If Rulla-Vidare försäkring

i samarbete med Hedin Bil

Försäkra dig om prisvärd trygghet

Vi hoppas att du är nöjd med din nya bil och försäkringen Rulla-ut. Innan Rulla-ut försäkringen upphör efter
14 dagar behöver du tänka på det fortsatta försäkringsskyddet för bilen. Några dagar efter bilköpet hos fick du ett personligt erbjudande om fortsatt försäkring i ett år. Som Hedin Bil-kund får du rabatt och möjlighet att själv påverka ditt pris och ditt försäkringsskydd för bilen. Tänk på att välja till tilläggsförsäkringarna Stor Bilextra och Drulle när du räknat ut ditt pris, om du vill ha dem även i fortsättningen.

Klicka på knappen "Se ditt pris" högst upp på sidan för att skräddarsy och räkna ut ditt pris på försäkringen.

If Rulla-vidare försäkring i samarbete med Hedin Bil

If Rulla-Vidare försäkring erbjuds dig som köpt din bil hos Hedin Bil.

Bilmärken hos Hedin Bil

Abarth, Alfa Romeo, Cadillac, Camaro, Citroen, Corvette, Dacia, Dodge, DS, Fiat, Ford, Honda, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia Lancia, Land Rover, Mercedes Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Porsche, Renault, Smart och Subaru.

Omfattning och självrisk HEL HALV TRAFIK
Trafikförsäkring

Trafikförsäkring är grunden i en bilförsäkring, den måste du som bilägare ha enligt lag. Försäkringen ersätter personskador och sakskador som du orsakar med bilen. ​Trafikförsäkring är den minsta omfattning du kan välja​ på din bilförsäkring.

Självrisk


0 kr 
Företag: 10 % av prisbasbeloppet

Om föraren är under 25 år tillkommer en självrisk på 1 000 kronor.

checkmark checkmark checkmark
Stöld

Du får ersättning om din bil stjäls och för skador på bilen efter inbrott/stöldförsök. Stöldmomentet gäller för stöld av bilen, men inte vid inbrott/stöldförsök.

Självrisk

Grundsjälvrisken är 1 800 kr men sänks till 1 000 kr vid inbrott eller stöldförsök, om bilen har godkänt larm som var i funktion.

Och om bilen blir stulen men den är utrustade med spårsändare som var i funktion så blir självrisken 0 kronor.

Med godkänt larm och spårsändare menar vi sådana som är godkända av oss. Larm och spårsändare som är fabriksmonterade är alltid godkända

checkmark checkmark
Brand

Du får ersättning för skador på bilen som orsakats av brand och blixtnedslag.

Självrisk

1 500 kr
Företag: 10 % av prisbasbeloppet

checkmark checkmark
Glas

Vi betalar byte av ruta eller reparation av ruta efter till exempel ett stenskott.

Självrisk

2 400 kr. 
Företag: 5 % av prisbasbeloppet

Repareras rutan istället, är självrisken 200 kr.

checkmark checkmark
Räddning och assistans

u får ersättning för kostnader i samband med räddning/assistans/bärgning vid trafikolycka eller annat driftstopp.

Självrisk

1 200 kronor
Företag: 5 % av prisbasbeloppet

checkmark checkmark
Maskin och elektronik

​Gäller för personbil som är högst 8 år eller gått max 15 000 mil
Gäller för Lätt Lastbil som är högst 8 år eller gått max 12 000 mil.​

Självrisk

Självrisken beror på hur långt bilen/lastbilen har körts, se villkoren.

checkmark checkmark
Feltankning

Gäller om du tankar fel vätska i drivmedelstank, annan tank eller behållare i bilen.

Självrisk

4 500 kr
Företag: 10 % av prisbasbeloppet

checkmark checkmark
Rättsskydd

​Du kan få ersättning för kostnader vid vissa tvister och brottmål som har med dig som bilägare att göra.

Självrisk

20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr​
Företag: 20 % av kostnaden, lägst 10 % av prisbasbeloppet

checkmark checkmark
Vagnskada

Du får ersättning för skador på bilen som uppstått vid trafikolycka, skadegörelse eller yttre olyckshändelse – till exempel att ett träd blåst ner på bilen.

Självrisk
Du kan välja mellan: 2 500 kr, 4 500 kr, 7 000 kr och 10 000 kr.
Du väljer självrisk när du köper försäkringen, ​Ju högre självrisk du väljer, desto lägre blir priset på försäkringen
Företag: 10 % av prisbasbeloppet.
Företagsbilar har också möjlighet att välja fast självrisk, ring oss för prisuppgift.


