäller även om din mc inte står inlåst i ett garage.

  • Hjälp dygnet runt

    Skadeservice har alltid öppet så att du kan kontakta oss när du behöver hjälp.

Försäkringens innehåll

I tabellen ser du vilka händelser som ingår i försäkringen och vilken självrisk som gäller. 

Innehåll Hel­försäkring Halv­försäkring Trafik­försäkring
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte

Tilläggsförsäkringar

Villkor och förköpsinformation

I villkoret kan du i detalj läsa om hur försäkring gäller. Läs villkoret och försäkringsbrevet tillsammans, då ser du vad som gäller just för din försäkring. Skador regleras alltid enligt aktuellt villkor.

Förköpsinformationen är en sammanfattning av vad försäkringen omfattar, och innehåller även viktiga begränsningar. Läs igenom och spara förköpsinformationen.