Hundförsäkring

Hundförsäkringen är en trygghet om din hund blir sjuk eller skadad och behöver veterinärvård.

  • 10 % rabatt för medlemmar

Vi har tre alternativ av hundförsäkring - Hundförsäkring, Stor Hundförsäkring och Stor+ Hundförsäkring. Alla ger ersättning för kostnader vid veterinärvård och du kan välja att ha livförsäkring för hunden. 

20 % rabatt för valpar

Passa på att försäkra valpen direkt när du hämtat den. Du får 20 % rabatt på första årets pris om du försäkrar din valp innan den fyller ett år.

3 besök hos FirstVet ingår

I hundförsäkringen ingår tre besök hos FirstVet per år, för att underlätta livet som hundägare. Läs mer om FirstVet på if.se

två hundar i soffa
Tre videosamtal med FirstVet ingår i alla våra hundförsäkringar.
Jämför innehållet Stor+ Hund Stor Hund Hund

Försäkringen gäller hela hundens liv och ersätter veterinärvårdskostnader om hunden blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall och skadar sig.

120 000 kr/år 60 000 kr/år 30 000 kr/år

Livförsäkring går att välja till alla våra hundförsäkringar. Du kan också välja att inte ha någon livförsäkring alls för din hund.

Livförsäkringen betalas ut om hunden dör eller måste avlivas på grund av olycksfall eller sjukdom. Den gäller också om hunden stjäls eller kommer bort. Försäkringsbeloppet sänks med 20 % varje år från sju års ålder och upphör helt vid 10 års ålder.

Du väljer livförsäkringsbelopp baserat på inköpskostnaden eller marknadsvärdet för din hund. Livförsäkringsbeloppet kan också höjas om hunden meriteras. För att livförsäkring ska gälla vid avlivning krävs ett veterinärintyg.

Livförsäkringen gäller utan självrisk.

Valfri Valfri Valfri

Försäkringen ersätter veterinärvårdskostnader för dolda fel. Om du har valt livförsäkring gäller försäkringen även om hunden måste avlivas på grund av ett dolt fel.

För att försäkringen ska gälla för dolda fel ska det finnas ett svenskt veterinärintyg utan anmärkning. Veterinärintyget får inte vara äldre än sju dagar vid köp/leverans, och det ska kunna styrkas med ett köpekontrakt.

Om hunden försäkras hos oss efter 120 dagars ålder gäller försäkringen för dolda fel efter 12 månader.

Ja
Ja Ja

Djurens vårdguide ger vägledning när ditt djur är sjukt eller skadat. Om veterinärvård behövs bjuder vi på 3 videosamtal per år hos den digitala veterinären FirstVet.

Läs mer om Djurens vårdguide
Läs mer om FirstVet

Ja Ja Ja

Ersättning för undersökning  och behandling med CT (Computed tomography), magnetkameraundersökning (MRI), scintigrafi och elektrodiagnostik.

Ja, upp till 120 000 kr Ja, upp till 15 000 kr Ja, upp till 10 000 kr

Vi ersätter kostnaden för förlossning med kejsarsnitt.

För bostonterrier, chihuahua, fransk och engelsk bulldog och blandras där någon av dessa raser ingår ersätts kejsarsnitt endast om tiken har fött en eller flera kullar tidigare och samtliga kullar fötts genom normalförlossning.

Vid andra kejsarsnittet gäller dubbel fast självrisk, se fullständiga villkor för hundförsäkring (PDF).

Ja, två kejsarsnitt ingår Ja, två kejsarsnitt ingår Ja, ett kejsarsnitt ingår

Om det värsta skulle hända och din hund måste avlivas på grund av en skada eller sjukdom. Kostnader för avlivning och omhändertagande av djurkroppen.

Ja, upp till 1 500 kr Ja, upp till 1 500 kr Ja, upp till 1 500 kr


Du får hjälp med kostnader för receptbelagda mediciner. 

Ja, upp till 120 000 kr Ja, upp till 6 000 kr -

Om hunden råkar ut för en akut skada ersätter vi kostnader för rehabilitering som den behandlande veterinären ordinerar.

Ja, upp till 12 000 kr
Ja, upp till 6 000 kr -

Om du som ägare drabbas av en sjukdom eller skada och inte kan ta hand om hunden ersätts kostnader för hundpensionat. Du kan få ersättning från det tredje dygnet och högsta ersättning är 6 000 kr per år.

Ja
Ja
-

Ersättning med 3 000 kr per år för veterinärens resor eller dina egna resor till specialistveterinär om du fått en remiss.

Ja
Ja
-

Tilläggsförsäkring

Olycksfallsförsäkring

Om du bara vill ha en olycksfallsförsäkring för din hund finns försäkringen Veterinärvård Olycksfall. Den gäller för kostnader vid behandling hos veterinär på grund av ett olycksfall, med upp till 30 000 kronor. Ring oss på 0770-117 177 om du vill köpa Veterinärvård Olycksfall.