Om föraren är under 25 år tillkommer en självrisk på 1 000 kronor.

Det tillkommer en särskild självrisk på 5 000 kr om bilens däck är bristfälliga.

checkmark

Tilläggsförsäkringar

Du kan välja mellan fem olika tilläggsförsäkringar ​

Ingen självrisk vid djurkollision

Om du har minst halvförsäkring för bilen kan du välja tilläggsförsäkringen "Ingen självrisk vid kollision med djur". Du får ersättning för din självrisk i Vagnskadeförsäkring eller Vagnskadegaranti om du skulle krocka med djur. Om du inte har Vagnskadeförsäkring eller Vagnskadegaranti ersätter vi reparation av bilen med upp till 6 000 kr.

​Stor Bilextra

Allt detta får du med tilläggsförsäkringen Stor Bilextra:

 • Behöver du hyra bil efter en skada som ersätts genom försäkringen betalar vi 75 procent av kostnaden i upp till 60 dagar i Sverige, och 100 procent om skadan sker utomlands. Vill du, får du istället kontant ersättning med 100 kronor per dag.
 • Du betalar ingen självrisk om du har kolliderat med ett djur.
 • Du betalar bara 1 000 kronor i självrisk vid skadegörelse – normalt är den lägsta självrisken 2 000 kronor. Detta gäller även för dig som har vagnskadegaranti (som oftast har en hög självrisk). Saknar du vagnskadeförsäkring eller garanti kan du ändå få viss ersättning för reparation av bilen.
 • Du slipper betala självrisken på vagnskadeförsäkringen eller vagnskadegarantin, som handläggs av oss, om du krockar utomlands och motparten är ett känt utlandsregistrerat fordon.​

O​lycksfall

Du kan välja till Förar- och passagerarolycksfall även om du bara har en trafikförsäkring för fordonet. Försäkringen ger extra ersättning med upp till 600 000 kr till förare och passagerare som skadas och får bestående men eller omkommer efter en trafikolycka. Ersättningen gäller utöver den ersättning som lämnas från trafikförsäkringen. Ersättning lämnas även för kristerapi av legitimerad psykolog i Sverige, i upp till 10 behandlingstillfällen per försäkrad.

Privatsjukvård efter trafikolycka

Tilläggsförsäkring som ger rätt till privat sjukvård efter en trafikolycka och gäller för förare och passagerare i den försäkrade bilen. Du får ersättning för specialistläkarvård, operation och vård på sjukhus, eftervård, rehabilitering, sjukgymnastik och hjälpmedel efter remiss från allmänläkare eller företagsläkare. Tillägget kan du ha oavsett vilken omfattning du har valt på din bilförsäkring. ​ Försäkringen gäller utan självrisk. ​

Drulleförsäkring – allrisk för bil

 • Ersätter skador på inredningen i bilens kupé eller bagage- och lastutrymme, upp till 50 000 kronor.
 • Ersätter förlorad, stulen eller skadad bilnyckel som innehåller elektronisk startspärrfunktion. Förutom själva nyckeln ersätts också kostnader för avprogrammering av förlorad eller skadad nyckel, och inprogrammering av ny nyckel.

Maxbeloppet är 5 000 kronor. Drulleförsäkringen gäller inte för skada orsakad av djur, insekter, slitage eller vanvård.
Drulleförsäkringen gäller med avdrag för självrisk 1 200 kronor.

Förköpsinformation och villkor

I villkoret kan du i detalj läsa om vad försäkring gäller för. Det är viktigt att du läser villkoret och försäkringsbrevet tillsammans, då ser du vad som gäller just för din försäkring. Skador regleras alltid enligt aktuellt villkor.

Vilket villkor är aktuellt för dig?

Skador regleras alltid enligt det villkor som gäller för avtalsperioden då skadan inträffade.

Den senaste versionen av villkoret gäller om du köpt din försäkring från 1 maj 2019 eller om din försäkring förnyats från 1 maj 2019.

Förköpsinformation

Förköpsinformationen är en sammanfattning av vad försäkringen omfattar, och innehåller även viktiga begränsningar. Du har rätt att få denna information innan du köper en försäkring och det är viktigt att du läser den tillsammans med offerten eller sammanställningen i webbshopen för att få en tydlig bild av försäkringens omfattning. Läs igenom och spara förköpsinformationen. 

