Rabatt med vårt förmånsprogram

Hur får jag rabatt?

Skaffa hemförsäkring, bilförsäkring eller personförsäkring så får du rabatt på i stort sett alla dina försäkringar. Så går det till:

  1. Teckna en försäkring Försäkra hemmet, bilen, dig själv eller familjen.
  2. Betala digitalt Välj autogiro eller e-faktura för att få din rabatt på 10 %.
  3. Samla fler försäkringar Teckna två olika försäkringar så får du 15 % rabatt.

Försäkringar som ger rabatt


Din förmånsrabatt

En försäkring
Hem, bil eller person och digital betalning

10 %

Två olika försäkringar
Hem + bil
Bil + person
Person + hem

15 %


Alla personförsäkringar ingår förutom gravidförsäkring och gruppförsäkring.