Hästförsäkring

Hästförsäkringen är en trygghet för dig om din häst blir sjuk eller skadar sig och behöver veterinärvård.

  • 10 % rabatt för medlemmar

Vi har tre olika veterinärvårdsförsäkringar, välj den som passar dig och din häst.

Vi rekommenderar att du köper en veterinärvårdsförsäkring för hästen, och kombinerar med en livförsäkring. Veterinärvårdsförsäkringen gäller livet ut och livförsäkringen gäller tills hästen blir 25 år. 

3 besök hos FirstVet ingår

I hästförsäkringen ingår tre besök hos FirstVet per år, för att underlätta liver som hästägare. Läs mer om FirstVet på if.se.

Extra försäkringsskydd för hästägare

Om du har Stor hem- eller Stor Villaförsäkring hos oss får du ett extra försäkringsskydd helt utan kostnad.

Avbeställningsskydd
Om du måste ställa in en bokad och betald resa på grund av att din häst blir allvarligt sjuk eller skadad får du ersättning med vad resan kostat dig.

Ersättningsresa
Du får ersättning om du måste avbryta en påbörjad resa och resa hem under restidens första hälft på grund av att din häst blir allvarligt sjuk eller skadad.

Olycksfallsföräkring
Om en person skadas vid ett olycksfall som din häst orsakar eller som sker i samband med användandet av hästen, får personen ersättning för rese- och behandlingskostnader, tandskador, bestående skador och dödsfall.

Självriskbefrielse
Du betalar ingen självrisk om din häst orsakar en sak- eller personskada som du blir skadeståndsskyldig för och får ersättning via hemförsäkringen.

Jämför innehållet VeterinärXtra Veterinärvård Begränsad Veterinärvård

Ersättning för undersökning, behandling och vård om hästen blir sjuk eller skadad. Välj mellan tre omfattningar:

VeterinärXtra
Ersättning upp till 130 000 kronor per år.

Veterinärvård
Ersättning upp till 90 000 kronor per år.

Begränsad Veterinärvård
Gäller för diagnoserna fraktur eller fissur av ben, akut sårskada, fång, kolik, foderstrupsförstoppning, akut tarminfektion, transportsjuka, lunginflammation för hästar som är yngre än sex månader och förlossning med kejsarsnitt. Högsta ersättning är 60 000 kronor per år.

Upp till 130 000 kr Upp till 90 000 kr Upp till 60 000 kr

Ersättning om hästen blir helt oanvändbar som rid- eller brukshäst eller förlorar sin fortplantningsförmåga och avlivas. Om hästen inte avlivas och istället triangelmärks får du ersättning med 75 % av livförsäkringsbeloppet.

Försäkringen gäller till hästen fyller 22 år och övergår då till Livförsäkring utan användbarhet.

Förlorad användbarhet gäller inte för trav- eller galopphästar som tränas för eller deltar i tävling.

Valfri Valfri Valfri

Ersättning om hästen dör eller enligt veterinär måste avlivas på grund av sjukdom eller olycksfall, stjäls eller kommer bort. Du får ersättning med hela livförsäkringsbeloppet, dock högst hästens marknadsvärde. 

Livförsäkringen gäller till hästen fyller 25 år.

Valfri Valfri Valfri

Vi bjuder på tre videosamtal per år hos den digitala veterinären FirstVet. 

Läs mer om FirstVet

Ingår Ingår Ingår

Ersättning om en person utanför din familj skadas vid ett olycksfall som din häst orsakar. Den skadade personen kan få ersättning för bestående men/besvär, missprydande ärr, akutbehandling för tandskador, samt kostnader för vård, mediciner och resor.

Vid dödsfall betalas ett prisbasbelopp ut till dödsboet.

Ingår Ingår Ingår

Ersättning för buköppning upp till hela försäkringsbeloppet för veterinärvård.

Ingår Ingår Ingår

Ersättning för undersökning och behandling med CT (Computed tomography), magnetkameraundersökning (MRI), scintigrafi, lameness locator och elektrodiagnostik.

Högsta ersättning är:
  5 000 kronor i Begränsad Veterinärvård
10 000 kronor i Veterinärvård
15 000 kronor i VeterinärXtra

Ingår Ingår Ingår

Bandagematerial som du köper om din häst skadat sig. 

Högsta ersättning är:
2 000 kronor i Veterinärvård
3 000 kronor i VeterinärXtra

Ingår Ingår Ingår inte

Efterskydd för dolda fel om du säljer en häst som är yngre än 10 år, och försäkringen varit gällande i tre år eller sedan hästens födsel och ett dolt fel upptäcks inom tre år efter försäljningen.

Din försäkring gäller för den nya ägaren under förutsättning att skadan eller sjukdomen ersätts enligt villkoren som var gällande när du hade försäkringen för hästen och att det inte finns annan försäkring som gäller för den aktuella åkomman.

Ingår Ingår Ingår inte

Om fölet inte har en egen foster- och fölförsäkring får du ersättning för veterinärvårdskostnader vid sjukdom eller skada under fölets första 20 levnadsdagar.

Högsta ersättning är 35 000 kronor.

Ingår Ingår

Undersökning och behandling av hältor och rörelsestörningar upp till hela försäkringsbeloppet för veterinärvård.

Ingår Ingår Ingår inte

Sjukbeslag som ordineras av veterinär ersätts vid diagnoserna fång, fraktur eller fissur av hovben, hovböld, hålvägg, spiktramp, hornspricka, bockhov och traumatiska skador till hovens yttre delar, som hovkapsel, sula och stråle. Gäller även för felställningar av ben för hästar som inte uppnått ett års ålder. 

Högsta ersättning är:
3 000 kronor i Veterinärvård
6 000 kronor i VeterinärXtra.

Ingår Ingår Ingår inte

Du får hjälp med kostnader för ambulanstransport om veterinär bedömer att hästen inte kan transporteras på annat sätt.

Högsta ersättning är 5 000 kronor.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Receptbelagda mediciner ersätts upp till 6 000 kronor per år.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Ersättning för rehabilitering som behandlade veterinär har ordinerat.

Högsta ersättning är 6 000 kronor per år.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Ersättning för avlivningskostnader och omhändertagande av djurkroppen.

Högsta ersättning är 6 000 kronor.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Ersättning med 3 000 kronor per år för veterinärens resor och/eller inställelseavgift.

Ingår Ingår inte Ingår inte