Distans- och hemförsäljningslagen

När du köper bilförsäkring på distans har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Om du ångrar dig inom 14 dagar kontaktar du oss. Har du redan betalat din bilförsäkring får du tillbaka det belopp som gäller för den period bilen inte ska vara försäkrad hos oss. Har du inte har betalat får du en faktura som gäller för den period försäkringen har gällt hos oss.

Följande bilmärken går inte att försäkra i If Rulla Vidare-försäkring

Aston-Martin, Bentley, Bugatti, Buick, Ferrari, Fisker, Koenigsegg, Lada, Lamborghini, Lincoln, Lotus, Maserati, Maybach, McLaren, Mercedes Benz SLR (McLaren), Morgan, Oldsmobile, Pagani Zonda, Rolls Royce, Tesla.

Försäkringen gäller inte heller för taxi, budbil, hyrbil eller övrig yrkestrafik.

För övriga bilar med värde över 1,5 miljoner kr samt för BMW X5, X6 och Range Rover yngre än 3 år gäller speciella regler. Kontakta If Rulla-vidare Försäkring på 08-541 702 51 för mer information.

Försäkringsnyheter

I Försäkringsnyheter samlar vi de senaste nyheterna om din försäkring för att du snabbt och enkelt ska kunna informera dig om de villkorsförändringar som skett sedan din förra förfallodag.​

Försäkringsnyheter mars 2019

Försäkringsnyheter juni 2018

Självrisker

När en skada på bilen har inträffat och skadan ersätts från bilförsäkringen, får du själv stå för en del av skadekostnaden. Det är det som kallas självrisk.

Om en skada orsakats av en förare som är yngre än 25 år tillkommer en extra ungdomssjälvrisk på 1 000 kr vid trafik och vagnskada.
Även vid vissa brott gäller försäkringen med särskild självrisk.

 • Trafik 0 kr.
  Företag: 10 % av pbb*
 • Brand 1 500 kr
  Företag: 10 % av pbb*
 • Glas 2 400 kr.
  Företag: 5 % av pbb*
  Om du väljer att reparera skadan istället för att byta rutan är din självrisk 200 kronor.
 • Maskin Se villkor för mer information.
 • Feltankning 4 500 kr
  Företag: 10 % av pbb*
 • Räddning 1 200 kr
  Företag: 5 % av pbb*
 • Stöld 1 800 kr
  1 000 kr om bilen har godkänt larm (vid stöld ur bil eller försök till stöld ur bil).
  0 kr om bilen har spårsändare (vid helstöld).
  Företag: 10 % av pbb*
 • Rättsskydd 20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr
  Företag: 20 % av kostnaden, lägst 10 % av pbb*
 • Vagnskada 2 500, 4 500, 7 000 eller 10 000 kronor.
  Företag: 10 % av pbb*
  Företagsbilar har också möjlighet att välja fast självrisk, ring oss för prisuppgift.

*Prisbasbelopp

Fördelar med försäkring

 • Vi reparerar alltid med originaldelar hos en auktoriserad verkstad. Det håller uppe bilens andrahandsvärde.
 • Vi ersätter stulna däck, stereo och annan fabriksmonterad utrustning utan maxgräns.
 • Du får en maskinskadeförsäkring som gäller i 8 år eller upp till 15 000 mil.
  För lätt lastbil gäller maskin 8 år eller upp till 12 000 mi
 • Skadejouren hjälper till om något händer. Den är öppen dygnet runt.​​​

Hantering av personuppgifter

Vi behandlar våra kunders personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och övrig dataskydds- och försäkringslagstiftning. Vi värnar om våra kunders integritet när vi behandlar personuppgifter. Vi behandlar våra kunders personuppgifter när det är nödvändigt för att administrera försäkringarna och fullgöra våra skyldigheter, t.ex. vid tecknande av försäkringen och skadereglering. Personuppgifterna kan också komma att användas för marknadsföring genom t.ex. mejl eller SMS. Vi mottar personuppgifter direkt från våra kunder, från någon som företräder kunden, från olika myndigheters register samt från kreditupplysningsföretag.

Vi lämnar inte ut personuppgifter till utomstående utan ett samtycke eller att det finns stöd i lag. Vi spelar in telefonsamtal i kvalitets- och utbildningssyfte samt för att säkerställa innehållet i samtalet. 

En mer utförlig information om behandling av personuppgifter finns på www.if.se/hantering-av-personuppgifter