Hästförsäkring

Hästförsäkringen är en trygghet för dig som har häst oavsett om du har en ponny eller driver ett helt stuteri. Hos oss kan du försäkra din häst från två dagars ålder tills den fyller 16 år.


Vi rekommenderar att du köper en livförsäkring för hästen, och kombinerar med en försäkring som ersätter kostnader vid veterinärvård – en så kallad veterinärvårdsförsäkring. Livförsäkringen gäller tills hästen blir 25 år gammal och veterinärvårdsförsäkringen gäller livet ut. Hos oss har du tre alternativ att kombinera för att det ska passa just dig och din häst.

Jämför innehållet VeterinärXtra Veterinärvård Begränsad Veterinärvård
Veterinärvård

Ersättning för undersökning, behandling och vård om hästen blir sjuk eller skadad. Välj mellan tre omfattningar:

VeterinärXtra
Ersättning upp till 130 000 kr per år.

Veterinärvård
Ersättning upp till 60 000 kr per år.

Begränsad Veterinärvård
Gäller för diagnoserna fraktur eller fissur av ben, akut sårskada, fång, kolik, foderstrupsförstoppning, akut tarminfektion, transportsjuka, lunginflammation för hästar som är yngre än sex månader och förlossning med kejsarsnitt. Högsta ersättning är 60 000 kr per år.

Upp till 130 000 kr Upp till 60 000 kr Upp till 60 000 kr
Livförsäkring med användbarhet

Ersättning om hästen blir helt oanvändbar som rid- eller brukshäst eller förlorar sin fortplantningsförmåga och avlivas. Om hästen inte avlivas och istället triangelmärks får du ersättning med 75 % av livförsäkringsbeloppet.

Försäkringen gäller till hästen fyller 22 år och övergår då till Livförsäkring utan användbarhet.

Förlorad användbarhet gäller inte för trav- eller galopphästar som tränas för eller deltar i tävling.

Valfri Valfri Valfri
Livförsäkring utan användbarhet

Ersättning om hästen dör eller enligt veterinär måste avlivas på grund av sjukdom eller olycksfall, stjäls eller kommer bort. Du får ersättning med hela livförsäkringsbeloppet, dock högst hästens marknadsvärde. 

Livförsäkringen gäller till hästen fyller 25 år.

checkmark checkmark checkmark
Videosamtal med veterinär

Vi bjuder på tre videosamtal per år hos den digitala veterinären FirstVet. Mellan 1 juni och 31 augusti har du dock obegränsat antal gratisbesök hos FirstVet.

Läs mer om FirstVet

checkmark checkmark checkmark
Bandagematerial

Bandagematerial som du köper om din häst skadat sig. 

Högsta ersättning är:
- 2 000 kr i Veterinärvård
- 3 000 kr i VeterinärXtra.

checkmark checkmark
Buköppning

Ersättning för buköppning upp till hela försäkringsbeloppet för veterinärvård.

checkmark checkmark
Dolda fel

Efterskydd för dolda fel om du säljer en häst som är yngre än 10 år, och försäkringen varit gällande i tre år eller sedan hästens födsel och ett dolt fel upptäcks inom tre år efter försäljningen.

Din försäkring gäller för den nya ägaren under förutsättning att skadan eller sjukdomen ersätts enligt villkoren som var gällande när du hade försäkringen för hästen och att det inte finns annan försäkring som gäller för den aktuella åkomman.

checkmark checkmark
Veterinärvård för föl

Om fölet inte har en egen foster- och fölförsäkring får du ersättning för veterinärvårdskostnader vid sjukdom eller skada under fölets första 20 levnadsdagar.

Högsta ersättning är 35 000 kr.

checkmark checkmark
Hälta och hältutredning

Undersökning och behandling av hältor och rörelsestörningar upp till hela försäkringsbeloppet för veterinärvård.

checkmark checkmark
Magnetkameraundersökning

Ersättning för undersökning och behandling med CT (Computed tomography), magnetkameraundersökning (MRI), scintigrafi, lameness locator och elektrodiagnostik.

Högsta ersättning är:
- 10 000 kr i Veterinärvård
- 15 000 kr i VeterinärXtra.

checkmark checkmark
Sjukbeslag

Sjukbeslag som ordineras av veterinär ersätts vid diagnoserna fång, fraktur eller fissur av hovben, hovböld, hålvägg, spiktramp, hornspricka, bockhov och traumatiska skador till hovens yttre delar, som hovkapsel, sula och stråle. Gäller även för felställningar av ben för hästar som inte uppnått ett års ålder. 

Högsta ersättning är:
- 3 000 kr i Veterinärvård
- 6 000 kr i VeterinärXtra.

checkmark checkmark
Ambulanstransport

Du får hjälp med kostnader för ambulanstransport om veterinär bedömer att hästen inte kan transporteras på annat sätt.

Högsta ersättning är 5 000 kr.

checkmark
Medicin

Receptbelagda mediciner ersätts upp till 6 000 kr per år.

checkmark
Rehabilitering

Ersättning för rehabilitering som behandlade veterinär har ordinerat.

Högsta ersättning är 6 000 kr per år.

checkmark
Resor

Ersättning med 3 000 kr per år för veterinärens resor och/eller inställelseavgift.

checkmark
Kostnader för avlivning

Ersättning för avlivningskostnader och omhändertagande av djurkroppen.

Högsta ersättning är 6 000 kr.

checkmark

3 besök hos FirstVet ingår

I hästförsäkringen ingår tre besök hos FirstVet per år, för att underlätta liver som hästägare. Läs mer om FirstVet på if.se.

Extra försäkringsskydd för hästägare

Om du har Stor hem- eller Stor Villaförsäkring hos oss får du ett extra försäkringsskydd helt utan kostnad.

Avbeställningsskydd
Om du måste ställa in en bokad och betald resa på grund av att din häst blir allvarligt sjuk eller skadad får du ersättning med vad resan kostat dig.

Ersättningsresa
Du får ersättning om du måste avbryta en påbörjad resa och resa hem under restidens första hälft på grund av att din häst blir allvarligt sjuk eller skadad.

Olycksfallsföräkring
Om en person skadas vid ett olycksfall som din häst orsakar eller som sker i samband med användandet av hästen, får personen ersättning för rese- och behandlingskostnader, tandskador, bestående skador och dödsfall.

Självriskbefrielse
Du betalar ingen självrisk om din häst orsakar en sak- eller personskada som du blir skadeståndsskyldig för och får ersättning via hemförsäkringen.

  • Villkoren

    Här hittar du detaljerad information om vad försäkringen gäller för och hur skador ersätts.

    Villkor och förköpsinformation
  • Skadeanmälan

    Har något blivit stulet eller skadat? Anmäl här, vi kontaktar dig senast nästkommande vardag.

    Anmäl skada