If Rulla vidare-försäkring

En skräddarsydd bilförsäkring till extra bra pris

Har du en två veckors gratisförsäkring, Rulla-ut, som snart upphör att gälla kan du se ditt fortsatta pris här.


Läs om vår hantering av personuppgifter, automatisk behandling av köp och hur vi arbetar med uppringande kvalitetssamtal.

Branchens kunskap samlad i en försäkring

För att skapa en riktigt trygg försäkring för din bil oavsett märke och modell, tog vi återförsäljare och verkstäder till hjälp. Resultatet är If Rulla vidare försäkring, ett tryggt val bara för dig som köpt bil hos en återförsäljare.

 • Skadejour dygnet runt

  Vår skadejour är öppen dygnet runt, redo att hjälpa dig om olyckan är framme.

 • Orginaldelar

  Reparationer görs hos en auktoriserad verkstad, det håller andrahandsvärdet högt.

 • Maskin- och elektronikförsäkring

  Gäller i 8 år eller max 15 000 mil för personbil. Ersätter plötsliga fel som påverkar bilens funktion.

Tilläggsförsäkringar

att komplettera din försäkring med

Allt detta får du med tilläggsförsäkringen Stor Bilextra:

 • Behöver du hyra bil efter en skada som ersätts genom försäkringen betalar vi 75 procent av kostnaden i upp till 60 dagar i Sverige, och 100 procent om skadan sker utomlands. Vill du, får du istället kontant ersättning med 100 kronor per dag.
 • Du betalar ingen självrisk om du har kolliderat med ett djur.
 • Du betalar bara 1 000 kronor i självrisk vid skadegörelse – normalt är den lägsta självrisken 2 000 kronor. Detta gäller även för dig som har vagnskadegaranti (som oftast har en hög självrisk). Saknar du vagnskadeförsäkring eller garanti kan du ändå få viss ersättning för reparation av bilen.
 • Du slipper betala självrisken på vagnskadeförsäkringen eller vagnskadegarantin, som handläggs av oss, om du krockar utomlands och motparten är ett känt utlandsregistrerat fordon.​
 • Ersätter skador på inredningen i bilens kupé eller bagage- och lastutrymme, upp till 50 000 kronor.
 • Ersätter förlorad, stulen eller skadad bilnyckel som innehåller elektronisk startspärrfunktion. Förutom själva nyckeln ersätts också kostnader för avprogrammering av förlorad eller skadad nyckel, och inprogrammering av ny nyckel.

Maxbeloppet är 5 000 kronor. Drulleförsäkringen gäller inte för skada orsakad av djur, insekter, slitage eller vanvård.
Drulleförsäkringen gäller med avdrag för självrisk 1 200 kronor.

Du kan välja till Förar- och passagerarolycksfall även om du bara har en trafikförsäkring för fordonet. Försäkringen ger extra ersättning med upp till 600 000 kr till förare och passagerare som skadas och får bestående men eller omkommer efter en trafikolycka. Ersättningen gäller utöver den ersättning som lämnas från trafikförsäkringen. Ersättning lämnas även för kristerapi av legitimerad psykolog i Sverige, i upp till 10 behandlingstillfällen per försäkrad.

Om du har minst halvförsäkring för bilen kan du välja tilläggsförsäkringen "Ingen självrisk vid kollision med djur". Du får ersättning för din självrisk i Vagnskadeförsäkring eller Vagnskadegaranti om du skulle krocka med djur. Om du inte har Vagnskadeförsäkring eller Vagnskadegaranti ersätter vi reparation av bilen med upp till 6 000 kr.

Tilläggsförsäkring som ger rätt till privat sjukvård efter en trafikolycka och gäller för förare och passagerare i den försäkrade bilen. Du får ersättning för specialistläkarvård, operation och vård på sjukhus, eftervård, rehabilitering, sjukgymnastik och hjälpmedel efter remiss från allmänläkare eller företagsläkare. Tillägget kan du ha oavsett vilken omfattning du har valt på din bilförsäkring. ​ Försäkringen gäller utan självrisk. ​

Villkor och förköpsinformation

Villkoret visar i detalj vad försäkringen gäller för. Skada ersätts enligt det villkor som är aktuellt vid skadetillfället.

Villkor och förköpsinformation
Försäkringsnyheter mars 2019
Försäkringsnyheter juni 2018

Självrisker

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Hur stor den är beror på vad det är som har hänt.

Har det hänt något?

Anmäl skadan här. Vi återkommer inom 24 timmar. Tänk på att stöld och skadegörelse alltid ska polisanmälas.

Mer att läsa

Tips och råd om bilförsäkring och bilsäkerhet