If försäkring

för Citroën-ägare

Har du frågor, ring 08-541 706 20 eller mejla oss.

Vi kombinerar bilägande med körglädje

Försäkringen har bytt namn till If försäkring för Citroën-ägare och är framtagen för att passa din bil extra bra.
Din Citroën är försäkrad med en trygg och generös försäkring som gör livet enkelt för dig som ägare. Vi garanterar att din bil repareras med originaldelar på en auktoriserad verkstad. Skadejouren finns tillgänglig dygnet runt, året om, för att hjälpa till om något händer.

Kundservice

för dig som Citroën-ägare

Öppettider kundtjänst

Vardagar 08.00-21.00
Lördagar 09.00-18.00
Söndagar 10.00-18.00

Skadecenter har öppet dygnet runt.

Kontakta oss

Ring 08-541 706 20

Du kan också mejla din fråga till oss.

Mejla kundservice

Mejla skadeservice

Har det hänt något?

Anmäl skadan här. Vi återkommer inom 24 timmar. Tänk på att stöld och skadegörelse alltid ska polisanmälas.

Anmäl skada

försäkringsinformation

När du behöver svar på dina frågor

Villkor och förköpsinformation

I villkoret kan du i detalj läsa om vad försäkring gäller för. Det är viktigt att du läser villkoret och försäkringsbrevet tillsammans, då ser du vad som gäller just för din försäkring. Skador regleras alltid enligt aktuellt villkor.

Vilket villkor är aktuellt för dig?

Skador regleras alltid enligt det villkor som gäller för avtalsperioden då skadan inträffade.

Den senaste versionen av villkoret gäller om du köpt din försäkring efter den 1 december 2017 eller om din försäkring förnyats från och med den 12 januari 2018.

Förköpsinformation

Förköpsinformationen är en sammanfattning av vad försäkringen omfattar, och innehåller även viktiga begränsningar. Du har rätt att få denna information innan du köper en försäkring och det är viktigt att du läser den tillsammans med offerten eller sammanställningen i webbshopen för att få en tydlig bild av försäkringens omfattning.

Försäkringsnyheter

I Försäkringsnyheter samlar vi de senaste nyheterna om din försäkring för att du snabbt och enkelt ska kunna informera dig om de villkorsförändringar som skett sedan din förra förfallodag.​​​

Försäkringsnyheter

Självrisker

När en skada på bilen har inträffat och skadan ersätts från bilförsäkringen, får du själv stå för en del av skadekostnaden. Det är det som kallas självrisk.

Om en skada orsakats av en förare som är yngre än 25 år tillkommer en extra självrisk på 1 000 kr.
Även vid vissa brott gäller försäkringen med särskild självrisk.

 • Trafik 0 kr.
  Företag: 10 % av pbb*
 • Brand 1 500 kr
  Företag: 10 % av pbb*
 • Glas 2 400 kr.
  Företag: 5 % av pbb*
  Om du väljer att reparera skadan istället för att byta rutan är din självrisk 200 kronor.
 • Maskin Se villkor för mer information.
 • Feltankning 4 500 kr
  Företag: 10 % av pbb*
 • Räddning 1 200 kr
  Företag: 5 % av pbb*
 • Stöld 1 800 kr
  1 000 kr om bilen har godkänt larm (vid stöld ur bil eller försök till stöld ur bil).
  0 kr om bilen har spårsändare (vid helstöld).
  Företag: 10 % av pbb*
 • Rättsskydd 20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr
  Företag: 20 % av kostnaden, lägst 10 % av pbb*
 • Vagnskada 2 500, 4 500, 7 000 eller 10 000 kronor.
  Företag: 10 % av pbb*
  Företagsbilar har också möjlighet att välja fast självrisk, ring oss för prisuppgift.

*Prisbasbelopp

Vagnskadegaranti

Vagnskadegaranti ingår i bilköpet när du köper en fabriksny personbil och den gäller normlat i tre år. När du köpe bilen får du ett vagnskadegarantibevis där startdatum för vagnskadegarantin står. Där kan du också se din gällande självrisk för vagnskadegarantin.

Om du har köpt din bil före 31 december 2017 är det If som handlägger garantin för din Citroen och eventuella skador på din garanti. Här kan du göra din skadeanmälan.

PuL och andra lagar

Lagar och dina rättigheter

Det finns lagar som är till för att skydda dig som konsument. På denna sida har vi samlat de lagar och rättigheter som gäller för dig som privatperson.

Hantering av personuppgifter (PuL)

De personuppgifter som vi inhämtar om dig är nödvändiga för att vi ska kunna administrera bilförsäkringen, fullgöra våra avtalsförpliktelser och tillgodose de önskemål du har som kund. Uppgifterna kommer att användas för att utvärdera och fatta beslut om innehåll och utformning av försäkringar samt för marknadsanalyser. För sådana ändamål kan vi komma att lämna personuppgifter till bolag vi samarbetar med och andra försäkringsföretag i särskilda fall.

Personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt. För marknadsföringsändamål kan uppgifterna komma att lagras i upp till tre år efter att avtalet upphört att gälla.

Enligt Personuppgiftslagen (PuL) har du rätt att efter skriftlig begäran till If Skadeförsäkring, Registerutdrag, 106 80 Stockholm, få information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Personuppgiftsansvarig är If Skadeförsäkring AB (publ), 106 80 Stockholm.

Prisförfrågan på Internet
Vi behöver ditt personnummer och registreringsnummer på bilen för att kunna sätta rätt pris på bilförsäkringen. Med hjälp av personnumret hämtar vi uppgifter om var du är bosatt (län, kommun, församling), din ålder och om du har körkort. Genom att du lämnar ditt personnummer samtycker du till detta.

Särskild information enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

När du köper bilförsäkring på distans, till exempel på Internet, har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Om du ångrar dig inom 14 dagar kontaktar du oss. Har du redan betalat din bilförsäkring får du tillbaka det belopp som gäller för den period bilen inte ska vara försäkrad hos oss. Har du inte har betalat får du en faktura som gäller för den period försäkringen har gällt hos oss.

Särskild information enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

If Skadeförsäkring AB är försäkringsgivare. Information om Ifs huvudsakliga verksamhet hittar du på Ifs hemsida.

Skaderegistrering

För att minska försäkringsbolagens kostnader för ersättning som baseras på oriktiga uppgifter använder sig bolaget också av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Registret innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning och används endast i samband med skadereglering. Det innebär att bolaget får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag.

Personuppgiftsansvarig för skadeanmälningsregistret är GSR AB, Box 24171, 104 51 Stockholm.

För det fall vi har upplysningsskyldighet gentemot myndighet kommer vi att lämna ut de uppgifter myndigheten begär att få ta del av. Uppgifterna kommer också att användas för att skicka dig information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig.

Kontaktuppgifter och blanketter

Kontaktuppgifter

 • Ring oss på telefon 08-541 706 20, är du i utlandet ringer du +46-8-541 706 20

 • Mejla Kundservice om du har frågor om din försäkring
  Mejla Skadeservice om du vill fråga om en skada

 • Vår adress
  If försäkring För Citroën-ägare
  M30
  106 80 Stockholm

Behöver du blanketter?

Du kan anmäla alla typer av skadehändelser direkt här på sidan. Anmäl direkt eller ladda ner skadeanmälan.

Om du vill betala din försäkring med autogiro behöver du fylla i blanketten Anmälan om  autogiro.

​Sänk din försäkringskostnad

Du får också 27 % rabatt på hem- och villaförsäkring hos If. Dessutom får du 15 % rabatt även på andra försäkringar. Du kan enkelt räkna ut ditt pris på if.se